Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DROGLARIN MARFOLOJİK VE MİKROSKOBİK OLARAK İNC.-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBitkisel drogların tanınması ve içerik analizinin yapılabilmesi için kullanılacak morfolojik ve mikroskobik teknikler hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bitki morfolojisi-Kök,Bitki morfolojisi-Yaprak, Gövde,Bitki morfolojisi-Meyve,Bitki morfolojisi-Çiçek,Mikroskobun kullanımı ve gerekli reaktifler,Mikroskobi çalışması-Kök,Mikroskobi çalışması-Yaprak, Gövde,Mikroskobi çalışması-Meyve,Mikroskobi çalışması-Çiçek,Farklı familyaların karakteristik özelliklerinin incelenmesi-I,Farklı familyaların karakteristik özelliklerinin incelenmesi-II,Bilinmeyen numune analizi,Bitkisel droglarda farmakope analizi-I,Bitkisel droglarda farmakope analizi-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bitkinin morfolojik özelliklerini özetler.10, 16, 17, 9A
1.1. Kök morfolojisini açıklar.10, 16, 17, 9A
1.2. Yaprak ve gövde morfolojisini açıklar. 10, 16, 17, 9A
1.3. Meyve ve çiçek morfolojisini açıklar. 10, 16, 17, 9A
2. Mikroskop kullanır.10, 16, 17, 9A
2.1. Bitkisel drogların mikroskop örneğini hazırlar. 10, 16, 17, 9A
2.3. Çiçek ve meyve droglarının özelliklerini açıklar. 10, 16, 17, 9A
3. Mikroskobide ayırt edici familya özelliklerini açıklar. 10, 16, 17, 9A
3.1. Bilinmeyen numuneyi tanımlar. 10, 16, 17, 9A
3.2. Farmakope analizi yapar. 10, 16, 17, 9A
3.3. Familyaların karakteristik özelliklerini özetler. 10, 16, 17, 9A
2.2. Kök, gövde yaprak droglarının özelliklerini açıklar. 10, 16, 17, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bitki morfolojisi-Kök
2Bitki morfolojisi-Yaprak, Gövde
3Bitki morfolojisi-Meyve
4Bitki morfolojisi-Çiçek
5Mikroskobun kullanımı ve gerekli reaktifler
6Mikroskobi çalışması-Kök
7Mikroskobi çalışması-Yaprak, Gövde
8Mikroskobi çalışması-Meyve
9Mikroskobi çalışması-Çiçek
10Farklı familyaların karakteristik özelliklerinin incelenmesi-I
11Farklı familyaların karakteristik özelliklerinin incelenmesi-II
12Bilinmeyen numune analizi
13Bitkisel droglarda farmakope analizi-I
14Bitkisel droglarda farmakope analizi-II
Kaynak
Atlas of Microscopy of Medicinal Plants, Culinary Herbs and Spices, Jackson B. P., Snowdon, D. W., Belhaven Press, 1990 Bitkisel Drogların Makroskobik ve Mikroskobik Özellikleri, İşcan, G., Köse, Y. B., Demirci, F., Antalya Eczacı Odası Akademisi Yayınları, 2019
Drogların Morfolojik ve Mikroskobik Olarak İncelenmesi Ders Notları öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki güncel bilgilere sahiptir.
X
2
Farklı kromatografik teknikleri kullanarak analiz yapar
3
Farmakognozi konusunda bilginin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.
X
4
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
X
5
Meslektaşları ve sağlık alanındaki diğer meslek gruplarıyla iletişim halindedir, güncel konulardaki fikirlerini bu kişiler ve topluma sözlü/yazılı olarak sunar.
X
6
Farmakognozi alanında bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.
X
7
Bitkisel ilaç, drog preparatı, bitkisel çayların ve tıbbi bitkilerin; üretimleri, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgi sahibidir.
X
8
Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.
X
9
Yürüttüğü veya yer aldığı farmakognozik bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlar.
X
10
Farmakognozik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
11
Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.
12
Bilim etiği hakkında bilgi sahibidir
13
Bilimsel araştırmada etik sorunlar hakkında bilgi sahibidir
14
Ülkemizde bulunan Bazı Zehirli Bitkiler, Özellikleri ve Toksik Etkileri hakkında bilgi edinir
15
Belirli bitkilerle zehirlenmede tedavi konusunda bilgi edinir
16
Bitkilerdeki toksik maddelerin besin destekleri ve ilaçlar ile etkileşimi hakkında bilgi sahibidir
17
Besinlerde bulunabilen mikrobiyal toksinler hakkında bilgi sahibidir
18
Besinlerle alınan zararlı kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisi hakkında bilgi edinir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi23060
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14342
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı11414
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(166/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DROGLARIN MARFOLOJİK VE MİKROSKOBİK OLARAK İNC.-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBitkisel drogların tanınması ve içerik analizinin yapılabilmesi için kullanılacak morfolojik ve mikroskobik teknikler hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bitki morfolojisi-Kök,Bitki morfolojisi-Yaprak, Gövde,Bitki morfolojisi-Meyve,Bitki morfolojisi-Çiçek,Mikroskobun kullanımı ve gerekli reaktifler,Mikroskobi çalışması-Kök,Mikroskobi çalışması-Yaprak, Gövde,Mikroskobi çalışması-Meyve,Mikroskobi çalışması-Çiçek,Farklı familyaların karakteristik özelliklerinin incelenmesi-I,Farklı familyaların karakteristik özelliklerinin incelenmesi-II,Bilinmeyen numune analizi,Bitkisel droglarda farmakope analizi-I,Bitkisel droglarda farmakope analizi-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bitkinin morfolojik özelliklerini özetler.10, 16, 17, 9A
1.1. Kök morfolojisini açıklar.10, 16, 17, 9A
1.2. Yaprak ve gövde morfolojisini açıklar. 10, 16, 17, 9A
1.3. Meyve ve çiçek morfolojisini açıklar. 10, 16, 17, 9A
2. Mikroskop kullanır.10, 16, 17, 9A
2.1. Bitkisel drogların mikroskop örneğini hazırlar. 10, 16, 17, 9A
2.3. Çiçek ve meyve droglarının özelliklerini açıklar. 10, 16, 17, 9A
3. Mikroskobide ayırt edici familya özelliklerini açıklar. 10, 16, 17, 9A
3.1. Bilinmeyen numuneyi tanımlar. 10, 16, 17, 9A
3.2. Farmakope analizi yapar. 10, 16, 17, 9A
3.3. Familyaların karakteristik özelliklerini özetler. 10, 16, 17, 9A
2.2. Kök, gövde yaprak droglarının özelliklerini açıklar. 10, 16, 17, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bitki morfolojisi-Kök
2Bitki morfolojisi-Yaprak, Gövde
3Bitki morfolojisi-Meyve
4Bitki morfolojisi-Çiçek
5Mikroskobun kullanımı ve gerekli reaktifler
6Mikroskobi çalışması-Kök
7Mikroskobi çalışması-Yaprak, Gövde
8Mikroskobi çalışması-Meyve
9Mikroskobi çalışması-Çiçek
10Farklı familyaların karakteristik özelliklerinin incelenmesi-I
11Farklı familyaların karakteristik özelliklerinin incelenmesi-II
12Bilinmeyen numune analizi
13Bitkisel droglarda farmakope analizi-I
14Bitkisel droglarda farmakope analizi-II
Kaynak
Atlas of Microscopy of Medicinal Plants, Culinary Herbs and Spices, Jackson B. P., Snowdon, D. W., Belhaven Press, 1990 Bitkisel Drogların Makroskobik ve Mikroskobik Özellikleri, İşcan, G., Köse, Y. B., Demirci, F., Antalya Eczacı Odası Akademisi Yayınları, 2019
Drogların Morfolojik ve Mikroskobik Olarak İncelenmesi Ders Notları öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki güncel bilgilere sahiptir.
X
2
Farklı kromatografik teknikleri kullanarak analiz yapar
3
Farmakognozi konusunda bilginin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.
X
4
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
X
5
Meslektaşları ve sağlık alanındaki diğer meslek gruplarıyla iletişim halindedir, güncel konulardaki fikirlerini bu kişiler ve topluma sözlü/yazılı olarak sunar.
X
6
Farmakognozi alanında bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.
X
7
Bitkisel ilaç, drog preparatı, bitkisel çayların ve tıbbi bitkilerin; üretimleri, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgi sahibidir.
X
8
Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.
X
9
Yürüttüğü veya yer aldığı farmakognozik bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlar.
X
10
Farmakognozik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
11
Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.
12
Bilim etiği hakkında bilgi sahibidir
13
Bilimsel araştırmada etik sorunlar hakkında bilgi sahibidir
14
Ülkemizde bulunan Bazı Zehirli Bitkiler, Özellikleri ve Toksik Etkileri hakkında bilgi edinir
15
Belirli bitkilerle zehirlenmede tedavi konusunda bilgi edinir
16
Bitkilerdeki toksik maddelerin besin destekleri ve ilaçlar ile etkileşimi hakkında bilgi sahibidir
17
Besinlerde bulunabilen mikrobiyal toksinler hakkında bilgi sahibidir
18
Besinlerle alınan zararlı kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisi hakkında bilgi edinir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:30