Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin firma değerlemesi konusundaki temel kavramlara hakim olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Değerlemeye Giriş,Değerlemeye Giriş 2,Değer Kavramı ve Şirket Değerleme,Şirket Değerini Etkileyen Temel Değişkenler,İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme (Gelir) Yaklaşımı,Göreceli Değerleme (Piyasa) Yaklaşımı,Muhasebe Temelli Değerleme (Maliyet) Yaklaşımı,Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı,Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri,Kapsamlı Şirket Değerleme Uygulamaları,Stratejik Finans üzerine okumalar,Stratejik Finans üzerine okumalar 2,Firma Değerleme üzerine okumalar,Firma Değerleme üzerine okumalar 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Firma değerleme kavramını açıklar.10, 16, 9A
1.1. Değerleme kavramının temel başlıklarını açıklar.10, 16, 9A
1.2. Değerlemedeki bakış açılarını anlar.10, 16, 9A
2. Firma değerleme yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
2.1. Temel finans değerleme türlerini açıklar.10, 16, 9A
2.2. Finansal değerleme türleri arasındaki farkı açıklar.10, 16, 9A
3. Ekonomik değerlendirme ve finans sektöründe teknolojik değerlendirme yapar.10, 16, 9A
3.1. Finansal sektör hizmetlerinde ekonomik değerlendirme yapar.10, 16, 9A
3.2. Finans sektöründe teknolojik değerlendirme yapar.10, 16, 9A
4. Ekonomik değerlendirme maliyet etkililik ( cost effectiveness), maliyet fayda ( cost benefit) maliyet minimizasyonu (cost minimization) ve maliyet yararlanım ( cost utility) yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
4.1. Ekonomik değerlendirme maliyet etkililik ( cost effectiveness), maliyet fayda ( cost benefit) maliyet minimizasyonunu açıklar.10, 16, 9A
4.2. Ekonomik değerlendirmede maliyet minimizasyonu ve maliyet yararlanım yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
5. Ekonomik değerlendirme sürecinin işleyişini açıklar.10, 16, 9A
5.1. Ekonomik değerlendirmede Risk analizini açıklar.10, 16, 9A
5.2. Ekonomik değerlendirmeden Karar vermeyi açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Değerlemeye GirişKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Değerlemeye Giriş 2Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Değer Kavramı ve Şirket DeğerlemeKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Şirket Değerini Etkileyen Temel DeğişkenlerKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme (Gelir) YaklaşımıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6Göreceli Değerleme (Piyasa) YaklaşımıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Muhasebe Temelli Değerleme (Maliyet) YaklaşımıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme YaklaşımıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9Alternatif Şirket Değerleme YöntemleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10Kapsamlı Şirket Değerleme UygulamalarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11Stratejik Finans üzerine okumalarKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Stratejik Finans üzerine okumalar 2Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13Firma Değerleme üzerine okumalarKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14Firma Değerleme üzerine okumalar 2Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Ders notları, Şirket Değerleme Yaklaşımları, Barış Sipahi, Serhat Yanık, Yusuf Aytürk, Seçkin Yayınevi, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati28384
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi340120
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)244
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(244/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin firma değerlemesi konusundaki temel kavramlara hakim olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Değerlemeye Giriş,Değerlemeye Giriş 2,Değer Kavramı ve Şirket Değerleme,Şirket Değerini Etkileyen Temel Değişkenler,İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme (Gelir) Yaklaşımı,Göreceli Değerleme (Piyasa) Yaklaşımı,Muhasebe Temelli Değerleme (Maliyet) Yaklaşımı,Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı,Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri,Kapsamlı Şirket Değerleme Uygulamaları,Stratejik Finans üzerine okumalar,Stratejik Finans üzerine okumalar 2,Firma Değerleme üzerine okumalar,Firma Değerleme üzerine okumalar 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Firma değerleme kavramını açıklar.10, 16, 9A
1.1. Değerleme kavramının temel başlıklarını açıklar.10, 16, 9A
1.2. Değerlemedeki bakış açılarını anlar.10, 16, 9A
2. Firma değerleme yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
2.1. Temel finans değerleme türlerini açıklar.10, 16, 9A
2.2. Finansal değerleme türleri arasındaki farkı açıklar.10, 16, 9A
3. Ekonomik değerlendirme ve finans sektöründe teknolojik değerlendirme yapar.10, 16, 9A
3.1. Finansal sektör hizmetlerinde ekonomik değerlendirme yapar.10, 16, 9A
3.2. Finans sektöründe teknolojik değerlendirme yapar.10, 16, 9A
4. Ekonomik değerlendirme maliyet etkililik ( cost effectiveness), maliyet fayda ( cost benefit) maliyet minimizasyonu (cost minimization) ve maliyet yararlanım ( cost utility) yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
4.1. Ekonomik değerlendirme maliyet etkililik ( cost effectiveness), maliyet fayda ( cost benefit) maliyet minimizasyonunu açıklar.10, 16, 9A
4.2. Ekonomik değerlendirmede maliyet minimizasyonu ve maliyet yararlanım yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
5. Ekonomik değerlendirme sürecinin işleyişini açıklar.10, 16, 9A
5.1. Ekonomik değerlendirmede Risk analizini açıklar.10, 16, 9A
5.2. Ekonomik değerlendirmeden Karar vermeyi açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Değerlemeye GirişKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Değerlemeye Giriş 2Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Değer Kavramı ve Şirket DeğerlemeKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Şirket Değerini Etkileyen Temel DeğişkenlerKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme (Gelir) YaklaşımıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6Göreceli Değerleme (Piyasa) YaklaşımıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Muhasebe Temelli Değerleme (Maliyet) YaklaşımıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme YaklaşımıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9Alternatif Şirket Değerleme YöntemleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10Kapsamlı Şirket Değerleme UygulamalarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11Stratejik Finans üzerine okumalarKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Stratejik Finans üzerine okumalar 2Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13Firma Değerleme üzerine okumalarKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14Firma Değerleme üzerine okumalar 2Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Ders notları, Şirket Değerleme Yaklaşımları, Barış Sipahi, Serhat Yanık, Yusuf Aytürk, Seçkin Yayınevi, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:54Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:59