Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTA GÜVENLİĞİ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Dr. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıSağlık kurumlarında hasta güvenliği kural ve uygulamalarının öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Hasta Güvenliği ile ilgili temel kavramları tanır.,Hasta Güvenliğinin dünyada ve ülkemizde gelişimini tanır.,Hasta Güvenlik Hedeflerini tanır.,Hasta Güvenlik Hedeflerini tanır.,Güvenli Cerrahi Uygulamaları ile ilgili temel kavramları öğrenir. ,Güvenli Cerrahi Uygulamaları örnek olay tartışılması yapılır.,İlaç Güvenliği ile ilgili kavramları tanır.,İlaç Güvenliği örnek olay tartışılması yapılır.,Laboratuvar Güvenliği temel kavramlarını tanır.,Radyasyon Güvenliği temel kavramlarını tanır.,Tesis Yönetimi ve Güvenliği ile ilgili süreçleri kavrar.,Tıbbi Hata Bildirimi ve Analizi temel kavramları öğrenir.,Tıbbi Hata Bildirimi ve Analizi Uygulama pratikleri yapılır. ,Risk Değerlendirme ve Analizi ile ilgili temel kavramlar öğrenilir.,Risk Değerlendirme ve Analizi Uygulama vakaları yapılır.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hasta güvenliğinin temel kavramlarını, amacını ve önemini tanımlar. 16, 9A
Ulusal ve Uluslararası hasta güvenliği hedeflerini tanımlar16, 9A
İlaç hataları ve ilaç güvenliği bilgileri doğrultusunda stratejileri değerlendirir.16, 9A
Cerrahi hataların önlenmesine yönelik stratejileri tanımlar. 16, 9A
SBAR Tekniği ile hataların önlenmesine yönelik stratejileri tanımlar. 16, 9A
Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik stratejileri tanımlar. 16, 9A
Hasta güvenliğinin etik boyutunu tanımlar.16, 9A
Kan ve kan transfüzyon hatalarının önlenmesine yönelik stratejileri tanımlar. 16, 9A
Hasta güvenliği ile ilgili uygulamaları değerlendirir.16, 9A
Hasta güvenliğinde olay bildirimlerini tanımlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hasta Güvenliği ile ilgili temel kavramları tanır.Ders notlarının okunması
2Hasta Güvenliğinin dünyada ve ülkemizde gelişimini tanır.Ders notlarının okunması
3Hasta Güvenlik Hedeflerini tanır.Ders notlarının okunması
3Hasta Güvenlik Hedeflerini tanır.Ders notlarının okunması
4Güvenli Cerrahi Uygulamaları ile ilgili temel kavramları öğrenir. Reading lecture notes
5Güvenli Cerrahi Uygulamaları örnek olay tartışılması yapılır.Ders notlarının okunması
6İlaç Güvenliği ile ilgili kavramları tanır.Ders notlarının okunması
7İlaç Güvenliği örnek olay tartışılması yapılır.Reading lecture notes
8Laboratuvar Güvenliği temel kavramlarını tanır.Reading lecture notes
9Radyasyon Güvenliği temel kavramlarını tanır.Reading lecture notes
10Tesis Yönetimi ve Güvenliği ile ilgili süreçleri kavrar.Reading lecture notes
11Tıbbi Hata Bildirimi ve Analizi temel kavramları öğrenir.Reading lecture notes
12Tıbbi Hata Bildirimi ve Analizi Uygulama pratikleri yapılır. Reading lecture notes
13Risk Değerlendirme ve Analizi ile ilgili temel kavramlar öğrenilir.Reading lecture notes
14Risk Değerlendirme ve Analizi Uygulama vakaları yapılır.Reading lecture notes
Kaynak
1. Hasta Güvenliği: Türkiye ve dünya Örneği, Birinci Baskı, Ekim 2011, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları 2. Akın Marşap, Sağlık Hizmetlerinde Kalite: Sağlıkta Kaliteşim Sistemi ve Sağlıkta Mükemmellikte Süreklilik, 2014
Power point

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme6636
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11717
Genel Sınav ve Hazırlığı23366
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)243
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(243/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTA GÜVENLİĞİ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Dr. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıSağlık kurumlarında hasta güvenliği kural ve uygulamalarının öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Hasta Güvenliği ile ilgili temel kavramları tanır.,Hasta Güvenliğinin dünyada ve ülkemizde gelişimini tanır.,Hasta Güvenlik Hedeflerini tanır.,Hasta Güvenlik Hedeflerini tanır.,Güvenli Cerrahi Uygulamaları ile ilgili temel kavramları öğrenir. ,Güvenli Cerrahi Uygulamaları örnek olay tartışılması yapılır.,İlaç Güvenliği ile ilgili kavramları tanır.,İlaç Güvenliği örnek olay tartışılması yapılır.,Laboratuvar Güvenliği temel kavramlarını tanır.,Radyasyon Güvenliği temel kavramlarını tanır.,Tesis Yönetimi ve Güvenliği ile ilgili süreçleri kavrar.,Tıbbi Hata Bildirimi ve Analizi temel kavramları öğrenir.,Tıbbi Hata Bildirimi ve Analizi Uygulama pratikleri yapılır. ,Risk Değerlendirme ve Analizi ile ilgili temel kavramlar öğrenilir.,Risk Değerlendirme ve Analizi Uygulama vakaları yapılır.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hasta güvenliğinin temel kavramlarını, amacını ve önemini tanımlar. 16, 9A
Ulusal ve Uluslararası hasta güvenliği hedeflerini tanımlar16, 9A
İlaç hataları ve ilaç güvenliği bilgileri doğrultusunda stratejileri değerlendirir.16, 9A
Cerrahi hataların önlenmesine yönelik stratejileri tanımlar. 16, 9A
SBAR Tekniği ile hataların önlenmesine yönelik stratejileri tanımlar. 16, 9A
Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik stratejileri tanımlar. 16, 9A
Hasta güvenliğinin etik boyutunu tanımlar.16, 9A
Kan ve kan transfüzyon hatalarının önlenmesine yönelik stratejileri tanımlar. 16, 9A
Hasta güvenliği ile ilgili uygulamaları değerlendirir.16, 9A
Hasta güvenliğinde olay bildirimlerini tanımlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hasta Güvenliği ile ilgili temel kavramları tanır.Ders notlarının okunması
2Hasta Güvenliğinin dünyada ve ülkemizde gelişimini tanır.Ders notlarının okunması
3Hasta Güvenlik Hedeflerini tanır.Ders notlarının okunması
3Hasta Güvenlik Hedeflerini tanır.Ders notlarının okunması
4Güvenli Cerrahi Uygulamaları ile ilgili temel kavramları öğrenir. Reading lecture notes
5Güvenli Cerrahi Uygulamaları örnek olay tartışılması yapılır.Ders notlarının okunması
6İlaç Güvenliği ile ilgili kavramları tanır.Ders notlarının okunması
7İlaç Güvenliği örnek olay tartışılması yapılır.Reading lecture notes
8Laboratuvar Güvenliği temel kavramlarını tanır.Reading lecture notes
9Radyasyon Güvenliği temel kavramlarını tanır.Reading lecture notes
10Tesis Yönetimi ve Güvenliği ile ilgili süreçleri kavrar.Reading lecture notes
11Tıbbi Hata Bildirimi ve Analizi temel kavramları öğrenir.Reading lecture notes
12Tıbbi Hata Bildirimi ve Analizi Uygulama pratikleri yapılır. Reading lecture notes
13Risk Değerlendirme ve Analizi ile ilgili temel kavramlar öğrenilir.Reading lecture notes
14Risk Değerlendirme ve Analizi Uygulama vakaları yapılır.Reading lecture notes
Kaynak
1. Hasta Güvenliği: Türkiye ve dünya Örneği, Birinci Baskı, Ekim 2011, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları 2. Akın Marşap, Sağlık Hizmetlerinde Kalite: Sağlıkta Kaliteşim Sistemi ve Sağlıkta Mükemmellikte Süreklilik, 2014
Power point

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:54Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:59