Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROBİYOLOJİ-II-Bahar Dönemi2+0210
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amaci genel olarak ökaryotik mikroorganizmaların ve virüslerin morfolojik, taksonomik ve patojenik özelliklerini, bulaşı yollarını ve antimikrobiyal direnç mekanizmalarını anlamak için öğrencilere derinlemesine kavramsal temel sağlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Mantarların anatomik ve morfolojik yapısı, taksonomik ve filogenetik özellikleri,Mantarların patogenezi ve immün sistemi ile olan etkileşim mekanizmaları ,Dermatofitoz ve fırsatçı mantarlar ,Kütanoz mantarlar , Subkütanoz mantarlar ,Mikotoksinler ve önemi , Parazitlerin genel özellikleri ve immün sistemi ile etkileşim mekanizmaları ,Enterik ve urogenital protozolar ,Kan ve doku parazitleri ,Virüslerin genel yapıları ve virüs-konak ilişkileri, Genetik özellikler, bulaşma yolları, insan davranışları, çevresel faktörlerin virüs enfeksiyonları için oluşturabileceği riskler,DNA virüslerinin özellikleri, insanda enfeksiyon oluşturan DNA virüsleri, viral patogenez,RNA virüslerinin özellikleri, insanda enfeksiyon oluşturan RNA virüsleri, viral patogenez, Antiviral ilaçlar ve etki mekanizmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mantarların genel yapısını, morfolojik, taksonomik ve filogenetik özelliklerini bilir 2. Mantarların hücre yapılarını ve fırsatçı mantarların genel özelliklerini sıralar 3. Klinikte sık rastlanan dermatofitoz (tinea) etkenlerini sayar 4. Kütanöz ve subkütanöz mikozların genel özelliklerini sıralar 5. Sistemik mikozları örneklerle açıklar 6. Mikotoksinleri tanımlar ve insan fizyolojisine etkilerini açıklar 7. Parazitoloji bilim dalı ile ilgili temel kavramları açıklar 8. Parazitolojinin temel bileşenlerini (evrimini) tanımlar 9. Tıbbi açıdan önemli olan parazit gruplarını (Protozoa, Helmintler vb) listeler 10. Parazit ve konak canlılar arasındaki ilişkileri tanımlar 11. Parazit ve paraziter hastalıkların adlandırılma metodunu tanımlar 12. Parazitlerin veya parazitozların kaynaklarını açıklar 13. Parazitlik çeşitlerine örnekler verir 14. Parazit türleri yaşam biçimlerine göre (iç parazit/dış parazit) sınıflandırır 15. Parazitlerin insan / canlı vücuduna giriş ve çıkış yolları hakkında örnekler verir 16. Virüslerin yapısal ve genetik özelliklerini ve virüs-konak ilişkilerini açıklar 17. DNA virüslerinin özelliklerini açıklar ve insanda enfeksiyon oluşturan DNA virüslerini sıralar 18. RNA virüslerinin özelliklerini açıklar ve insanda enfeksiyon oluşturan DNA virüslerini sıralar 19. Konak tipleri, bulaşma yolları, insan davranışları, çevresel faktörler temelinde virus enfeksiyonlarında yaşanabilecek riskleri yorumlar 20. Antiviral ilaçları ve etki mekanizmalarını açıklar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Mantarların anatomik ve morfolojik yapısı, taksonomik ve filogenetik özellikleri
2Mantarların patogenezi ve immün sistemi ile olan etkileşim mekanizmaları
3Dermatofitoz ve fırsatçı mantarlar
4Kütanoz mantarlar
5 Subkütanoz mantarlar
6Mikotoksinler ve önemi
7 Parazitlerin genel özellikleri ve immün sistemi ile etkileşim mekanizmaları
8Enterik ve urogenital protozolar
9Kan ve doku parazitleri
10Virüslerin genel yapıları ve virüs-konak ilişkileri
11 Genetik özellikler, bulaşma yolları, insan davranışları, çevresel faktörlerin virüs enfeksiyonları için oluşturabileceği riskler
12DNA virüslerinin özellikleri, insanda enfeksiyon oluşturan DNA virüsleri, viral patogenez
13RNA virüslerinin özellikleri, insanda enfeksiyon oluşturan RNA virüsleri, viral patogenez
14 Antiviral ilaçlar ve etki mekanizmaları
Kaynak
1. Medical Microbiology (7th Edition), Patrick Murray et al. 2. Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology, 3. Seçilen bilimsel makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Mikrobiyoloji alanında yüksek düzeyde güncel bilimsel bilgi ve beceri kazanır ve alanındaki yenilikleri takip eder.
X
2
Bilimsel araştırmaların planlanması ve istatistiksel değerlendirmesini yapar, sonuçlarını hakemli bir dergide yayinlamak uzere makale hazirlar ve/veya bilimsel bir toplantıda sunar.
3
Mikrobiyoloji laboratuvarlarını iyi laboratuvar uygulamaları ve biyogüvenlik kurallarına uygun şekilde kullanır.
4
Disiplinler arası çalışmaların önemini kavrar ve alanıyla ilgili disiplinleri takip eder.
X
5
Uygulamalı temel mikrobiyoloji laboratuvarında rutin ve araştırma amacına hizmet eden cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve bir araştırmayı laboratuvarda uygular.
6
Bilimsel bilgiye ulaşmada kütüphane de ve/veya internet uzerinden bilimsel kaynaklari kullanmasini bilir.
X
7
Bilimsel çalışma sonuçlarını ya da alanındaki bir konuyu profesyonel düzeyde sunma yetenekleri geliştirir.
8
Teorik bilgileri, dikkatle dinleme ve doğru soru sorma yetisini kullanarak kritik ve analitik düşünme yeteneği geliştirir.
X
9
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
10
Mikrobiyoloji alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
11
Mikrobiyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11212
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer12525
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı1100100
Genel Sınav ve Hazırlığı1145145
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)310
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(310/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROBİYOLOJİ-II-Bahar Dönemi2+0210
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amaci genel olarak ökaryotik mikroorganizmaların ve virüslerin morfolojik, taksonomik ve patojenik özelliklerini, bulaşı yollarını ve antimikrobiyal direnç mekanizmalarını anlamak için öğrencilere derinlemesine kavramsal temel sağlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Mantarların anatomik ve morfolojik yapısı, taksonomik ve filogenetik özellikleri,Mantarların patogenezi ve immün sistemi ile olan etkileşim mekanizmaları ,Dermatofitoz ve fırsatçı mantarlar ,Kütanoz mantarlar , Subkütanoz mantarlar ,Mikotoksinler ve önemi , Parazitlerin genel özellikleri ve immün sistemi ile etkileşim mekanizmaları ,Enterik ve urogenital protozolar ,Kan ve doku parazitleri ,Virüslerin genel yapıları ve virüs-konak ilişkileri, Genetik özellikler, bulaşma yolları, insan davranışları, çevresel faktörlerin virüs enfeksiyonları için oluşturabileceği riskler,DNA virüslerinin özellikleri, insanda enfeksiyon oluşturan DNA virüsleri, viral patogenez,RNA virüslerinin özellikleri, insanda enfeksiyon oluşturan RNA virüsleri, viral patogenez, Antiviral ilaçlar ve etki mekanizmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mantarların genel yapısını, morfolojik, taksonomik ve filogenetik özelliklerini bilir 2. Mantarların hücre yapılarını ve fırsatçı mantarların genel özelliklerini sıralar 3. Klinikte sık rastlanan dermatofitoz (tinea) etkenlerini sayar 4. Kütanöz ve subkütanöz mikozların genel özelliklerini sıralar 5. Sistemik mikozları örneklerle açıklar 6. Mikotoksinleri tanımlar ve insan fizyolojisine etkilerini açıklar 7. Parazitoloji bilim dalı ile ilgili temel kavramları açıklar 8. Parazitolojinin temel bileşenlerini (evrimini) tanımlar 9. Tıbbi açıdan önemli olan parazit gruplarını (Protozoa, Helmintler