Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LİTERATÜR DEĞERLENDİRME VE SUNUM TEKNİKLERİECFY1146370Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı bilimsel kaynakları analiz etmek, rapor hazırlamak ve etkili teknikler kullanarak sunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Literatür taramaya giriş ve bilimsel araştırmadaki önemi,Literatür kaynakları ve kaynaklara ulaşma,Araştırma makale analizi,Atıf,Makale türleri,Referans ekleme ve referans düzenleme yazılımları,Tablo, şekil ve şema hazırlama
,Rapor yazma ve analiz
,Akademik iletişim ve uygulamalar
,Sunum hazırlama teknikleri,İntihal tarama programları ve uygulamaları,Patent inceleme uygulamaları,Klinik Eczacılıkta İlaç Etkileşim Araştırma Programları ve Uygulamaları,Makale Yazımında Yapay Zeka Uygulamaları ve Etik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Veri tabanlarını literatür taramada etkili kullanır.14, 16, 2, 9A, F
Atıf gösterim tekniklerini uygular.14, 16, 2, 9A, F
Yapay zeka uygulamalarını ilaç etkileşiminde kullanır.14, 16, 2, 9A, F
Patent veri tabanlarını referans gösterebilir.14, 16, 2, 9A, F
Etkileşim desenli sunum hazırlar.14, 16, 2, 9A, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Literatür taramaya giriş ve bilimsel araştırmadaki önemi1, 2, 3
2Literatür kaynakları ve kaynaklara ulaşma1, 2, 3
3Araştırma makale analizi1, 2, 3
4Atıf1, 2, 3
5Makale türleri1, 2, 3
6Referans ekleme ve referans düzenleme yazılımları1, 2, 3
7Tablo, şekil ve şema hazırlama
1, 2, 3
8Rapor yazma ve analiz
1, 2, 3
9Akademik iletişim ve uygulamalar
1, 2, 3
10Sunum hazırlama teknikleri1, 2, 3
11İntihal tarama programları ve uygulamaları1, 2, 3
12Patent inceleme uygulamaları1, 2, 3
13Klinik Eczacılıkta İlaç Etkileşim Araştırma Programları ve Uygulamaları1, 2, 3
14Makale Yazımında Yapay Zeka Uygulamaları ve Etik1, 2, 3
Kaynak
1-Scopus, Pubmed, Web of Science Veri tabanları (online)
2-Öğrenci Sunumları, 3-Diğer internet kaynakları, benzerlik programları, yapay zeka programları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14684
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi339
Okul Dışı Diğer Faaliyetler717
Proje Sunumu / Seminer14114
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı133
Genel Sınav ve Hazırlığı166
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LİTERATÜR DEĞERLENDİRME VE SUNUM TEKNİKLERİECFY1146370Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı bilimsel kaynakları analiz etmek, rapor hazırlamak ve etkili teknikler kullanarak sunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Literatür taramaya giriş ve bilimsel araştırmadaki önemi,Literatür kaynakları ve kaynaklara ulaşma,Araştırma makale analizi,Atıf,Makale türleri,Referans ekleme ve referans düzenleme yazılımları,Tablo, şekil ve şema hazırlama
,Rapor yazma ve analiz
,Akademik iletişim ve uygulamalar
,Sunum hazırlama teknikleri,İntihal tarama programları ve uygulamaları,Patent inceleme uygulamaları,Klinik Eczacılıkta İlaç Etkileşim Araştırma Programları ve Uygulamaları,Makale Yazımında Yapay Zeka Uygulamaları ve Etik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Veri tabanlarını literatür taramada etkili kullanır.14, 16, 2, 9A, F
Atıf gösterim tekniklerini uygular.14, 16, 2, 9A, F
Yapay zeka uygulamalarını ilaç etkileşiminde kullanır.14, 16, 2, 9A, F
Patent veri tabanlarını referans gösterebilir.14, 16, 2, 9A, F
Etkileşim desenli sunum hazırlar.14, 16, 2, 9A, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Literatür taramaya giriş ve bilimsel araştırmadaki önemi1, 2, 3
2Literatür kaynakları ve kaynaklara ulaşma1, 2, 3
3Araştırma makale analizi1, 2, 3
4Atıf1, 2, 3
5Makale türleri1, 2, 3
6Referans ekleme ve referans düzenleme yazılımları1, 2, 3
7Tablo, şekil ve şema hazırlama
1, 2, 3
8Rapor yazma ve analiz
1, 2, 3
9Akademik iletişim ve uygulamalar
1, 2, 3
10Sunum hazırlama teknikleri1, 2, 3
11İntihal tarama programları ve uygulamaları1, 2, 3
12Patent inceleme uygulamaları1, 2, 3
13Klinik Eczacılıkta İlaç Etkileşim Araştırma Programları ve Uygulamaları1, 2, 3
14Makale Yazımında Yapay Zeka Uygulamaları ve Etik1, 2, 3
Kaynak
1-Scopus, Pubmed, Web of Science Veri tabanları (online)
2-Öğrenci Sunumları, 3-Diğer internet kaynakları, benzerlik programları, yapay zeka programları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:10Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:18