Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ FARMASÖTİK BAKIM IIECFY1267710Bahar Dönemi2+0210
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Songül TEZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKlinik bazda terapötik uygulama ve tedavi uygulamaları ile ilgili bilgi, hastaya doğru yaklaşım, vaka incelemesi, ve hasta eğitimi hakkında yetkinlik kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Vaka çalışması: Osteoporoz/ Osteoartrit
,Vaka çalışmaları: Akut koroner sendrom,Vaka çalışmaları: Dislipidemi,Vaka çalışmaları: Egzema ve psöriasis,Vaka çalışmaları: Gebelik ve laktasyon,Vaka çalışması: Kontrasepsiyon,Vaka çalışmaları: Akut böbrek yetmezliği,Vaka çalışmaları: Kronik böbrek yetmezliği,Vaka çalışmaları: Parkinson hastalığı,Vaka çalışmaları: Epilepsi,Vaka çalışmaları: Alzheimer,Vaka çalışmaları: Psikolojik hastalıklar,Vaka çalışmaları: Genel ve lokal anestezi ,Vaka çalışmaları: Ağrı yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Klinikte kullanılan temel tanımlar, tedavi yaklaşımı ve aldığı teorik bilgiler arasındaki ilişkiyi kurar13, 38, 4A, E
2. Hastaya uygun görülen ilaç tedavisi ve reçete arasındaki bağıntıyı ilişkilendirir.13, 38, 4A, E
3. Doktorun uygun gördüğü tedavi ve doğru ilaç kullanımının nasıl yapılabileceği konusunda hastayı bilgilendirir13, 38, 4A, E
4. Vaka incelemesini raporlar13, 38, 4A, E
5. Farmasötik bakım basamaklarını uygular 13, 3, 38A, E
5.1. İlaçla ilgili sorunları tespit eder.13, 3, 38A, E
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vaka çalışması: Osteoporoz/ Osteoartrit
1, 2, 3
2Vaka çalışmaları: Akut koroner sendrom1, 2, 3
3Vaka çalışmaları: Dislipidemi1, 2, 3
4Vaka çalışmaları: Egzema ve psöriasis1, 2, 3
5Vaka çalışmaları: Gebelik ve laktasyon1, 2, 3
6Vaka çalışması: Kontrasepsiyon1, 2, 3
7Vaka çalışmaları: Akut böbrek yetmezliği1, 2, 3
8Vaka çalışmaları: Kronik böbrek yetmezliği1, 2, 3
9Vaka çalışmaları: Parkinson hastalığı1, 2, 3
10Vaka çalışmaları: Epilepsi1, 2, 3
11Vaka çalışmaları: Alzheimer1, 2, 3
12Vaka çalışmaları: Psikolojik hastalıklar1, 2, 3
13Vaka çalışmaları: Genel ve lokal anestezi 1, 2, 3
14Vaka çalışmaları: Ağrı yönetimi1, 2, 3
Kaynak
1. Schwinghammer TL. (2014) Casebook (9th ed.) McGrawHill, US, 2. Güncel tanı ve tedavi kılavuzları 3. uptodate.com

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer14114
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14342
Genel Sınav ve Hazırlığı14342
Performans Görevi, Bakım Planı14342
Toplam İş Yükü (Saat)294
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(294/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ FARMASÖTİK BAKIM IIECFY1267710Bahar Dönemi2+0210
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Songül TEZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKlinik bazda terapötik uygulama ve tedavi uygulamaları ile ilgili bilgi, hastaya doğru yaklaşım, vaka incelemesi, ve hasta eğitimi hakkında yetkinlik kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Vaka çalışması: Osteoporoz/ Osteoartrit
,Vaka çalışmaları: Akut koroner sendrom,Vaka çalışmaları: Dislipidemi,Vaka çalışmaları: Egzema ve psöriasis,Vaka çalışmaları: Gebelik ve laktasyon,Vaka çalışması: Kontrasepsiyon,Vaka çalışmaları: Akut böbrek yetmezliği,Vaka çalışmaları: Kronik böbrek yetmezliği,Vaka çalışmaları: Parkinson hastalığı,Vaka çalışmaları: Epilepsi,Vaka çalışmaları: Alzheimer,Vaka çalışmaları: Psikolojik hastalıklar,Vaka çalışmaları: Genel ve lokal anestezi ,Vaka çalışmaları: Ağrı yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Klinikte kullanılan temel tanımlar, tedavi yaklaşımı ve aldığı teorik bilgiler arasındaki ilişkiyi kurar13, 38, 4A, E
2. Hastaya uygun görülen ilaç tedavisi ve reçete arasındaki bağıntıyı ilişkilendirir.13, 38, 4A, E
3. Doktorun uygun gördüğü tedavi ve doğru ilaç kullanımının nasıl yapılabileceği konusunda hastayı bilgilendirir13, 38, 4A, E
4. Vaka incelemesini raporlar13, 38, 4A, E
5. Farmasötik bakım basamaklarını uygular 13, 3, 38A, E
5.1. İlaçla ilgili sorunları tespit eder.13, 3, 38A, E
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vaka çalışması: Osteoporoz/ Osteoartrit
1, 2, 3
2Vaka çalışmaları: Akut koroner sendrom1, 2, 3
3Vaka çalışmaları: Dislipidemi1, 2, 3
4Vaka çalışmaları: Egzema ve psöriasis1, 2, 3
5Vaka çalışmaları: Gebelik ve laktasyon1, 2, 3
6Vaka çalışması: Kontrasepsiyon1, 2, 3
7Vaka çalışmaları: Akut böbrek yetmezliği1, 2, 3
8Vaka çalışmaları: Kronik böbrek yetmezliği1, 2, 3
9Vaka çalışmaları: Parkinson hastalığı1, 2, 3
10Vaka çalışmaları: Epilepsi1, 2, 3
11Vaka çalışmaları: Alzheimer1, 2, 3
12Vaka çalışmaları: Psikolojik hastalıklar1, 2, 3
13Vaka çalışmaları: Genel ve lokal anestezi 1, 2, 3
14Vaka çalışmaları: Ağrı yönetimi1, 2, 3
Kaynak
1. Schwinghammer TL. (2014) Casebook (9th ed.) McGrawHill, US, 2. Güncel tanı ve tedavi kılavuzları 3. uptodate.com

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:10Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:18