Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VESTİBÜLER SİSTEMİ ETKİLEYEN HASTALIKLAR VE TESTLERİ2+236
Ders Programı Salı 07:00-07:45 Salı 08:00-08:45 Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHastane ortamında, vestibüler alanda kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Periferik Vestibüler Sistem Nöroanatomisi,Periferik Vestibüler Sistem Nöroanatomisi II,Periferik Vestibüler Sistem Fizyolojisi, Periferik Vestibüler Sistem Fizyolojisi II, Periferik Vestibüler Sistem Fizyolojisi III,Periferik Vestibüler Sistem Hastalıkları I,Periferik Vestibüler Sistem Hastalıkları II,Vestibüler Sistemi Değerlendiren Testler I,Vestibüler Sistemi Değerlendiren Testler II,Santal Vestibüler Sistem Hastalıkları I,Santal Vestibüler Sistem Hastalıkları II,Vestibüler Sistem Hastalıklarında tedavi yaklaşımları I,Vestibüler Sistem Hastalıklarında tedavi yaklaşımları II,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Vestibüler Sistem anatomi ve fizyolojisini detaylı olarak anlatabilir.1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 3A, C
Periferik vestibüler sistemin temel patolojilerini tanımlar1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 3A, C
İnsanda denge sisteminin komponentlerini tanımlar1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 3A, C
Objektif vestibüler değerlendirme ekipmanlarını kullanır1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 3A, C
Periferik vestibüler sistemi değerlenlendirebilir.1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 3A, C
Hasta hikayesinden gerekli bilgiyi elde eder 1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 3A, C
Periferik vestibüler testleri uygular ve yorumlar1, 10, 12, 14A, C
Periferik vestibüler test sonuçlarını değerlendirebilir 1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 3A, C
İnsanda postürün korunması ve dengenin sağlanmasıyla ilişkili anatomik yapıları irdeleyebilir Be able to scrutinise anatomical structures related to provide balance and protect posture in human1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 2, 3A, C
Denge problemli hastalar için başucu testleri uygulayabilir 1, 10, 14, 15, 18, 2A, C
Vestibüler patolojilerde vestibüler değerlendirme protokollerini uygulayabilir 1, 10, 12, 14, 18, 3A, C
Durağan ve değişken unilateral vestibüler patolojilerin klinik özelliklerini tanımlayabilir 1, 10, 12, 14, 16, 3A, C
Fonksiyonel denge değerlendirmesi yapabilir 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 2, 3A, C
6 Göz hareketleriyle ilişkili periferik ve santral sinir sistemi yapılarını tanıyabilir 1, 11, 12, 15, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Periferik Vestibüler Sistem NöroanatomisiÖn hazırlık yok
2Periferik Vestibüler Sistem Nöroanatomisi IIÖn hazırlık yok
3Periferik Vestibüler Sistem FizyolojisiÖn hazırlık yok
4 Periferik Vestibüler Sistem Fizyolojisi IIÖn hazırlık yok
5 Periferik Vestibüler Sistem Fizyolojisi IIIÖn hazırlık yok
6Periferik Vestibüler Sistem Hastalıkları IÖn hazırlık yok
7Periferik Vestibüler Sistem Hastalıkları IIÖn hazırlık yok
8Vestibüler Sistemi Değerlendiren Testler IÖn hazırlık yok
9Vestibüler Sistemi Değerlendiren Testler IIÖn hazırlık yok
10Santal Vestibüler Sistem Hastalıkları IÖn hazırlık yok
11Santal Vestibüler Sistem Hastalıkları IIÖn hazırlık yok
12Vestibüler Sistem Hastalıklarında tedavi yaklaşımları IÖn hazırlık yok
13Vestibüler Sistem Hastalıklarında tedavi yaklaşımları IIÖn hazırlık yok
14Genel DeğerlendirmeÖn hazırlık yok
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar. Robert W. Baloh, G. Michael Halmagyi: Disoders of the vestibular System, New York: oxford University Press, 1996. Joceph M. Furman, Stephen P. Cass, Vestibular disorders: a case study approach, Oxford University Press, 2003. Linda M. Luxon, Rosalyn A. Davies; Handbook of Vestibular Rehabilitation, Whurr Publishers Ltd., 2003.
1) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Onur Çelik, 2. Baskı, 2007 2) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 3) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002 4) Vertigo, Fazıl Necdet Ardıç. İzmir Güven Kitabevleri, 2005. 5) Otolaringoloji Temel Bilgiler. Seiden AM et al. (Çeviri editörü: Çetin Kaleli), Nobel Tıp Kitabevleri, 2003. 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004 7) Audiology Treatment, Valente-Hosford-Dunn-Valente, 8) Vestibular Rehabilitation, Susan Herdman, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu