Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTA EĞİTİMİ2+026
Ders Programı Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHasta eğitimi yöntemleri ve hasta eğitimin etkili iletişimin öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş
,Farklı dosaj formların kullanımı
,Farklı dosaj formların kullanımı (inhaler ve parenteral)
,Hasta eğitiminde iletişim becerileri ,Etkili iletişim becerileri,İlaç bilgi kaynakların araştırılması, kullanımı ve paylaşımı
,Kanser hastalarında hasta eğitimi,Hepatit hastalarında hasta eğitimi,Kronik hastalıklarda hasta eğitimi,Geriatride hasta uyuncu,Polifarmasi önleme stratejileri,Motivasyonel hasta eğitim teknikleri,Hasta uyuncu değerlendirme yöntemleri ,Hasta odaklı eczacılık uygulamalarında olgu çözümlemeleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Giriş 1, 15, 18, 22, 3, 8A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Farklı dosaj formların kullanımı
3Farklı dosaj formların kullanımı (inhaler ve parenteral)
4Hasta eğitiminde iletişim becerileri
5Etkili iletişim becerileri
6İlaç bilgi kaynakların araştırılması, kullanımı ve paylaşımı
7Kanser hastalarında hasta eğitimi
8Hepatit hastalarında hasta eğitimi
9Kronik hastalıklarda hasta eğitimi
10Geriatride hasta uyuncu
11Polifarmasi önleme stratejileri
12Motivasyonel hasta eğitim teknikleri
13Hasta uyuncu değerlendirme yöntemleri
14Hasta odaklı eczacılık uygulamalarında olgu çözümlemeleri
Kaynak
Consultation skills for pharmacy practice: taking a patient-centred approach,
Pharmacotherapy text book, Community and clinical pharmacy skills

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
0
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu