Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİK-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ahmet Kürşat ERSÖZ
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Salih Onaran
Dersin Amacıİnsan haklarının sağlık hizmetlerindeki yansıması olan hasta hakları ve tıp etiğinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hayata geçirilmesi tıp ve hukuk uygulaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ders kapsamında tıp hukuku ve etiğinin güncel sorunları çerçevesinde temel kavramlar açıklanarak, hasta haklarının güncel uluslararası bildirgelere ve tıp etiğine uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi. Sağlık hukuku güncel konularının genel değerlendirilmesi.,Sağlık hukuku güncel sorunlarının sosyo-kültürel temelleri
,Hasta haklarının gelişimi ve uluslararası hasta hakları bildirgeleri
,Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması,Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları,Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda tıbbi uygulama hatalarının tanımı ve sık karşılaşılan tıbbi uygulama hataları ,Tıbbi uygulama hatalarının hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutları,Aydınlatılmış onamın yasal boyutu, özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam
,Tıpta toplumsal etik anlayışı: Kaynakların dağıtımı, organ nakli,Klinik araştırma kavramı, tarihçe ve gelişimi, konuya ilişkin temel ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler.,Klinik araştırmalar konusunda hukuki ve etik sorunlar, tartışmalar.,Biyo-tıp teknolojilerine eleştirel bakış ve örnek olaylar,Uluslararası boyutta olgu tartışması,Ulusal boyutta olgu tartışması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hukuk kurallarının, sağlık hukuku alanında düzenleyici rolünü tanımlar10, 13, 16, 9A, E
2. Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerini değerlendirir. 10, 13, 16, 9A, E
3. Sağlık hukukuna ilişkin temel ilkeleri, hukuki kavramları ve gelişim süreçlerini sıralar.10, 13, 16, 9A, E
4. Tıp alanındaki değişimlere paralel olarak, hukuk kuralları ile arasındaki ilişkiyi sıralar.10, 13, 16, 9A, E
5. Sağlık hukuku alanında doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak etkili olan etik ve hukuki yaklaşımları tanımlar.10, 13, 16, 9A, E
6. Tıp hukukun temel kavram ve kurallarını hukukun diğer alanlarındaki düzenlemelerle birlikte değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
7. Sağlık hukukuna ilişkin güncel konuların değerlendirmesini hukuki bakış açısı ile tanımlar. 10, 13, 16, 9A, E
8. Sağlık hukuku alanındaki güncel konuları, evrensel hukuk normları ve farklı düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirir. 10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi. Sağlık hukuku güncel konularının genel değerlendirilmesi.Ders notlarının okunması
2Sağlık hukuku güncel sorunlarının sosyo-kültürel temelleri
Ders notlarının okunması
3Hasta haklarının gelişimi ve uluslararası hasta hakları bildirgeleri
Ders notlarının okunması
4Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansımasıDers notlarının okunması
5Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda sağlık çalışanlarının yasal sorumluluklarıDers notlarının okunması
6Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda tıbbi uygulama hatalarının tanımı ve sık karşılaşılan tıbbi uygulama hataları Ders notlarının okunması
7Tıbbi uygulama hatalarının hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutlarıDers notlarının okunması
8Aydınlatılmış onamın yasal boyutu, özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam
Ders notlarının okunması
9Tıpta toplumsal etik anlayışı: Kaynakların dağıtımı, organ nakliDers notlarının okunması
10Klinik araştırma kavramı, tarihçe ve gelişimi, konuya ilişkin temel ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler.Ders notlarının okunması
11Klinik araştırmalar konusunda hukuki ve etik sorunlar, tartışmalar.Ders notlarının okunması
12Biyo-tıp teknolojilerine eleştirel bakış ve örnek olaylarDers notlarının okunması
13Uluslararası boyutta olgu tartışmasıDers notlarının okunması
14Ulusal boyutta olgu tartışması Ders notlarının okunması
Kaynak
power point sunumlar, ele alınan konuya ilişkin olarak önerilecek çalışma metinleri
Ders notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik ortamdaki kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme6636
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı21734
Genel Sınav ve Hazırlığı22040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİK-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ahmet Kürşat ERSÖZ
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Salih Onaran
Dersin Amacıİnsan haklarının sağlık hizmetlerindeki yansıması olan hasta hakları ve tıp etiğinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hayata geçirilmesi tıp ve hukuk uygulaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ders kapsamında tıp hukuku ve etiğinin güncel sorunları çerçevesinde temel kavramlar açıklanarak, hasta haklarının güncel uluslararası bildirgelere ve tıp etiğine uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi. Sağlık hukuku güncel konularının genel değerlendirilmesi.,Sağlık hukuku güncel sorunlarının sosyo-kültürel temelleri
,Hasta haklarının gelişimi ve uluslararası hasta hakları bildirgeleri
,Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması,Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları,Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda tıbbi uygulama hatalarının tanımı ve sık karşılaşılan tıbbi uygulama hataları ,Tıbbi uygulama hatalarının hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutları,Aydınlatılmış onamın yasal boyutu, özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam
,Tıpta toplumsal etik anlayışı: Kaynakların dağıtımı, organ nakli,Klinik araştırma kavramı, tarihçe ve gelişimi, konuya ilişkin temel ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler.,Klinik araştırmalar konusunda hukuki ve etik sorunlar, tartışmalar.,Biyo-tıp teknolojilerine eleştirel bakış ve örnek olaylar,Uluslararası boyutta olgu tartışması,Ulusal boyutta olgu tartışması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hukuk kurallarının, sağlık hukuku alanında düzenleyici rolünü tanımlar10, 13, 16, 9A, E
2. Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerini değerlendirir. 10, 13, 16, 9A, E
3. Sağlık hukukuna ilişkin temel ilkeleri, hukuki kavramları ve gelişim süreçlerini sıralar.10, 13, 16, 9A, E
4. Tıp alanındaki değişimlere paralel olarak, hukuk kuralları ile arasındaki ilişkiyi sıralar.10, 13, 16, 9A, E
5. Sağlık hukuku alanında doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak etkili olan etik ve hukuki yaklaşımları tanımlar.10, 13, 16, 9A, E
6. Tıp hukukun temel kavram ve kurallarını hukukun diğer alanlarındaki düzenlemelerle birlikte değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
7. Sağlık hukukuna ilişkin güncel konuların değerlendirmesini hukuki bakış açısı ile tanımlar. 10, 13, 16, 9A, E
8. Sağlık hukuku alanındaki güncel konuları, evrensel hukuk normları ve farklı düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirir. 10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi. Sağlık hukuku güncel konularının genel değerlendirilmesi.Ders notlarının okunması
2Sağlık hukuku güncel sorunlarının sosyo-kültürel temelleri
Ders notlarının okunması
3Hasta haklarının gelişimi ve uluslararası hasta hakları bildirgeleri
Ders notlarının okunması
4Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansımasıDers notlarının okunması
5Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda sağlık çalışanlarının yasal sorumluluklarıDers notlarının okunması
6Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda tıbbi uygulama hatalarının tanımı ve sık karşılaşılan tıbbi uygulama hataları Ders notlarının okunması
7Tıbbi uygulama hatalarının hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutlarıDers notlarının okunması
8Aydınlatılmış onamın yasal boyutu, özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam
Ders notlarının okunması
9Tıpta toplumsal etik anlayışı: Kaynakların dağıtımı, organ nakliDers notlarının okunması
10Klinik araştırma kavramı, tarihçe ve gelişimi, konuya ilişkin temel ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler.Ders notlarının okunması
11Klinik araştırmalar konusunda hukuki ve etik sorunlar, tartışmalar.Ders notlarının okunması
12Biyo-tıp teknolojilerine eleştirel bakış ve örnek olaylarDers notlarının okunması
13Uluslararası boyutta olgu tartışmasıDers notlarının okunması
14Ulusal boyutta olgu tartışması Ders notlarının okunması
Kaynak
power point sunumlar, ele alınan konuya ilişkin olarak önerilecek çalışma metinleri
Ders notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik ortamdaki kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:54Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:59