Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş.Gör.Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık sistemlerinin özelliklerini belirlenerek, ülkelerin sağlık harcamalarını ve dolayısıyla sağlıkla alakalı çeşitli çıktılarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesini ve doğru zaman da, doğru yerde, doğru şekilde kullanılmasını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Sistemleri Kavramı,Sağlık Sistemleri Organizasyonu Kavramı,Sağlık Sistemleri Modelleri,Sağlık Sistemleri Modellerinin Özellikleri,Beveridge Modeli (Ulusal Sağlık Hizmeti),Bismarck Modeli,Ulusal Sağlık Sigortası Modeli,Cepten Ödeme Modeli,ABD Modeli,Türkiye Modeli (Genel Sağlık Sigortası),Sağlık Sistemleri Modellerinin Avantajları,Sağlık Sistemleri Modellerinin Dezavantajları,Ülkelerin Sağlık Sistemleri Tercih Etme Sebepleri,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ülkelerin sağlık sistemi modellerini tercih etme sebeplerini açıklar16, 9A
Sağlık sistemleri modellerinin dezavantajlarını kavrar 16, 9A
Sağlık sistemleri modellerinin avantajlarını kavrar 16, 9A
Sağlık sistemleri modellerini ve özelliklerini sıralar 16, 9A
Sağlık sitemleri organizasyonu kavramını açıklar 16, 9A
Sağlık sistemleri kavramını açıklar. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Sistemleri KavramıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Sağlık Sistemleri Organizasyonu KavramıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Sağlık Sistemleri ModelleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Sağlık Sistemleri Modellerinin ÖzellikleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5Beveridge Modeli (Ulusal Sağlık Hizmeti)Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6Bismarck ModeliKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Ulusal Sağlık Sigortası ModeliKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Cepten Ödeme ModeliKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9ABD ModeliKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10Türkiye Modeli (Genel Sağlık Sigortası)Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11Sağlık Sistemleri Modellerinin AvantajlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Sağlık Sistemleri Modellerinin DezavantajlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13Ülkelerin Sağlık Sistemleri Tercih Etme SebepleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14Vaka ÇalışmasıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikası, Doç. Dr. Selin Ertürk Atabey, Gazi Kitapevi, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi188
Okul Dışı Diğer Faaliyetler16060
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı13131
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(235/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş.Gör.Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık sistemlerinin özelliklerini belirlenerek, ülkelerin sağlık harcamalarını ve dolayısıyla sağlıkla alakalı çeşitli çıktılarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesini ve doğru zaman da, doğru yerde, doğru şekilde kullanılmasını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Sistemleri Kavramı,Sağlık Sistemleri Organizasyonu Kavramı,Sağlık Sistemleri Modelleri,Sağlık Sistemleri Modellerinin Özellikleri,Beveridge Modeli (Ulusal Sağlık Hizmeti),Bismarck Modeli,Ulusal Sağlık Sigortası Modeli,Cepten Ödeme Modeli,ABD Modeli,Türkiye Modeli (Genel Sağlık Sigortası),Sağlık Sistemleri Modellerinin Avantajları,Sağlık Sistemleri Modellerinin Dezavantajları,Ülkelerin Sağlık Sistemleri Tercih Etme Sebepleri,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ülkelerin sağlık sistemi modellerini tercih etme sebeplerini açıklar16, 9A
Sağlık sistemleri modellerinin dezavantajlarını kavrar 16, 9A
Sağlık sistemleri modellerinin avantajlarını kavrar 16, 9A
Sağlık sistemleri modellerini ve özelliklerini sıralar 16, 9A
Sağlık sitemleri organizasyonu kavramını açıklar 16, 9A
Sağlık sistemleri kavramını açıklar. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Sistemleri KavramıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Sağlık Sistemleri Organizasyonu KavramıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Sağlık Sistemleri ModelleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Sağlık Sistemleri Modellerinin ÖzellikleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5Beveridge Modeli (Ulusal Sağlık Hizmeti)Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6Bismarck ModeliKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Ulusal Sağlık Sigortası ModeliKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Cepten Ödeme ModeliKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9ABD ModeliKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10Türkiye Modeli (Genel Sağlık Sigortası)Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11Sağlık Sistemleri Modellerinin AvantajlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Sağlık Sistemleri Modellerinin DezavantajlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13Ülkelerin Sağlık Sistemleri Tercih Etme SebepleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14Vaka ÇalışmasıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikası, Doç. Dr. Selin Ertürk Atabey, Gazi Kitapevi, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:54Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:59