Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Hakan TOZAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı sağlık teknolojilerinin değerlendirme ve analiz yöntemlerini öğretmek, Sağlık teknolojilerinin klinik etkinlik, maliyet etkinlik, güvenilirlik ve kabul edilebilirlik açılarından değerlendirilmesini sağlamak, sağlık hizmetlerindeki politika yapıcılarının, sağlık profesyonellerinin ve yöneticilerinin teknoloji seçimlerini desteklemek için gerekli becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin tanımı ve önemi.,Sağlık teknolojileri türleri ve örnekleri değerlendirme sürecinin temel adımları.,Klinik çalışmaların tasarımı ve analizi, klinik etkinlik değerlendirmesi için çeşitli yöntemlerin değerlendirilmesi,Maliyet etkinlik analizinin temel prensipleri, analize ilişkin örnek uygulamaların değerlendirilmesi,Teknoloji kabul edilebilirlik faktörleri ve analizinin yapılması,Sağlık teknolojisinin güvenilirlik ve güvenlik açılarını değerlendirme.,Sağlık teknolojisinin etiğini ve güvencesini değerlendirme.,Sağlık teknolojisi değerlendirme araçlarının incelenmesi,Örnek sağlık teknolojisi değerlendirme modelleri ve veri kaynaklarının incelenmesi,Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları,Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları-II,Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları-III,Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin politika ve karar alma süreçlerindeki rolünün incelenmesi,Ulusal ve uluslararası sağlık teknolojisi değerlendirme çalışmaları, gelecekteki sağlık teknolojisi değerlendirme trendleri ve zorlukların incelenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme'nin temel kavramlarını kavrar.16, 9A, E, G
Klinik etkinlik değerlendirmesi yapabilme yeteneği kazanır. 10, 16, 19, 9A, E
Sağlık teknolojilerinin kabul edilebilirlik ve güvenilirlik açılarından değerlendirebilme yeteneği kazanır. 10, 16, 19, 9A, E, F
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme raporlarını hazırlar ve sunar. 10, 12, 16, 6, 9A, E, G
Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin politika ve uygulamalardaki rolünü kavrar.10, 14, 16, 19, 5, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin tanımı ve önemi.Ders notlarının incelenmesi
2Sağlık teknolojileri türleri ve örnekleri değerlendirme sürecinin temel adımları.Ders notlarının incelenmesi
3Klinik çalışmaların tasarımı ve analizi, klinik etkinlik değerlendirmesi için çeşitli yöntemlerin değerlendirilmesiDers notlarının incelenmesi
4Maliyet etkinlik analizinin temel prensipleri, analize ilişkin örnek uygulamaların değerlendirilmesiDers notlarının incelenmesi
5Teknoloji kabul edilebilirlik faktörleri ve analizinin yapılmasıDers notlarının incelenmesi
6Sağlık teknolojisinin güvenilirlik ve güvenlik açılarını değerlendirme.Ders notlarının incelenmesi
7Sağlık teknolojisinin etiğini ve güvencesini değerlendirme.Ders notlarının incelenmesi
8Sağlık teknolojisi değerlendirme araçlarının incelenmesiDers notlarının incelenmesi
9Örnek sağlık teknolojisi değerlendirme modelleri ve veri kaynaklarının incelenmesiDers notlarının incelenmesi
10Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmalarıDers notlarının incelenmesi
11Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları-IIDers notlarının incelenmesi
12Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları-IIIDers notlarının incelenmesi
13Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin politika ve karar alma süreçlerindeki rolünün incelenmesiDers notlarının incelenmesi
14Ulusal ve uluslararası sağlık teknolojisi değerlendirme çalışmaları, gelecekteki sağlık teknolojisi değerlendirme trendleri ve zorlukların incelenmesiDers notlarının değerlendirmesi
Kaynak
Çetin, A. (2018). Sağlık Teknolojisi Yönetimi ve Değerlendirme. Nobel Akademik Yayıncılık. Drummond, M. F., Sculpher, M. J., Claxton, K., Stoddart, G. L., & Torrance, G. W. (2015). Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press. Weinstein, M. C., Siegel, J. E., Gold, M. R., Kamlet, M. S., & Russell, L. B. (1996). Recommendations of the Panel on Cost-effectiveness in Health and Medicine. JAMA, 276(15), 1253-1258.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi6530
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14342
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı15050
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)234
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(234/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Hakan TOZAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı sağlık teknolojilerinin değerlendirme ve analiz yöntemlerini öğretmek, Sağlık teknolojilerinin klinik etkinlik, maliyet etkinlik, güvenilirlik ve kabul edilebilirlik açılarından değerlendirilmesini sağlamak, sağlık hizmetlerindeki politika yapıcılarının, sağlık profesyonellerinin ve yöneticilerinin teknoloji seçimlerini desteklemek için gerekli becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin tanımı ve önemi.,Sağlık teknolojileri türleri ve örnekleri değerlendirme sürecinin temel adımları.,Klinik çalışmaların tasarımı ve analizi, klinik etkinlik değerlendirmesi için çeşitli yöntemlerin değerlendirilmesi,Maliyet etkinlik analizinin temel prensipleri, analize ilişkin örnek uygulamaların değerlendirilmesi,Teknoloji kabul edilebilirlik faktörleri ve analizinin yapılması,Sağlık teknolojisinin güvenilirlik ve güvenlik açılarını değerlendirme.,Sağlık teknolojisinin etiğini ve güvencesini değerlendirme.,Sağlık teknolojisi değerlendirme araçlarının incelenmesi,Örnek sağlık teknolojisi değerlendirme modelleri ve veri kaynaklarının incelenmesi,Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları,Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları-II,Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları-III,Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin politika ve karar alma süreçlerindeki rolünün incelenmesi,Ulusal ve uluslararası sağlık teknolojisi değerlendirme çalışmaları, gelecekteki sağlık teknolojisi değerlendirme trendleri ve zorlukların incelenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme'nin temel kavramlarını kavrar.16, 9A, E, G
Klinik etkinlik değerlendirmesi yapabilme yeteneği kazanır. 10, 16, 19, 9A, E
Sağlık teknolojilerinin kabul edilebilirlik ve güvenilirlik açılarından değerlendirebilme yeteneği kazanır. 10, 16, 19, 9A, E, F
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme raporlarını hazırlar ve sunar. 10, 12, 16, 6, 9A, E, G
Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin politika ve uygulamalardaki rolünü kavrar.10, 14, 16, 19, 5, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin tanımı ve önemi.Ders notlarının incelenmesi
2Sağlık teknolojileri türleri ve örnekleri değerlendirme sürecinin temel adımları.Ders notlarının incelenmesi
3Klinik çalışmaların tasarımı ve analizi, klinik etkinlik değerlendirmesi için çeşitli yöntemlerin değerlendirilmesiDers notlarının incelenmesi
4Maliyet etkinlik analizinin temel prensipleri, analize ilişkin örnek uygulamaların değerlendirilmesiDers notlarının incelenmesi
5Teknoloji kabul edilebilirlik faktörleri ve analizinin yapılmasıDers notlarının incelenmesi
6Sağlık teknolojisinin güvenilirlik ve güvenlik açılarını değerlendirme.Ders notlarının incelenmesi
7Sağlık teknolojisinin etiğini ve güvencesini değerlendirme.Ders notlarının incelenmesi
8Sağlık teknolojisi değerlendirme araçlarının incelenmesiDers notlarının incelenmesi
9Örnek sağlık teknolojisi değerlendirme modelleri ve veri kaynaklarının incelenmesiDers notlarının incelenmesi
10Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmalarıDers notlarının incelenmesi
11Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları-IIDers notlarının incelenmesi
12Öğrencilerin gruplar halinde kendi değerlendirme çalışmalarını yapmaları-IIIDers notlarının incelenmesi
13Sağlık teknolojisi değerlendirmesinin politika ve karar alma süreçlerindeki rolünün incelenmesiDers notlarının incelenmesi
14Ulusal ve uluslararası sağlık teknolojisi değerlendirme çalışmaları, gelecekteki sağlık teknolojisi değerlendirme trendleri ve zorlukların incelenmesiDers notlarının değerlendirmesi
Kaynak
Çetin, A. (2018). Sağlık Teknolojisi Yönetimi ve Değerlendirme. Nobel Akademik Yayıncılık. Drummond, M. F., Sculpher, M. J., Claxton, K., Stoddart, G. L., & Torrance, G. W. (2015). Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press. Weinstein, M. C., Siegel, J. E., Gold, M. R., Kamlet, M. S., & Russell, L. B. (1996). Recommendations of the Panel on Cost-effectiveness in Health and Medicine. JAMA, 276(15), 1253-1258.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:54Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:59