Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKALE VE OLGU SUNUMU I-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıÖğrencilerin Odyoloji alanındaki teorik bilgi ve becerilerini pratik uygulamalara aktarmaya yönelik bir katkı sağlamayı hedefleyerek, vaka odaklı karar verme ve ayırıcı tanı süreçlerinde gerekli kapsamlı yetkinlikleri geliştirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Makale Okuma Teknikleri,Olgu Sunumu Hazırlama Teknikleri,İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu ,İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu ,Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu,Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu ,Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu ,Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu ,Olgu Sunumu I,Olgu Sunumu II,Olgu Sunumu III,Olgu Sunumu IV,Olgu Sunumu V,Olgu Sunumu VI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sunum hazırlama ve geliştirme becerisini uygular.10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 37, 5, 9E
Grup çalışması yapmayı öğrenir. 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 23, 37, 9E, F
Toplum içinde konuşma becerisi kazanır.10, 14, 19, 9E, H
Yaptığı araştırmalarda referans yazmayı öğrenir.10, 14, 16, 18, 9E, F
Literatür taraması yapar14, 16, 18, 19, 23, 9E
Klinik odyolojinin farklı alanlarında karşılaşabilecek vakalarda pratikte nasıl müdahale edeceğini öğrenir.10, 14, 16, 4, 5, 9E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Makale Okuma TeknikleriÖn Hazırlık Yok
2Olgu Sunumu Hazırlama TeknikleriÖn Hazırlık Yok
3İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
4İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
5Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumuKonu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
6Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
7Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
8Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
9Olgu Sunumu IKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
10Olgu Sunumu IIKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
11Olgu Sunumu IIIKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
12Olgu Sunumu IVKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
13Olgu Sunumu VKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
14Olgu Sunumu VIKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
Kaynak
Scopus, PubMed, Web of Science

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14228
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı14228
Toplam İş Yükü (Saat)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKALE VE OLGU SUNUMU I-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıÖğrencilerin Odyoloji alanındaki teorik bilgi ve becerilerini pratik uygulamalara aktarmaya yönelik bir katkı sağlamayı hedefleyerek, vaka odaklı karar verme ve ayırıcı tanı süreçlerinde gerekli kapsamlı yetkinlikleri geliştirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Makale Okuma Teknikleri,Olgu Sunumu Hazırlama Teknikleri,İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu ,İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu ,Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu,Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu ,Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu ,Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu ,Olgu Sunumu I,Olgu Sunumu II,Olgu Sunumu III,Olgu Sunumu IV,Olgu Sunumu V,Olgu Sunumu VI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sunum hazırlama ve geliştirme becerisini uygular.10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 37, 5, 9E
Grup çalışması yapmayı öğrenir. 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 23, 37, 9E, F
Toplum içinde konuşma becerisi kazanır.10, 14, 19, 9E, H
Yaptığı araştırmalarda referans yazmayı öğrenir.10, 14, 16, 18, 9E, F
Literatür taraması yapar14, 16, 18, 19, 23, 9E
Klinik odyolojinin farklı alanlarında karşılaşabilecek vakalarda pratikte nasıl müdahale edeceğini öğrenir.10, 14, 16, 4, 5, 9E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Makale Okuma TeknikleriÖn Hazırlık Yok
2Olgu Sunumu Hazırlama TeknikleriÖn Hazırlık Yok
3İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
4İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
5Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumuKonu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
6Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
7Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
8Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
9Olgu Sunumu IKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
10Olgu Sunumu IIKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
11Olgu Sunumu IIIKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
12Olgu Sunumu IVKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
13Olgu Sunumu VKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
14Olgu Sunumu VIKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
Kaynak
Scopus, PubMed, Web of Science

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:17Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:18