Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VESTİBÜLER SİSTEM REHABİLİTASYONU2+236
Ders Programı Çarşamba 07:00-07:45 Çarşamba 08:00-08:45 Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, denge bozukluğu hastalarında hastalığın iyileşme süreçlerine yakından bakarak tedavinin sürdürülmesi hakkında temel mekanizmaları kavrayarak hastalara uygun egzersiz programının düzenlenmesini kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Vestibüler sisteminin genel anatomisi ve fiyolojisi,Uzaydaki konumumuzun korunmasında görsel, somatosensöriyel ve vestibüler sistemin katkıları.,Vestibüler adaptasyon ve kompanzasyon,Vestibüler Sistem hastalıkları,Denge bozukluğu olan hastada öykü ve anamnez,Vestibuler hastalıklarda postürel anormallikler,Medikal değerlendirme ve Vestibuler Fonksiyon Testleri ,Vestibüler sistem bozukluklarında farmakolojik ve cerrahi tedavi,Vestibuler sistem bozukluklarında santral kompanzasyonun mekanizması,Vestibuler Hipofonksiyonlu hastalarda yapılan girişim ve tedaviler,Bilgisayarlı Dinamik postürografi testinde temel prensipler ,Benign Paroxismal Posisyonl Vertigo hastalarda vestibuler rehabilitasyon protokolü,Santral vestibüler hastalıklarda değerlendirme ve tedavi yöntemleri,Genel değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dengenin sağlanması ve postürün korunmasındaki temel işleyişi (sinir arkı, uyarılma ve kayıtlama şeklini) tartışabilecektir. 1, 10, 3A, C
Dengeyi sağlayan sistemlerin nasıl çalıştığını ve sağlıklı organizmadaki işlevlerin neler olduğunu tanımlayabilir.1, 10, 2, 3, 9A, C
Periferik ve santral vestibüler sistemin çalışma ilkelerini ve ilgili yakınmaları tanımlayabilir. 1, 10, 2, 3, 9A, C
Yarım daire kanallarının yapı ve işlevlerinin birbirinden farklı olan yönlerini birbirinden ayırdedebilir. 1, 10, 18, 2, 3, 9A, C
Unilateral ve bilateral periferik vestibuler hastalıklarda vestibuler sistemde bozulan mekanizmaları ve klinik sonuçlarını betimleyebilir.1, 10, 18, 2, 3, 9A, C
Göz hareketleriyle ilgili olan periferik ve santral sistemdeki yapıların ve işleyişlerinin neler olduğunu tanımlayabilir ve tartışabilir.1, 10, 18, 2, 3, 9A, C
Vestibular patolojilerde kullanılan handikapın değerlendirilmesi yöntemlerini tanımlayabilir ve uygulayabilir.1, 10, 18, 2, 3, 4, 9A, C
Çeşitli vestibular patolojilerde hangi tipteki vestibuler rehabilitasyon protokollarının ve terapi programlarının etkili olacağını bilir ve uygulamasını yapabilir1, 10, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vestibüler sisteminin genel anatomisi ve fiyolojisiÖn hazırlık yok
2Uzaydaki konumumuzun korunmasında görsel, somatosensöriyel ve vestibüler sistemin katkıları.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Vestibüler adaptasyon ve kompanzasyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Vestibüler Sistem hastalıklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Denge bozukluğu olan hastada öykü ve anamnezÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Vestibuler hastalıklarda postürel anormalliklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Medikal değerlendirme ve Vestibuler Fonksiyon Testleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Vestibüler sistem bozukluklarında farmakolojik ve cerrahi tedaviÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Vestibuler sistem bozukluklarında santral kompanzasyonun mekanizmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Vestibuler Hipofonksiyonlu hastalarda yapılan girişim ve tedavilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Bilgisayarlı Dinamik postürografi testinde temel prensipler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Benign Paroxismal Posisyonl Vertigo hastalarda vestibuler rehabilitasyon protokolüÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Santral vestibüler hastalıklarda değerlendirme ve tedavi yöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Onur Çelik, 2. Baskı, 2007 2) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 3) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002 4) Vertigo, Fazıl Necdet Ardıç. İzmir Güven Kitabevleri, 2005. 5) Otolaringoloji Temel Bilgiler. Seiden AM et al. (Çeviri editörü: Çetin Kaleli), Nobel Tıp Kitabevleri, 2003. 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004 7) Audiology Treatment, Valente-Hosford-Dunn-Valente, 8) Vestibular Rehabilitation, Susan Herdman, 2015 9) Scott-Brown’s Adult Audiology, Sixth Edition 10)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu