Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Amacıİnsanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarıdır. Bu derste insan anlaşılmaya ve davranışları yorumlamaya çalışılmakta ve onu pozitif yönlendirmenin yolları öğretilmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi,Örgüt İçinde Birey ve Kişilik, Algı,Öğrenme ve Davranış Değişikliği,Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini,Motivasyon,Bireysel Karar Verme,Gruplar ve Grup Dinamiği,Güç ve Politikalar,Liderlik,İletişim,İletişim,Sağlık Kurumlarında Çatışma ve Yönetimi,Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Özdeşleşme,Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi,Örgütsel Değişim ve Davranışlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları tanımlar.
2. Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder.
3. İhtiyaçlar ve motivasyon ile ilgili teorik yaklaşımları tanır.
4. Kendinin ve diğer insanların davranışlarını anlayabilecek ve davranışlarla ilgili kavramları tartışabilecektir.
5. Örgütsel davranış kapsamındaki kavramları ve teorileri açıklar.
6. Sağlık kurumlarında grup dinamiklerini ve sağlık kurumlarındaki iletişim yapısını tanır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından ÖnemiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Örgüt İçinde Birey ve Kişilik, AlgıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Öğrenme ve Davranış DeğişikliğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Değerler, Tutumlar ve İş TatminiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5MotivasyonKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Bireysel Karar VermeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Gruplar ve Grup DinamiğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Güç ve PolitikalarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9LiderlikKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9İletişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10İletişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Sağlık Kurumlarında Çatışma ve YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel ÖzdeşleşmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Örgütsel Değişim ve DavranışlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Rana Özen Kutanis, Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., 2014, 6. Baskı Davranışlarımızdan Seçmeler; İnci Erdem Artan, Suna Tevruz, Tülay Bozkurt • Örgütsel Davranış; Robbins

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Amacıİnsanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarıdır. Bu derste insan anlaşılmaya ve davranışları yorumlamaya çalışılmakta ve onu pozitif yönlendirmenin yolları öğretilmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi,Örgüt İçinde Birey ve Kişilik, Algı,Öğrenme ve Davranış Değişikliği,Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini,Motivasyon,Bireysel Karar Verme,Gruplar ve Grup Dinamiği,Güç ve Politikalar,Liderlik,İletişim,İletişim,Sağlık Kurumlarında Çatışma ve Yönetimi,Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Özdeşleşme,Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi,Örgütsel Değişim ve Davranışlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları tanımlar.
2. Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder.
3. İhtiyaçlar ve motivasyon ile ilgili teorik yaklaşımları tanır.
4. Kendinin ve diğer insanların davranışlarını anlayabilecek ve davranışlarla ilgili kavramları tartışabilecektir.
5. Örgütsel davranış kapsamındaki kavramları ve teorileri açıklar.
6. Sağlık kurumlarında grup dinamiklerini ve sağlık kurumlarındaki iletişim yapısını tanır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından ÖnemiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Örgüt İçinde Birey ve Kişilik, AlgıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Öğrenme ve Davranış DeğişikliğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Değerler, Tutumlar ve İş TatminiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5MotivasyonKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Bireysel Karar VermeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Gruplar ve Grup DinamiğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Güç ve PolitikalarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9LiderlikKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9İletişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10İletişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Sağlık Kurumlarında Çatışma ve YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel ÖzdeşleşmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Örgütsel Değişim ve DavranışlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Rana Özen Kutanis, Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., 2014, 6. Baskı Davranışlarımızdan Seçmeler; İnci Erdem Artan, Suna Tevruz, Tülay Bozkurt • Örgütsel Davranış; Robbins

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:54Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:59