Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ MMBY1211565Bahar Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi VerenlerProf.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders Öğrenciye bakteri genetiği ve genom yapılarını tanıtmayı, bakteri hücre yapısı ve fonksiyonunun moleküler temellerini anlatmayı ve rekombinant teknoloji metotlarını başlangıç seviyesinde kavramasını amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Bakteriyel hücre yapısı ve fonksiyonuna genel bakış, genom organizasyonu ve replikasyonu,Bakterilerde genom evrimi, yatay gen transferi, mobil genetik elementler ,Bakteriyel hücre bölünmesi ve büyümesi,Bakterilerde metabolik yolaklar ve çevresel değişikliklere bakteriyel tepkiler,Bakteriyel Sinyalizasyon ve Quorum Sensing,Bakterilerde klonlama ,Alana yönelik mutajenez ve gen nakavt teknikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bakteri hücrelerinin temel bileşenlerini anlar ve bakterilerdeki farklı hücresel yapıların işlevlerini analiz eder. 2. Bakteriyel genomların yapısını ve organizasyonunu inceler. 3. Bakteri popülasyonlarında genom evrimi mekanizmalarını araştırır. 4. Mobil genetik elementlerin bakteriyel evrimdeki rolünü anlar. 5. Bakterilerdeki temel metabolik yolları inceler ve bakteriyel metabolizmanın düzenlenmesini anlar. 6. Bakterilerin çevresel değişikliklere moleküler düzeyde nasıl tepki verdiğini analiz eder. 7. Bakteriyel DNA'yı manipüle etmek için klonlama tekniklerinde beceri gösterir. 10, 16, 9A, D, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bakteriyel hücre yapısı ve fonksiyonuna genel bakış, genom organizasyonu ve replikasyonu
2Bakterilerde genom evrimi, yatay gen transferi, mobil genetik elementler
3Bakteriyel hücre bölünmesi ve büyümesi
4Bakterilerde metabolik yolaklar ve çevresel değişikliklere bakteriyel tepkiler
5Bakteriyel Sinyalizasyon ve Quorum Sensing
6Bakterilerde klonlama
7Alana yönelik mutajenez ve gen nakavt teknikleri
Kaynak
1. Snyder and Champness Molecular Genetics of Bacteria (ASM Books) 5th Edition, 2. Bilimsel literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
X
2
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
X
3
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
X
4
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.
X
5
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
X
6
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında mevcut olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.
X
7
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi edinir.
X
8
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
9
Sağlık alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
10
Çalışmaları sonucunda ulaştığı bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.
11
Bir danışman yardımıyla ya da bireysel olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
12
Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite kriterleri çerçevesinde değerlendirir.
13
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5210
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11212
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı10550
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ MMBY1211565Bahar Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi VerenlerProf.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders Öğrenciye bakteri genetiği ve genom yapılarını tanıtmayı, bakteri hücre yapısı ve fonksiyonunun moleküler temellerini anlatmayı ve rekombinant teknoloji metotlarını başlangıç seviyesinde kavramasını amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Bakteriyel hücre yapısı ve fonksiyonuna genel bakış, genom organizasyonu ve replikasyonu,Bakterilerde genom evrimi, yatay gen transferi, mobil genetik elementler ,Bakteriyel hücre bölünmesi ve büyümesi,Bakterilerde metabolik yolaklar ve çevresel değişikliklere bakteriyel tepkiler,Bakteriyel Sinyalizasyon ve Quorum Sensing,Bakterilerde klonlama ,Alana yönelik mutajenez ve gen nakavt teknikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bakteri hücrelerinin temel bileşenlerini anlar ve bakterilerdeki farklı hücresel yapıların işlevlerini analiz eder. 2. Bakteriyel genomların yapısını ve organizasyonunu inceler. 3. Bakteri popülasyonlarında genom evrimi mekanizmalarını araştırır. 4. Mobil genetik elementlerin bakteriyel evrimdeki rolünü anlar. 5. Bakterilerdeki temel metabolik yolları inceler ve bakteriyel metabolizmanın düzenlenmesini anlar. 6. Bakterilerin çevresel değişikliklere moleküler düzeyde nasıl tepki verdiğini analiz eder. 7. Bakteriyel DNA'yı manipüle etmek için klonlama tekniklerinde beceri gösterir. 10, 16, 9A, D, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bakteriyel hücre yapısı ve fonksiyonuna genel bakış, genom organizasyonu ve replikasyonu
2Bakterilerde genom evrimi, yatay gen transferi, mobil genetik elementler
3Bakteriyel hücre bölünmesi ve büyümesi
4Bakterilerde metabolik yolaklar ve çevresel değişikliklere bakteriyel tepkiler
5Bakteriyel Sinyalizasyon ve Quorum Sensing
6Bakterilerde klonlama
7Alana yönelik mutajenez ve gen nakavt teknikleri
Kaynak
1. Snyder and Champness Molecular Genetics of Bacteria (ASM Books) 5th Edition, 2. Bilimsel literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
X
2
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
X
3
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
X
4
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.
X
5
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
X
6
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında mevcut olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.
X
7
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi edinir.
X
8
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
9
Sağlık alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
10
Çalışmaları sonucunda ulaştığı bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.
11
Bir danışman yardımıyla ya da bireysel olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
12
Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite kriterleri çerçevesinde değerlendirir.
13
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:16Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:18