Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENEYSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA,YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME-Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıAraştırma planlama, yürütme, bilimsel araştırma etik kuralları yerine getirebilme, uygun istatistiksel yöntemler seçme ve sonuçları yorumlayabilme becerilerini kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel araştırma neden önemlidir?,Araştırma yöntemleri,Proje nedir?,Proje yönetimi,Hipotez oluşturma,Genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesi,Genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesi 2,Araştırma projesi nasıl hazırlanır?,Etik ilkeler,Veri toplama,Örnek proje değerlendirmesi,Örnek proje değerlendirmesi ,Hazırlanan projelerin tartışılması,Hazırlanan projelerin tartışılması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Elde edilen sonuçları raporlayabilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Elde edilen verilerin sonuçlarını yorumlayabilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Veri toplama yöntemlerini bilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Araştırma planlama aşamalarını tanımlayabilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Çalışma planlaması yapabilir. 10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Bilimsel çalışma yöntemlerini tanımlayabilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel araştırma neden önemlidir?Ön hazırlık yok
2Araştırma yöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Proje nedir?Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Proje yönetimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Hipotez oluşturmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesi 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Araştırma projesi nasıl hazırlanır?Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Etik ilkelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Veri toplamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Örnek proje değerlendirmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Örnek proje değerlendirmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Hazırlanan projelerin tartışılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Hazırlanan projelerin tartışılması Discussion of the prepared projects
Kaynak
1. Proje Yönetimi, Avrupa Konseyi yayınları, Strassburg, ?Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu, Kasım, 2000. 2. Tübitak 3. Research design and evaluation in speech-language pathology and audiology, Franklin H. Silverman, Allyn and bacon, 1998. 4. Professional writing in speech-language patholoy and audiology, Robert Goldfarb, Yula Cherpelis, San Diego, Plural Pub, 2009. 5. Sağlık Alanlarında Araştırma Yötemleri, S. Özgür, Güneş Tıp Kitabevi, 2009.
PowerPoint dosyaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14228
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı7214
Ara Sınav ve Hazırlığı12224
Genel Sınav ve Hazırlığı12224
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(146/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENEYSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA,YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME-Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıAraştırma planlama, yürütme, bilimsel araştırma etik kuralları yerine getirebilme, uygun istatistiksel yöntemler seçme ve sonuçları yorumlayabilme becerilerini kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel araştırma neden önemlidir?,Araştırma yöntemleri,Proje nedir?,Proje yönetimi,Hipotez oluşturma,Genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesi,Genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesi 2,Araştırma projesi nasıl hazırlanır?,Etik ilkeler,Veri toplama,Örnek proje değerlendirmesi,Örnek proje değerlendirmesi ,Hazırlanan projelerin tartışılması,Hazırlanan projelerin tartışılması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Elde edilen sonuçları raporlayabilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Elde edilen verilerin sonuçlarını yorumlayabilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Veri toplama yöntemlerini bilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Araştırma planlama aşamalarını tanımlayabilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Çalışma planlaması yapabilir. 10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Bilimsel çalışma yöntemlerini tanımlayabilir.10, 14, 16, 19, 2, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel araştırma neden önemlidir?Ön hazırlık yok
2Araştırma yöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Proje nedir?Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Proje yönetimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Hipotez oluşturmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Genel hedefler ve proje amaçlarının belirlenmesi 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Araştırma projesi nasıl hazırlanır?Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Etik ilkelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Veri toplamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Örnek proje değerlendirmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Örnek proje değerlendirmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Hazırlanan projelerin tartışılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Hazırlanan projelerin tartışılması Discussion of the prepared projects
Kaynak
1. Proje Yönetimi, Avrupa Konseyi yayınları, Strassburg, ?Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu, Kasım, 2000. 2. Tübitak 3. Research design and evaluation in speech-language pathology and audiology, Franklin H. Silverman, Allyn and bacon, 1998. 4. Professional writing in speech-language patholoy and audiology, Robert Goldfarb, Yula Cherpelis, San Diego, Plural Pub, 2009. 5. Sağlık Alanlarında Araştırma Yötemleri, S. Özgür, Güneş Tıp Kitabevi, 2009.
PowerPoint dosyaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:17Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:18