vb) listeler 10. Parazit ve konak canlılar arasındaki ilişkileri tanımlar 11. Parazit ve paraziter hastalıkların adlandırılma metodunu tanımlar 12. Parazitlerin veya parazitozların kaynaklarını açıklar 13. Parazitlik çeşitlerine örnekler verir 14. Parazit türleri yaşam biçimlerine göre (iç parazit/dış parazit) sınıflandırır 15. Parazitlerin insan / canlı vücuduna giriş ve çıkış yolları hakkında örnekler verir 16. Virüslerin yapısal ve genetik özelliklerini ve virüs-konak ilişkilerini açıklar 17. DNA virüslerinin özelliklerini açıklar ve insanda enfeksiyon oluşturan DNA virüslerini sıralar 18. RNA virüslerinin özelliklerini açıklar ve insanda enfeksiyon oluşturan DNA virüslerini sıralar 19. Konak tipleri, bulaşma yolları, insan davranışları, çevresel faktörler temelinde virus enfeksiyonlarında yaşanabilecek riskleri yorumlar 20. Antiviral ilaçları ve etki mekanizmalarını açıklar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Mantarların anatomik ve morfolojik yapısı, taksonomik ve filogenetik özellikleri
2Mantarların patogenezi ve immün sistemi ile olan etkileşim mekanizmaları
3Dermatofitoz ve fırsatçı mantarlar
4Kütanoz mantarlar
5 Subkütanoz mantarlar
6Mikotoksinler ve önemi
7 Parazitlerin genel özellikleri ve immün sistemi ile etkileşim mekanizmaları
8Enterik ve urogenital protozolar
9Kan ve doku parazitleri
10Virüslerin genel yapıları ve virüs-konak ilişkileri
11 Genetik özellikler, bulaşma yolları, insan davranışları, çevresel faktörlerin virüs enfeksiyonları için oluşturabileceği riskler
12DNA virüslerinin özellikleri, insanda enfeksiyon oluşturan DNA virüsleri, viral patogenez
13RNA virüslerinin özellikleri, insanda enfeksiyon oluşturan RNA virüsleri, viral patogenez
14 Antiviral ilaçlar ve etki mekanizmaları
Kaynak
1. Medical Microbiology (7th Edition), Patrick Murray et al. 2. Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology, 3. Seçilen bilimsel makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Mikrobiyoloji alanında yüksek düzeyde güncel bilimsel bilgi ve beceri kazanır ve alanındaki yenilikleri takip eder.
X
2
Bilimsel araştırmaların planlanması ve istatistiksel değerlendirmesini yapar, sonuçlarını hakemli bir dergide yayinlamak uzere makale hazirlar ve/veya bilimsel bir toplantıda sunar.
3
Mikrobiyoloji laboratuvarlarını iyi laboratuvar uygulamaları ve biyogüvenlik kurallarına uygun şekilde kullanır.
4
Disiplinler arası çalışmaların önemini kavrar ve alanıyla ilgili disiplinleri takip eder.
X
5
Uygulamalı temel mikrobiyoloji laboratuvarında rutin ve araştırma amacına hizmet eden cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve bir araştırmayı laboratuvarda uygular.
6
Bilimsel bilgiye ulaşmada kütüphane de ve/veya internet uzerinden bilimsel kaynaklari kullanmasini bilir.
X
7
Bilimsel çalışma sonuçlarını ya da alanındaki bir konuyu profesyonel düzeyde sunma yetenekleri geliştirir.
8
Teorik bilgileri, dikkatle dinleme ve doğru soru sorma yetisini kullanarak kritik ve analitik düşünme yeteneği geliştirir.
X
9
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
10
Mikrobiyoloji alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
11
Mikrobiyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:20Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:22