Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERECFY1210480Bahar Dönemi0+0-2
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Neda TANER, Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel çalışma türlerini tanıtmayı, bu türler arasındaki farkları ayırt etmeyi, cevabı aranan soruya uygun çalışma türünü belirlemeyi ve çalışma sürecinde uyulması gereken kurallara vakıf olmayı ayrıca öğrencilerin, kendilerine verilen veya kendilerinin seçtiği konular hakkında bilimsel kaynaklardan nasıl araştırma yapacağını öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Akademik Tez ve makale yazım ve sunum kuralları ,Klinik Araştırma Tasarımları/Protokolleri,Tanımlayıcı Kesitsel Çalışmalar,Vaka raporu/serisi ve Vaka kontrol çalışmaları ,Kohort çalışmaları,Gözlemsel retrospektif ve prospektif çalışmalar,Randomize ve non-randomize girişimsel çalışmalar,Farmakoekonomi çalışmaları ,Geleneksel ve Sistemik Derlemeler ,Meta-Analizler,Dergi seçim, dergiye makale gönderme ve hakem değerlendirmesi süreci ,İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu,Anket güvenirlik, geçerlilik, validasyon ve okunurluk çalışmaları,Örnek akademik yayın incelemeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Akademik Tez ve makale yazım ve sunum kurallarını bilir14, 2, 9E, F, H
2. Çalışma türleri arasındaki farkları bilir14, 9E, F, H
3. Dergi seçim, dergiye makale gönderme ve hakem değerlendirmesi sürecini tanır14E, F, H
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Akademik Tez ve makale yazım ve sunum kuralları 4
2Klinik Araştırma Tasarımları/Protokolleri1, 2
3Tanımlayıcı Kesitsel Çalışmalar1, 2
4Vaka raporu/serisi ve Vaka kontrol çalışmaları 1, 2
5Kohort çalışmaları1, 2
6Gözlemsel retrospektif ve prospektif çalışmalar1, 2
7Randomize ve non-randomize girişimsel çalışmalar1, 2
8Farmakoekonomi çalışmaları 1, 2
9Geleneksel ve Sistemik Derlemeler 1, 2
10Meta-Analizler1, 2
11Dergi seçim, dergiye makale gönderme ve hakem değerlendirmesi süreci 4
12İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu3
13Anket güvenirlik, geçerlilik, validasyon ve okunurluk çalışmaları1, 2
14Örnek akademik yayın incelemeleri1, 2
Kaynak
1. www.pubmed.com 2. www.sciencedirect.com 3. İyi klinik uygulamalar kılavuzu 4. Özkaya, Özay, et al. "Tıbbi bilimsel makale yazımında temel kurallar, tercihler ve seçenekler nelerdir." Okmeydanı Tıp Dergisi 28.2 (2012): 65-71.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer14114
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(56/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERECFY1210480Bahar Dönemi0+0-2
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Neda TANER, Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel çalışma türlerini tanıtmayı, bu türler arasındaki farkları ayırt etmeyi, cevabı aranan soruya uygun çalışma türünü belirlemeyi ve çalışma sürecinde uyulması gereken kurallara vakıf olmayı ayrıca öğrencilerin, kendilerine verilen veya kendilerinin seçtiği konular hakkında bilimsel kaynaklardan nasıl araştırma yapacağını öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Akademik Tez ve makale yazım ve sunum kuralları ,Klinik Araştırma Tasarımları/Protokolleri,Tanımlayıcı Kesitsel Çalışmalar,Vaka raporu/serisi ve Vaka kontrol çalışmaları ,Kohort çalışmaları,Gözlemsel retrospektif ve prospektif çalışmalar,Randomize ve non-randomize girişimsel çalışmalar,Farmakoekonomi çalışmaları ,Geleneksel ve Sistemik Derlemeler ,Meta-Analizler,Dergi seçim, dergiye makale gönderme ve hakem değerlendirmesi süreci ,İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu,Anket güvenirlik, geçerlilik, validasyon ve okunurluk çalışmaları,Örnek akademik yayın incelemeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Akademik Tez ve makale yazım ve sunum kurallarını bilir14, 2, 9E, F, H
2. Çalışma türleri arasındaki farkları bilir14, 9E, F, H
3. Dergi seçim, dergiye makale gönderme ve hakem değerlendirmesi sürecini tanır14E, F, H
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Akademik Tez ve makale yazım ve sunum kuralları 4
2Klinik Araştırma Tasarımları/Protokolleri1, 2
3Tanımlayıcı Kesitsel Çalışmalar1, 2
4Vaka raporu/serisi ve Vaka kontrol çalışmaları 1, 2
5Kohort çalışmaları1, 2
6Gözlemsel retrospektif ve prospektif çalışmalar1, 2
7Randomize ve non-randomize girişimsel çalışmalar1, 2
8Farmakoekonomi çalışmaları 1, 2
9Geleneksel ve Sistemik Derlemeler 1, 2
10Meta-Analizler1, 2
11Dergi seçim, dergiye makale gönderme ve hakem değerlendirmesi süreci 4
12İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu3
13Anket güvenirlik, geçerlilik, validasyon ve okunurluk çalışmaları1, 2
14Örnek akademik yayın incelemeleri1, 2
Kaynak
1. www.pubmed.com 2. www.sciencedirect.com 3. İyi klinik uygulamalar kılavuzu 4. Özkaya, Özay, et al. "Tıbbi bilimsel makale yazımında temel kurallar, tercihler ve seçenekler nelerdir." Okmeydanı Tıp Dergisi 28.2 (2012): 65-71.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:10Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:18