Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık Yönetimi öğrencilerinin finansal problemlerin çözümü ile finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık kurumlarının türlerine göre finansal sistemleri ve finansal raporlama araçları,Sağlık kurumlarında firma değerinin belirlenmesi ve yönetimi,Sağlık kurumlarında kısa süreli finansal planlama yöntemleri,Sağlık kurumlarında kısa süreli finansal planlama yöntemleri,Sağlık kurumlarında işletme sermayesi yönetimi,Sağlık kurumlarında nakit ve benzeri varlıkların yönetimi,Sağlık kurumlarında alacakların yönetimi,Sağlık kurumlarında stok yönetimi,Sağlık Kurumlarında Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları,Sağlık Kurumlarında Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi,Sağlık Kurumlarında Yabancı Kaynakların Yönetimi,Sağlık Kurumlarında Öz Kaynakların Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Finansal raporlama araçları, firma değerinin belirlenmesi ve yönetimi, finansal planlama yöntemleri, işletme sermayesi yönetimi, nakit ve benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, yabancı kaynakların yönetimi, öz kaynakların yönetimi, sermaye maliyeti ve fiyatlandırma konularını öğrenebilme.
2. Sağlık sektörünün finansman yapısını açıklayabilme.
3. Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanabilme.
4. Finansal tablolardan yararlanarak sağlık sektörüne yönelik analiz yapabilme.
5. Finansal planlama ve kontrol araçlarını kullanarak sağlık kurumları için işletme stratejisi önerebilme.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık kurumlarının türlerine göre finansal sistemleri ve finansal raporlama araçlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Sağlık kurumlarında firma değerinin belirlenmesi ve yönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Sağlık kurumlarında kısa süreli finansal planlama yöntemleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Sağlık kurumlarında kısa süreli finansal planlama yöntemleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5Sağlık kurumlarında işletme sermayesi yönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6Sağlık kurumlarında nakit ve benzeri varlıkların yönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Sağlık kurumlarında alacakların yönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Sağlık kurumlarında stok yönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9Sağlık Kurumlarında Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım KararlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10Sağlık Kurumlarında Riskli Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11Sağlık Kurumlarında Yabancı Kaynakların YönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Sağlık Kurumlarında Öz Kaynakların YönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Öğretim Üyesinin Notları
1)İşletme Finansının Temelleri, Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2)Fundamentals of Financial Management, E.F. Brigham and J. Houston, Concise Edition 3)Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2863

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu