Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTA EĞİTİMİ-Güz Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHasta eğitimi yöntemleri ve hasta eğitimin etkili iletişimin öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş
,İlaç bilgi kaynakları
,Farklı dozaj formların kullanımı
,Hasta eğitiminde iletişim becerileri ,Polifarmasi,Hasta bilgi düzeyi
,Hasta Eğitim Materyalleri,Hasta Uyuncu ve Uyunç değerlendirme yöntemleri,Yaşam kalitesi ve Değerlendirme Ölçekleri,Sağlık okur-yazarlığı ve değerlendirmesi,Kardiyovasküler hastalıklarda öz-yönetim,Diyabet hastalığında öz-yönetim,Kronik Akciğer Hastalıklarında öz-yönetim,Artrit hastalıklarında öz-yönetim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hasta eğitimi verir10, 14, 16, 9E, F
1.1. Hasta eğitimi bariyerlerini kaldırır10, 14, 16, 9E, F
1.2. Hastalarla etkili iletişim kurar10, 14, 16, 9E, F
1.3. Hasta eğitimi için gerekli bilgilerin kaynaklarına ulaşır.10, 14, 16, 9E, F
2. Polifarmasi durumunu değerlendirir10, 14, 16, 9E, F
2.1. Polifarmasiyi engeller10, 14, 16, 9E, F
3. Hasta bilgi düzeyini ölçer10, 14, 16, 9E, F
3.1. Hasta bilgi düzeyini etkileyen faktörleri değerlendirir.10, 14, 16, 9E, F
4. Hasta eğitim materyali hazırlarken dikkat edilecek hususlara uyar.10, 14, 16, 9E, F
4.1. Hastaya ve duruma uygun eğitim materyali seçer.10, 14, 16, 9E, F
5. Hastanın yaşam kalitesini değerlendirir.10, 14, 16, 9E, F
6. Hastanın sağlık okur-yazarlığı seviyesini değerlendirir.10, 14, 16, 9E, F
7. Kronik hastalıklarda öz-yönetim konusunda hastayı bilgilendirir.10, 14, 16, 9E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
yok
2İlaç bilgi kaynakları
1
3Farklı dozaj formların kullanımı
1
4Hasta eğitiminde iletişim becerileri 1, 2
5Polifarmasi1
6Hasta bilgi düzeyi
1, 2, 4
7Hasta Eğitim Materyalleri2, 4
8Hasta Uyuncu ve Uyunç değerlendirme yöntemleri2, 4
9Yaşam kalitesi ve Değerlendirme Ölçekleri4
10Sağlık okur-yazarlığı ve değerlendirmesi4
11Kardiyovasküler hastalıklarda öz-yönetim3
12Diyabet hastalığında öz-yönetim3
13Kronik Akciğer Hastalıklarında öz-yönetim3
14Artrit hastalıklarında öz-yönetim3
Kaynak
1. Ders notları 2. CPPE (2014) Consultation skills for pharmacy practice: taking a patient-centered approach, Manchester 3. Çeşitli kronik hastalıkların yönetimine dair güncel kılavuzları 4. www.pubmed.com

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler6530
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)184
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(184/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTA EĞİTİMİ-Güz Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHasta eğitimi yöntemleri ve hasta eğitimin etkili iletişimin öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş
,İlaç bilgi kaynakları
,Farklı dozaj formların kullanımı
,Hasta eğitiminde iletişim becerileri ,Polifarmasi,Hasta bilgi düzeyi
,Hasta Eğitim Materyalleri,Hasta Uyuncu ve Uyunç değerlendirme yöntemleri,Yaşam kalitesi ve Değerlendirme Ölçekleri,Sağlık okur-yazarlığı ve değerlendirmesi,Kardiyovasküler hastalıklarda öz-yönetim,Diyabet hastalığında öz-yönetim,Kronik Akciğer Hastalıklarında öz-yönetim,Artrit hastalıklarında öz-yönetim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hasta eğitimi verir10, 14, 16, 9E, F
1.1. Hasta eğitimi bariyerlerini kaldırır10, 14, 16, 9E, F
1.2. Hastalarla etkili iletişim kurar10, 14, 16, 9E, F
1.3. Hasta eğitimi için gerekli bilgilerin kaynaklarına ulaşır.10, 14, 16, 9E, F
2. Polifarmasi durumunu değerlendirir10, 14, 16, 9E, F
2.1. Polifarmasiyi engeller10, 14, 16, 9E, F
3. Hasta bilgi düzeyini ölçer10, 14, 16, 9E, F
3.1. Hasta bilgi düzeyini etkileyen faktörleri değerlendirir.10, 14, 16, 9E, F
4. Hasta eğitim materyali hazırlarken dikkat edilecek hususlara uyar.10, 14, 16, 9E, F
4.1. Hastaya ve duruma uygun eğitim materyali seçer.10, 14, 16, 9E, F
5. Hastanın yaşam kalitesini değerlendirir.10, 14, 16, 9E, F
6. Hastanın sağlık okur-yazarlığı seviyesini değerlendirir.10, 14, 16, 9E, F
7. Kronik hastalıklarda öz-yönetim konusunda hastayı bilgilendirir.10, 14, 16, 9E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
yok
2İlaç bilgi kaynakları
1
3Farklı dozaj formların kullanımı
1
4Hasta eğitiminde iletişim becerileri 1, 2
5Polifarmasi1
6Hasta bilgi düzeyi
1, 2, 4
7Hasta Eğitim Materyalleri2, 4
8Hasta Uyuncu ve Uyunç değerlendirme yöntemleri2, 4
9Yaşam kalitesi ve Değerlendirme Ölçekleri4
10Sağlık okur-yazarlığı ve değerlendirmesi4
11Kardiyovasküler hastalıklarda öz-yönetim3
12Diyabet hastalığında öz-yönetim3
13Kronik Akciğer Hastalıklarında öz-yönetim3
14Artrit hastalıklarında öz-yönetim3
Kaynak
1. Ders notları 2. CPPE (2014) Consultation skills for pharmacy practice: taking a patient-centered approach, Manchester 3. Çeşitli kronik hastalıkların yönetimine dair güncel kılavuzları 4. www.pubmed.com

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:10Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:18