Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK TOKSİKOLOJİECFY1247070Bahar Dönemi2+026
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıZehirlenmelerde genel tedavi prensiplerinin kavranması, yan etki ve alerjik reaksiyonların tanımlanması, genetik faktörlerin ve advers ilaç reaksiyonlarının toksisitenin ortaya çıkışındaki rolünün öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Klinik Toksikolojiye Giriş,Zehirlenmelerde İlk Yardım,Zehirlenmelerde Eliminasyonun Hızlandırılması ve Antidot Mekanizmaları,Analjezik İlaçlar, Merkezi Sinir Sistemi ile İlgili Zehirlenmeler ve Tedavileri,Vitaminler ve Antihistaminik İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri,Kardiyovasküler İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri,Madde Bağımlılığı ve İlaç Suistimali,Preklinik ve Klinik Araştırmalar,Farmakovijilans Uygulamaları,Bitkisel Zehirler ve Zehirlenmelerde Tedavileri,Mantar Zehirlenmeleri ve Tedavileri,Mikotoksinlerle Zehirlenmeler,Organik Çözücülerle Zehirlenmeler,Pestisitlerle Zehirlenmeler ve Tedavileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toksikolojiyi tanımlar.16, 9A
1.1 Doz kavramını ve zehirlerin vücuda giriş yolları ve absorbsiyonunu açılar.16, 9A
1.2. Allerji, polimorfizm, farmakovijilans terimlerini tanımlayabilir.16, 9A
2. Akut ve kronik zehirlenmeleri açıklar.16, 9A
2.1. Zehirlerin, absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyon basamakalarını açıklar.16, 9A
2.2. Zehirlenmelerde toksikokinetik parametreleri değiştiren tedavi yöntemlerini ve antidotları değerlendirerek olası tedavi şemalarını gösterir. 16, 9A
2.3. İlk yardım basamaklarını, spesifik antidotları ve tedavi prensiplerini açıklar.16, 9A
3. İlaçları farmakodinamik, farmakokinetik ve toksikolojik açıdan değerlendirir. 16, 9A
3.1. Alerji tedavisinde kullanılan ilaçların toksik etkilerini, yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini değerlendirir.16, 9A
3.2. Analjeziklerin toksik etkilerini, yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini değerlendirir.16, 9A
3.3. Merkezi sinir sistemi üzerine etkili ilaçların toksik etkilerini, yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini değerlendirir.16, 9A
3.4. Kalp damar sistemi üzerine etkili ilaçların toksik etkilerini, yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini değerlendirir.16, 9A
4. Bitkisel ürün ve gıdaların kullanımına bağlı olarak oluşan veya sonradan oluşması muhtemel toksik etkileri açıklar. 16, 9A
4.1. Mantar zehirlenmeleri ve tedavileri açıklar. 16, 9A
4.2. Mikotoksinleri, oluşumuna zemin hazırlayan koşulları, etkilerini ve neden oldukları hastalıkları değerlendirir. 16, 9A
4.3. Pestisitlerle zehirlenmelerini ve kalıntı yoluyla maruziyetteki bulguları değerlendirir. 16, 9A
5. Bağımlılık yapan maddeleri toksik etki mekanizmalarına ve kullanım şekline göre sınıflandırır. 16, 9A
5.1. Suistimale açık ilaçlara örnek verir. Yasal düzenlemeleri açıklar. 16, 9A
6. Faz 1,2,3,4 çalışmalarını tanımlar. 16, 9A
6.1. Preklinikte uygulanan hayvan deneyleri ve klinikte elde edilen verileri karşılaştırarak değerlendirir. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Klinik Toksikolojiye Giriş1,2
2Zehirlenmelerde İlk Yardım1,2
3Zehirlenmelerde Eliminasyonun Hızlandırılması ve Antidot Mekanizmaları1,2,3
4Analjezik İlaçlar, Merkezi Sinir Sistemi ile İlgili Zehirlenmeler ve Tedavileri1
5Vitaminler ve Antihistaminik İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri1,2
6Kardiyovasküler İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri1,2,3
7Madde Bağımlılığı ve İlaç Suistimali1
8Preklinik ve Klinik Araştırmalar1
9Farmakovijilans Uygulamaları1,2
10Bitkisel Zehirler ve Zehirlenmelerde Tedavileri1,2
11Mantar Zehirlenmeleri ve Tedavileri1,2
12Mikotoksinlerle Zehirlenmeler1,2,3
13Organik Çözücülerle Zehirlenmeler1
14Pestisitlerle Zehirlenmeler ve Tedavileri1,2,3
Kaynak
1. Ders notu. 2. Ellenhorn M.J., Ellenhorn's Medical Toxicology, Second Edition, Williams & Wilkins, London, 1997. 3. Klaassen C.D., Watkins III J.B., Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, The McGraw-Hill Companies, USA, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21428
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11010
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı21428
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK TOKSİKOLOJİECFY1247070Bahar Dönemi2+026
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıZehirlenmelerde genel tedavi prensiplerinin kavranması, yan etki ve alerjik reaksiyonların tanımlanması, genetik faktörlerin ve advers ilaç reaksiyonlarının toksisitenin ortaya çıkışındaki rolünün öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Klinik Toksikolojiye Giriş,Zehirlenmelerde İlk Yardım,Zehirlenmelerde Eliminasyonun Hızlandırılması ve Antidot Mekanizmaları,Analjezik İlaçlar, Merkezi Sinir Sistemi ile İlgili Zehirlenmeler ve Tedavileri,Vitaminler ve Antihistaminik İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri,Kardiyovasküler İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri,Madde Bağımlılığı ve İlaç Suistimali,Preklinik ve Klinik Araştırmalar,Farmakovijilans Uygulamaları,Bitkisel Zehirler ve Zehirlenmelerde Tedavileri,Mantar Zehirlenmeleri ve Tedavileri,Mikotoksinlerle Zehirlenmeler,Organik Çözücülerle Zehirlenmeler,Pestisitlerle Zehirlenmeler ve Tedavileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toksikolojiyi tanımlar.16, 9A
1.1 Doz kavramını ve zehirlerin vücuda giriş yolları ve absorbsiyonunu açılar.16, 9A
1.2. Allerji, polimorfizm, farmakovijilans terimlerini tanımlayabilir.16, 9A
2. Akut ve kronik zehirlenmeleri açıklar.16, 9A
2.1. Zehirlerin, absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyon basamakalarını açıklar.16, 9A
2.2. Zehirlenmelerde toksikokinetik parametreleri değiştiren tedavi yöntemlerini ve antidotları değerlendirerek olası tedavi şemalarını gösterir. 16, 9A
2.3. İlk yardım basamaklarını, spesifik antidotları ve tedavi prensiplerini açıklar.16, 9A
3. İlaçları farmakodinamik, farmakokinetik ve toksikolojik açıdan değerlendirir. 16, 9A
3.1. Alerji tedavisinde kullanılan ilaçların toksik etkilerini, yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini değerlendirir.16, 9A
3.2. Analjeziklerin toksik etkilerini, yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini değerlendirir.16, 9A
3.3. Merkezi sinir sistemi üzerine etkili ilaçların toksik etkilerini, yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini değerlendirir.16, 9A
3.4. Kalp damar sistemi üzerine etkili ilaçların toksik etkilerini, yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini değerlendirir.16, 9A
4. Bitkisel ürün ve gıdaların kullanımına bağlı olarak oluşan veya sonradan oluşması muhtemel toksik etkileri açıklar. 16, 9A
4.1. Mantar zehirlenmeleri ve tedavileri açıklar. 16, 9A
4.2. Mikotoksinleri, oluşumuna zemin hazırlayan koşulları, etkilerini ve neden oldukları hastalıkları değerlendirir. 16, 9A
4.3. Pestisitlerle zehirlenmelerini ve kalıntı yoluyla maruziyetteki bulguları değerlendirir. 16, 9A
5. Bağımlılık yapan maddeleri toksik etki mekanizmalarına ve kullanım şekline göre sınıflandırır. 16, 9A
5.1. Suistimale açık ilaçlara örnek verir. Yasal düzenlemeleri açıklar. 16, 9A
6. Faz 1,2,3,4 çalışmalarını tanımlar. 16, 9A
6.1. Preklinikte uygulanan hayvan deneyleri ve klinikte elde edilen verileri karşılaştırarak değerlendirir. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Klinik Toksikolojiye Giriş1,2
2Zehirlenmelerde İlk Yardım1,2
3Zehirlenmelerde Eliminasyonun Hızlandırılması ve Antidot Mekanizmaları1,2,3
4Analjezik İlaçlar, Merkezi Sinir Sistemi ile İlgili Zehirlenmeler ve Tedavileri1
5Vitaminler ve Antihistaminik İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri1,2
6Kardiyovasküler İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri1,2,3
7Madde Bağımlılığı ve İlaç Suistimali1
8Preklinik ve Klinik Araştırmalar1
9Farmakovijilans Uygulamaları1,2
10Bitkisel Zehirler ve Zehirlenmelerde Tedavileri1,2
11Mantar Zehirlenmeleri ve Tedavileri1,2
12Mikotoksinlerle Zehirlenmeler1,2,3
13Organik Çözücülerle Zehirlenmeler1
14Pestisitlerle Zehirlenmeler ve Tedavileri1,2,3
Kaynak
1. Ders notu. 2. Ellenhorn M.J., Ellenhorn's Medical Toxicology, Second Edition, Williams & Wilkins, London, 1997. 3. Klaassen C.D., Watkins III J.B., Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, The McGraw-Hill Companies, USA, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:10Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:18