Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ FARMASÖTİK BAKIM II2+0210
Ders Programı Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKlinik bazda terapötik uygulama ve tedavi uygulamaları ile ilgili bilgi, hastaya doğru yaklaşım, vaka incelemesi, ve hasta eğitimi hakkında yetkinlik kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Vaka çalışması: Osteoporoz/ Osteoartrit
,Vaka çalışmaları: Akut koroner sendrom,Vaka çalışmaları: Dislipidemi,Vaka çalışmaları: Egzema ve psöriasis,Vaka çalışmaları: Gebelik ve laktasyon,Vaka çalışması: Kontrasepsiyon,Vaka çalışmaları: Akut böbrek yetmezliği,Vaka çalışmaları: Kronik böbrek yetmezliği,Vaka çalışmaları: Parkinson hastalığı,Vaka çalışmaları: Epilepsi,Vaka çalışmaları: Alzheimer,Vaka çalışmaları: Psikolojik hastalıklar,Vaka çalışmaları: Genel ve lokal anestezi ,Vaka çalışmaları: Ağrı yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Klinikte kullanılan temel tanımlar, tedavi yaklaşımı ve aldığı teorik bilgiler arasındaki ilişkiyi kurabilecektir.18A, C
2. Hastaya uygun görülen ilaç tedavisi ve reçete arasındaki bağıntıyı ilişkilendirebilecektir.18A, C
3. Doktorun uygun gördüğü tedavi ve doğru ilaç kullanımının nasıl yapılabileceği konusunda hastayı bilgilendirebilecek düzeye gelecektir.18A, C
4. Vaka incelemesi yapıp, raporlayabilecektir.18A, C
Öğretim Yöntemleri:18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vaka çalışması: Osteoporoz/ Osteoartrit
2Vaka çalışmaları: Akut koroner sendrom
3Vaka çalışmaları: Dislipidemi
4Vaka çalışmaları: Egzema ve psöriasis
5Vaka çalışmaları: Gebelik ve laktasyon
6Vaka çalışması: Kontrasepsiyon
7Vaka çalışmaları: Akut böbrek yetmezliği
8Vaka çalışmaları: Kronik böbrek yetmezliği
9Vaka çalışmaları: Parkinson hastalığı
10Vaka çalışmaları: Epilepsi
11Vaka çalışmaları: Alzheimer
12Vaka çalışmaları: Psikolojik hastalıklar
13Vaka çalışmaları: Genel ve lokal anestezi
14Vaka çalışmaları: Ağrı yönetimi
Kaynak
DiPiro/CaseBook, Güncel Tanı ve Tedavi Kılavuzları, UpToDate, Medscape, Drugs.com
Tik-6 Türkiye İlaçla Tedavi Kılavuzu 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
0
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu