Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞI3+038
Ders Programı Pazartesi 19:30-20:15 Pazartesi 20:30-21:15 Pazartesi 21:30-22:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık, sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve genel sağlık sigortası kavramlarını açıklayarak farklılıklarını belirlemek ve bir birleri ile koordineli bir şekilde genel sağlık sigortası ve sağlık sigortacılığı sürecinin en doğru şekilde yürütülmesini göstermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık ve Sağlık Sigortası Kavramı,Genel Sağlık Sigortası ,Genel Sağlık Sigortası Esasları,Genel Sağlık Sigortası Kapsamı ,Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları, Genel Sağlık Sigortası Süreçleri ,Vaka Çalışması,Sağlık Sigortacılığı,Dünyada Sağlık Sigortası,Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sigortacılığı,Türkiye' de Sağlık Sigortası Türleri,Tamamlayıcı Sağlık Sigortası,Özel Sağlık Sigortası,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dersin sonunda öğrenciler;1. Sağlık kavramını, 2. Sağlık sigortası kavramını, 3. Özel sağlık sigortası, 4. Tamamlayıcı sağlık sigortası kavramını, 5. Genel sağlık sigortası kavramını,6. Bu kavramların bir birleri ile olan ilişkilerini,öğrenecekler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık ve Sağlık Sigortası KavramıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Genel Sağlık Sigortası Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Genel Sağlık Sigortası EsaslarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5Genel Sağlık Sigortası UygulamalarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6 Genel Sağlık Sigortası Süreçleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Vaka ÇalışmasıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Sağlık SigortacılığıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9Dünyada Sağlık SigortasıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık SigortacılığıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11Türkiye' de Sağlık Sigortası TürleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Tamamlayıcı Sağlık SigortasıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13Özel Sağlık SigortasıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14Vaka çalışmasıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu