Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VESTİBÜLER SİSTEMİ ETKİLEYEN HASTALIKLAR VE TESTLERİ-Güz Dönemi2+236
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin YardımcılarıAraştırma Görevlisi Yuşa BAŞOĞLU
Dersin AmacıVestibüler sistemde meydana gelebilecek patolojilerin ve nedenlerinin anatomik ve fizyolojik özelliklerinin kavranmasını ve buna bağlı olarak hastaların doğru değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Fizyolojisi,Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Nöroanatomisi,Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Hastalıkları I,Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Hastalıkları II,Baş Dönmesi Olan Hastanın Anamnezi,Vestibüler Sistemi Değerlendiren Objektif ve Subjektif Test Bataryaları I,Vestibüler Sistemi Değerlendiren Objektif ve Subjektif Test Bataryaları II,BDP Klinik Kullanım ve Yorumlama,Baş dönmesi ve Denge Bozukluklarında kullanılan Ölçekler,Baş dönmesi ve Denge Bozukluklarında kullanılan Ölçeklerin Yorumlanması,Baş Dönmesi, Dizzy ve Denge Bozukluğu Hastalarının Farkı,Komplike Vaka Örnekleri,Vestibüler Sistem Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımları,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Periferik ve santral vestibüler sisteminden kaynaklı patolojileri değerlendirir.10, 12, 13, 14, 18, 4, 9A, E
Objektif ve subjektif vestibüler değerlendirme ekipmanlarının sonuçlarını birleştirir.10, 12, 13, 14, 18, 4, 9A, E
Hastalardan detaylı anamnez bilgisi alarak çıkarımda bulunur.10, 12, 13, 14, 18, 4, 9A, E
İnsanda dengenin sağlanmasıyla ilişkili anatomik yapıları irdeleyebilir ve postürün korunması için gerekli olan mekanizmaları değerlendirebilir.10, 12, 13, 14, 16, 18, 4, 9A, E
Vestibüler sistemdeki klinik problemleri tanımlayarak ilgili uzmanlara birlikte çözüm için yönlendirir.10, 12, 13, 14, 16, 2, 23, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Periferik ve Santral Vestibüler Sistem FizyolojisiÖn hazırlık yok
2Periferik ve Santral Vestibüler Sistem NöroanatomisiÖn hazırlık yok
3Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Hastalıkları IÖn hazırlık yok
4Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Hastalıkları IIÖn hazırlık yok
5Baş Dönmesi Olan Hastanın AnamneziÖn hazırlık yok
6Vestibüler Sistemi Değerlendiren Objektif ve Subjektif Test Bataryaları IÖn hazırlık yok
7Vestibüler Sistemi Değerlendiren Objektif ve Subjektif Test Bataryaları IIÖn hazırlık yok
8BDP Klinik Kullanım ve YorumlamaÖn hazırlık yok
9Baş dönmesi ve Denge Bozukluklarında kullanılan ÖlçeklerÖn hazırlık yok
10Baş dönmesi ve Denge Bozukluklarında kullanılan Ölçeklerin YorumlanmasıÖn Hazırlık Yok
11Baş Dönmesi, Dizzy ve Denge Bozukluğu Hastalarının FarkıÖn Hazırlık Yok
12Komplike Vaka ÖrnekleriÖn Hazırlık Yok
13Vestibüler Sistem Hastalıklarında Tedavi YaklaşımlarıÖn hazırlık yok
14Genel DeğerlendirmeÖn hazırlık yok
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar. Robert W. Baloh, G. Michael Halmagyi: Disoders of the vestibular System, New York: oxford University Press, 1996. Joceph M. Furman, Stephen P. Cass, Vestibular disorders: a case study approach, Oxford University Press, 2003. Linda M. Luxon, Rosalyn A. Davies; Handbook of Vestibular Rehabilitation, Whurr Publishers Ltd., 2003.
1) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Onur Çelik, 2. Baskı, 2007 2) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 3) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002 4) Vertigo, Fazıl Necdet Ardıç. İzmir Güven Kitabevleri, 2005. 5) Otolaringoloji Temel Bilgiler. Seiden AM et al. (Çeviri editörü: Çetin Kaleli), Nobel Tıp Kitabevleri, 2003. 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004 7) Audiology Treatment, Valente-Hosford-Dunn-Valente, 8) Vestibular Rehabilitation, Susan Herdman, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati41456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21428
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21428
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı21224
Genel Sınav ve Hazırlığı21224
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VESTİBÜLER SİSTEMİ ETKİLEYEN HASTALIKLAR VE TESTLERİ-Güz Dönemi2+236
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin YardımcılarıAraştırma Görevlisi Yuşa BAŞOĞLU
Dersin AmacıVestibüler sistemde meydana gelebilecek patolojilerin ve nedenlerinin anatomik ve fizyolojik özelliklerinin kavranmasını ve buna bağlı olarak hastaların doğru değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Fizyolojisi,Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Nöroanatomisi,Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Hastalıkları I,Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Hastalıkları II,Baş Dönmesi Olan Hastanın Anamnezi,Vestibüler Sistemi Değerlendiren Objektif ve Subjektif Test Bataryaları I,Vestibüler Sistemi Değerlendiren Objektif ve Subjektif Test Bataryaları II,BDP Klinik Kullanım ve Yorumlama,Baş dönmesi ve Denge Bozukluklarında kullanılan Ölçekler,Baş dönmesi ve Denge Bozukluklarında kullanılan Ölçeklerin Yorumlanması,Baş Dönmesi, Dizzy ve Denge Bozukluğu Hastalarının Farkı,Komplike Vaka Örnekleri,Vestibüler Sistem Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımları,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Periferik ve santral vestibüler sisteminden kaynaklı patolojileri değerlendirir.10, 12, 13, 14, 18, 4, 9A, E
Objektif ve subjektif vestibüler değerlendirme ekipmanlarının sonuçlarını birleştirir.10, 12, 13, 14, 18, 4, 9A, E
Hastalardan detaylı anamnez bilgisi alarak çıkarımda bulunur.10, 12, 13, 14, 18, 4, 9A, E
İnsanda dengenin sağlanmasıyla ilişkili anatomik yapıları irdeleyebilir ve postürün korunması için gerekli olan mekanizmaları değerlendirebilir.10, 12, 13, 14, 16, 18, 4, 9A, E
Vestibüler sistemdeki klinik problemleri tanımlayarak ilgili uzmanlara birlikte çözüm için yönlendirir.10, 12, 13, 14, 16, 2, 23, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Periferik ve Santral Vestibüler Sistem FizyolojisiÖn hazırlık yok
2Periferik ve Santral Vestibüler Sistem NöroanatomisiÖn hazırlık yok
3Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Hastalıkları IÖn hazırlık yok
4Periferik ve Santral Vestibüler Sistem Hastalıkları IIÖn hazırlık yok
5Baş Dönmesi Olan Hastanın AnamneziÖn hazırlık yok
6Vestibüler Sistemi Değerlendiren Objektif ve Subjektif Test Bataryaları IÖn hazırlık yok
7Vestibüler Sistemi Değerlendiren Objektif ve Subjektif Test Bataryaları IIÖn hazırlık yok
8BDP Klinik Kullanım ve YorumlamaÖn hazırlık yok
9Baş dönmesi ve Denge Bozukluklarında kullanılan ÖlçeklerÖn hazırlık yok
10Baş dönmesi ve Denge Bozukluklarında kullanılan Ölçeklerin YorumlanmasıÖn Hazırlık Yok
11Baş Dönmesi, Dizzy ve Denge Bozukluğu Hastalarının FarkıÖn Hazırlık Yok
12Komplike Vaka ÖrnekleriÖn Hazırlık Yok
13Vestibüler Sistem Hastalıklarında Tedavi YaklaşımlarıÖn hazırlık yok
14Genel DeğerlendirmeÖn hazırlık yok
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar. Robert W. Baloh, G. Michael Halmagyi: Disoders of the vestibular System, New York: oxford University Press, 1996. Joceph M. Furman, Stephen P. Cass, Vestibular disorders: a case study approach, Oxford University Press, 2003. Linda M. Luxon, Rosalyn A. Davies; Handbook of Vestibular Rehabilitation, Whurr Publishers Ltd., 2003.
1) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Onur Çelik, 2. Baskı, 2007 2) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 3) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002 4) Vertigo, Fazıl Necdet Ardıç. İzmir Güven Kitabevleri, 2005. 5) Otolaringoloji Temel Bilgiler. Seiden AM et al. (Çeviri editörü: Çetin Kaleli), Nobel Tıp Kitabevleri, 2003. 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004 7) Audiology Treatment, Valente-Hosford-Dunn-Valente, 8) Vestibular Rehabilitation, Susan Herdman, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:17Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:18