Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME SİSTEMİ VE DEĞERLENDİRMESİ2+236
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Klinik ortamında Odyolog,İşitme Anatomi ve Fizyolojisi,İşitme Anatomi ve Fizyolojisi II,Saf ses odyometresinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar,Klinikte temel objektif odyolojik test teknikleri değerlendirme, Klinikte temel subjektif odyolojik test teknikleri değerlendirme,Odyometrik sonuçların, yaygın işitsel bozuklukların farklı tedavilerine etkisi,Dış, orta, iç kulak ve 8.sinirle ilişkili hastalıklar, Hastalıkların işitme, konuşma ve dengeyi etkilemesi,Ototoksik İlaç kullanıma bağlı koklear patolojiler, Yapısal koklear bozukluklar,Koklear işitme kayıplarında rehabilitasyon,Koklear işitme kayıplarında rehabilitasyon II,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Koklear ve retrokoklear patolojilerde konuşma odyometrisi bulgularını bilir.1, 10, 11, 14, 18, 19, 2A, C
Koklear ve retrokoklear patolojilerde ileri odyolojik test yöntemlerini değerlendirebilecektir1, 10, 11, 14, 18, 19, 2A, C
Koklear ve retrokoklear patolojilerde saf ses odyometrisi bulgularını bilir.1, 10, 11, 14, 18, 19, 2A, C
Elektrofizyolojik ölçümlerin klinik uygulamasında özel değerlendirme yaklaşımlarıyla elde ettiği verileri tanımlar.1, 10, 11, 14, 18, 19, 2A, C
Rehabilitatif odyolojide ileri uygulamalara yönelik özel değerlendirme yaklaşımlarıyla elde ettiği verilerle vakanın bozukluk, aktivite ve katılım düzeyindeki problemlerini tanımlar1, 10, 11, 14, 18, 19, 2A, C
Klinikte ileri uygulamalar alanında grup çalışması, interdisipliner çalışma prensiplerini uygular1, 10, 11, 14, 18, 19, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Klinik ortamında OdyologÖn hazırlık yok
2İşitme Anatomi ve Fizyolojisi Ön hazırlık yok
3İşitme Anatomi ve Fizyolojisi II Ön hazırlık yok
4Saf ses odyometresinde dikkat edilmesi gereken püf noktalarÖn hazırlık yok
5Klinikte temel objektif odyolojik test teknikleri değerlendirmeÖn hazırlık yok
6 Klinikte temel subjektif odyolojik test teknikleri değerlendirmeÖn hazırlık yok
7Odyometrik sonuçların, yaygın işitsel bozuklukların farklı tedavilerine etkisiÖn hazırlık yok
8Dış, orta, iç kulak ve 8.sinirle ilişkili hastalıklarÖn hazırlık yok
9 Hastalıkların işitme, konuşma ve dengeyi etkilemesiÖn hazırlık yok
10Ototoksik İlaç kullanıma bağlı koklear patolojilerÖn hazırlık yok
11 Yapısal koklear bozukluklarÖn hazırlık yok
12Koklear işitme kayıplarında rehabilitasyonÖn hazırlık yok
13Koklear işitme kayıplarında rehabilitasyon IIÖn hazırlık yok
14Genel değerlendirmeÖn hazırlık yok
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar. Audiology The Fundamentals, F.H:Bess, L.E.Humes, Williams&Wilkins,2009 Audiologist Desk Reference Vol.1,JW. Hall, HG Mueller, Singular,1997 Audiology Practice management, H.Hosford-Dunn, R.J.Roeser, M.Valente, , Thieme, 2000
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 60, Sayfa 996-1009, 2013. 2)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 8)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu