Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK BİYOKİMYA-Güz Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHücrede yer alan bütün kimyasal reaksiyonları, moleküler düzeyde tanımlamak ve patolojik durumlarda bu reaksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri anlamak, hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesinde kullanılan biyokimyasal parametreleri açıklamak ve öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1-Biyokimyada genel kavramlar,2- Enerji metabolizmaları,3- Enerji metabolizmaları,4- Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?,5-Karbonhidrat metabolizması ve ilişkili testlerin yorumlanması,6-Karaciğer fonksiyon testleri,7-Böbrek fonsiyon testleri,8-Ateroskleroz ve lipid metabolizması,9-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama,10-Kardiyak markerlar ve klinik yaklaşım,11.Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım,12-Vitaminler,13-Eser ve ultraeser elementler,14- Eczacı bakış açısı ile biyokimya testlerinin klinik yorumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1-Organizma için önemli makro ve mikro moleküllerin yapısını karşılaştırabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.1.Karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin yapılarını, sindirim ve emilimlerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.2.Makro ve mikro minerallerin karşılaştırabilir ve sınıflandırır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.3.Hormon ve enzimleri yapısal olarak karşılaştırır sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2-Makromoleküllerin organizmadaki fonksiyonlarını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.1.Makromoleküllerden enerji eldesinde kullanılan yolları ve metabolizmayı karşılaştırabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.2.Makro ve mikro minerallerin ve vitaminlerin metabolizmadaki önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.3.Hormon, enzim ,karbonhidrat, protein ve yağların metabolizmada kullanımında fonsiyonlarını karşılaştırır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3-Makro ve mikro moleküllerin normal ve hastalık durumundaki laboratuvar sonuçlarını sorgulayabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.1. Karbonhidrat metabolizmasını değerlendirmede kullanılan testleri (AKŞ, OGTT, HbA1C) sınıflandırır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.2. Aterosklerozun ve Kan lipidlerinin laboratuvar sonuçlarını sorgular10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.3. Laboratuvarda Karaciğer, böbrek fonksiyonlarının ve anemilerin nasıl yorumlandığını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.4. Kardiyak belirteçlerin farklarını ve klinik kullanımlarını tartışır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.5. Hastalıklarda hormonların nasıl etkilendiğini sorgular10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4-Klinik biyokimya laboratuvarını tanır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.1.Klinik biyokimya laboratuvarındaki iş akışını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.2.Eczacı bakış açısı ile klinik biyokimya test sonuç ilişkisini yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.4. Vitaminlerin ve minerallerin yapısını ve fonksiyonlarını özetler.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.3. laboratuvar kalite kavramları ve laboratuvar hatalarını yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11-Biyokimyada genel kavramlar1, 2, 3, 4
22- Enerji metabolizmaları1, 2, 3, 4
33- Enerji metabolizmaları1, 2, 3, 4
44- Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?1, 2, 3, 4
55-Karbonhidrat metabolizması ve ilişkili testlerin yorumlanması1, 2, 3, 4
66-Karaciğer fonksiyon testleri1, 2, 3, 4
77-Böbrek fonsiyon testleri1, 2, 3, 4
88-Ateroskleroz ve lipid metabolizması1, 2, 3, 4
99-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama1, 2, 3, 4
1010-Kardiyak markerlar ve klinik yaklaşım1, 2, 3, 4
1111.Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım1, 2, 3, 4
1212-Vitaminler1, 2, 3, 4
1313-Eser ve ultraeser elementler1, 2, 3, 4
1414- Eczacı bakış açısı ile biyokimya testlerinin klinik yorumu1, 2, 3, 4
Kaynak
1-Biyokimya Laboratuvarı,Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli,Medipol Üniversitesi Yayınları 004,İstanbul,2013. 2-Harper’s Illustrated Bio chemistry, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, V.W. Rodwell,P.A. Weil, McGrawHill, 2009. 3- Lippincot’s Illustrated Reviews, Biochemistry, P.C. Champ, R.A. Harvey, D.R. Ferrier, LWW, 2008 4.Biyokimya (2. Baskı) Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10220
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer10220
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14228
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK BİYOKİMYA-Güz Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHücrede yer alan bütün kimyasal reaksiyonları, moleküler düzeyde tanımlamak ve patolojik durumlarda bu reaksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri anlamak, hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesinde kullanılan biyokimyasal parametreleri açıklamak ve öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1-Biyokimyada genel kavramlar,2- Enerji metabolizmaları,3- Enerji metabolizmaları,4- Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?,5-Karbonhidrat metabolizması ve ilişkili testlerin yorumlanması,6-Karaciğer fonksiyon testleri,7-Böbrek fonsiyon testleri,8-Ateroskleroz ve lipid metabolizması,9-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama,10-Kardiyak markerlar ve klinik yaklaşım,11.Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım,12-Vitaminler,13-Eser ve ultraeser elementler,14- Eczacı bakış açısı ile biyokimya testlerinin klinik yorumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1-Organizma için önemli makro ve mikro moleküllerin yapısını karşılaştırabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.1.Karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin yapılarını, sindirim ve emilimlerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.2.Makro ve mikro minerallerin karşılaştırabilir ve sınıflandırır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.3.Hormon ve enzimleri yapısal olarak karşılaştırır sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2-Makromoleküllerin organizmadaki fonksiyonlarını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.1.Makromoleküllerden enerji eldesinde kullanılan yolları ve metabolizmayı karşılaştırabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.2.Makro ve mikro minerallerin ve vitaminlerin metabolizmadaki önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.3.Hormon, enzim ,karbonhidrat, protein ve yağların metabolizmada kullanımında fonsiyonlarını karşılaştırır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3-Makro ve mikro moleküllerin normal ve hastalık durumundaki laboratuvar sonuçlarını sorgulayabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.1. Karbonhidrat metabolizmasını değerlendirmede kullanılan testleri (AKŞ, OGTT, HbA1C) sınıflandırır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.2. Aterosklerozun ve Kan lipidlerinin laboratuvar sonuçlarını sorgular10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.3. Laboratuvarda Karaciğer, böbrek fonksiyonlarının ve anemilerin nasıl yorumlandığını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.4. Kardiyak belirteçlerin farklarını ve klinik kullanımlarını tartışır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.5. Hastalıklarda hormonların nasıl etkilendiğini sorgular10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4-Klinik biyokimya laboratuvarını tanır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.1.Klinik biyokimya laboratuvarındaki iş akışını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.2.Eczacı bakış açısı ile klinik biyokimya test sonuç ilişkisini yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.4. Vitaminlerin ve minerallerin yapısını ve fonksiyonlarını özetler.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.3. laboratuvar kalite kavramları ve laboratuvar hatalarını yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11-Biyokimyada genel kavramlar1, 2, 3, 4
22- Enerji metabolizmaları1, 2, 3, 4
33- Enerji metabolizmaları1, 2, 3, 4
44- Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?1, 2, 3, 4
55-Karbonhidrat metabolizması ve ilişkili testlerin yorumlanması1, 2, 3, 4
66-Karaciğer fonksiyon testleri1, 2, 3, 4
77-Böbrek fonsiyon testleri1, 2, 3, 4
88-Ateroskleroz ve lipid metabolizması1, 2, 3, 4
99-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama1, 2, 3, 4
1010-Kardiyak markerlar ve klinik yaklaşım1, 2, 3, 4
1111.Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım1, 2, 3, 4
1212-Vitaminler1, 2, 3, 4
1313-Eser ve ultraeser elementler1, 2, 3, 4
1414- Eczacı bakış açısı ile biyokimya testlerinin klinik yorumu1, 2, 3, 4
Kaynak
1-Biyokimya Laboratuvarı,Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli,Medipol Üniversitesi Yayınları 004,İstanbul,2013. 2-Harper’s Illustrated Bio chemistry, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, V.W. Rodwell,P.A. Weil, McGrawHill, 2009. 3- Lippincot’s Illustrated Reviews, Biochemistry, P.C. Champ, R.A. Harvey, D.R. Ferrier, LWW, 2008 4.Biyokimya (2. Baskı) Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:10Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:18