Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KANITA DAYALI YÖNETİM3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık hizmetlerinin özelliklerini, yönetim ve yönetişim ilkelerini kanıta dayalı ve insan odaklı bir yaklaşımla öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve yönetişim kavramları,Yönetimin işlevleri: Planlama, örgütleme,Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, yönlendirme,Yönetimin işlevleri: Denetleme, karar verme,Kanıta dayalı yönetimin anlamı,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri I,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri II,İnsan odaklılık ve cevap verebilirlik,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi I,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi II,Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleri,Toplum sağlık düzeyi göstergeleri,Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanması,İhtiyaç değerlendirme yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu derste öğrenciler:
1-Yönetim kavramını ve işlevlerini
2-Yönetişim kavramını ve işlevlerini
3-Yönetsel kararlar verilirken kanıta dayanmanın önemini
4-Kanıt üretme, bulma ve kullanma yollarını
5-Hizmet sunumu sırasında insan odaklı olmanın gereğini
6-Sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirebilme amacıyla çeşitli ölçüt ve göstergeleri hesaplamayı ve kullanmayı öğrenecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve yönetişim kavramları
2Yönetimin işlevleri: Planlama, örgütleme
3Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, yönlendirme
4Yönetimin işlevleri: Denetleme, karar verme
5Kanıta dayalı yönetimin anlamı
6Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri I
7Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri II
8İnsan odaklılık ve cevap verebilirlik
9Kalitenin izlenmesi ve yönetimi I
10Kalitenin izlenmesi ve yönetimi II
11Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleri
12Toplum sağlık düzeyi göstergeleri
13Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanması
14İhtiyaç değerlendirme yöntemleri
Kaynak
1-Hayran O. Kanıta Dayalı, İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul, 2016. 2-Wolper LF (ed.) Health care administration: Planning, implementing, and managing organized delivery systems.4th edition.Jones and Bartlett Publishers, 2004. 3-Sur H, Palteki T (eds.). Hastane Yönetimi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013. 4-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. SAGEYA Yayınevi, Ankara, 2012. 5-Hayran O. Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler. Nobel tıp kitabevleri, İstanbul, 2012. 6-Almgren G. Health Care Politics, Policy and Services: A Social Justice Analysis. 2nd ed. Springer Publishing Company, New York, 2013. 7-Gilson L (ed.). Health policy and systems research: a methodology reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. Geneva, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu