Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERGOTERAPİ PRENSİPLERİ2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıErgoterapi temel prensipleri ve alanda kanıta dayalı çalışmaların önemini ve güncel literatürü değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ergoterapi Prensiplerine giriş,Ergoterapide Paradigmalar,Aktivite Modellerini Tanıma,Aktivite Modellerini Tanıma,Ergoterapide biyomekaniksel referans çerçevesi,Motor kontrol prensipleri,Duyusal integrasyon ve tedavi prensipleri,Bilişsel özür ve kognitif algısal beceri,Ergoterapide kanıta dayalı sonuç ölçümleri,Ergoterapide kanıta dayalı sonuç ölçümleri,Ergoterapide kanıta dayalı tedavi yöntemleri,Ergoterapide kanıta dayalı tedavi yöntemleri,Aktivite performansını değerlendirmek ve uygun müdahale planlanma,Prensipler çerçevesinde engellilik; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ergoterapi teoremlerini tanımlayabilmesi1, 10, 15, 16A, C, D
Ergoterapide kanıta dayalı teorileri araştırmanın önemini kavrayabilmesi1, 10, 15, 16A, C, D
Ergoterapi prensiplerini hastalıklarda kullanabilmesi1, 10, 15, 16A, C, D
Ergoterapi klinik çalışma tasarımını planlayabilmesi1, 10, 15, 16A, C, D
Alana ait objektif değerlendirme yöntemlerini listeleyebilmesi1, 10, 15, 16A, C, D
Yeterli kanıt toplama becerisini sorgulayabilmesi1, 10, 11, 15, 16A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ergoterapi Prensiplerine giriş4. kaynak sayfa, 15-18
2Ergoterapide ParadigmalarSunumlara çalışılması
3Aktivite Modellerini Tanıma4. kaynak sayfa, 5-13
4Aktivite Modellerini Tanıma4. kaynak sayfa, 13-14
5Ergoterapide biyomekaniksel referans çerçevesiSunumlara çalışılması
6Motor kontrol prensipleri4. kaynak sayfa 74-78
7Duyusal integrasyon ve tedavi prensipleri4. kaynak sayfa 160-177
8Bilişsel özür ve kognitif algısal beceri4. kaynak sayfa 181-194
9Ergoterapide kanıta dayalı sonuç ölçümlerihttp://eyh.aile.gov.tr/data/54e4669a369dc59a58479d5f/ergoterapi_kitab%C4%B1.pdf
10Ergoterapide kanıta dayalı sonuç ölçümlerihttp://eyh.aile.gov.tr/data/54e4669a369dc59a58479d5f/ergoterapi_kitab%C4%B1.pdf
11Ergoterapide kanıta dayalı tedavi yöntemlerihttp://eyh.aile.gov.tr/data/54e4669a369dc59a58479d5f/ergoterapi_kitab%C4%B1.pdf
12Ergoterapide kanıta dayalı tedavi yöntemlerihttp://eyh.aile.gov.tr/data/54e4669a369dc59a58479d5f/ergoterapi_kitab%C4%B1.pdf
13Aktivite performansını değerlendirmek ve uygun müdahale planlanma4. kaynak sayfa 14-15
14Prensipler çerçevesinde engellilik4. kaynak sayfa 2-5
Kaynak
Ders notu verilecektir.
1.Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy practice. FA Davis. 2.Pedretti, L. W., & Early, M. B. (Eds.). (2001). Occupational therapy: Practice skills for physical dysfunction (pp. 3-12). Ann Arbor, MI: Mosby. 3.Reed, K. L., & Sanderson, S. N. (1999). Concepts of occupational therapy. Lippincott Williams & Wilkins. 4. Cooper C., Deshaies L. Mosby's Field Guide to Occupational Therapy for Physical Dysfunction. 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
X
0
Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
X
0
Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
X
0
Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
X
0
Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
X
0
Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
X
0
Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu