Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DOĞAL MADDELER TOKSİKOLOJİSİ -Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDoğal kaynaklı ürünlerin tedavide kullanımları ve bu ürünlerde bulunan veya sonradan oluşması muhtemel toksik maddelerin tek başına ve etkileşim sonucu oluşturabileceği sağlık risklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Toksikolojiye giriş,Serbest Radikaller ve Antioksidan Bitkiler,Tedavide kullanılan doğal ürünlerin toksikolojisine giriş,Bitki- İlaç etkileşimleri,Bitki- İlaç etkileşimleri 2,İmmün sisteme etkili bitkiler ve vitaminler,Santral Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler,Kalp damar sisteminde etkili doğal kaynaklı ürünler
,Kanser kemoterapisinde destekleyici tedavi amacıyla kullanılan doğal kaynaklı ürünler,Prostat tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler,Mikotoksinler-1,Mikotoksinler-2,Hayvansal Toksinler,Doğal kaynaklı ürünlerdeki kalıntıların toksisitesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toksikolojiyi tanımlar, doz kavramı çerçevesinde açıklar. Zehirlerin vücuda giriş yolları ve absorbsiyonunu değerlendirir.13, 16, 9A
1.1. Serbest radikalleri tanımlar, Oluşum mekanizmalarını açıklar.Bitkilerdeki antioksidan etkili bileşenleri örneklendirir.13, 16, 9A
1.2. Hayvansal toksinleri örneklendirir. Toksik etki ve tedavi mekanizmalarını, tedavide kullanılan antidotları açıklar13, 16, 9A
1.3. Doğal kaynaklarda bulunan metal, pestisit gibi kalıntıları ve neden olabileceklerii toksik etkileri açıklar. Yasal düzenlemeler hakkında bilgi verir.13, 16, 9A
2. Bitkisel ilaç kullanımı ile ilgili sorunları açıklar. İlaç etken maddelerinden kaynaklanan sorunları sınıflandırır.13, 16, 9A
2.1. İmmün sistem üzerine etkili bitkiler ve etken maddeleri tanımlar. Etki mekanizmalarını açıklar. Ticari müstahzarlardaki formunu gösterir.13, 16, 9A
2.2. Santral sinir sistemi üzerine etkili bitkiler ve etken maddeleri tanımlar. Etki mekanizmalarını açıklar. Ticari müstahzarlardaki formunu gösterir.13, 16, 9A
2.3. Kalp damar sistemi üzerine etkili bitkiler ve etken maddeleri tanımlar. Etki mekanizmalarını açıklar. Ticari müstahzarlardaki formunu gösterir.13, 16, 9A
2.4. Onkolojide destekleyici bitkiler ve maddeleri tanımlar. Fazla ve yanlış kullanımdaki toksik etkileri açıklar.13, 16, 9A
2.5. Prostat hastalığı üzerine etkili bitkiler ve etken maddeleri tanımlar. Etki mekanizmalarını açıklar. Ticari müstahzarlardaki formunu gösterir.13, 16, 9A
3. Mikotoksinleri sınıflandırır. Oluşumunda rol oynayan koşulları ve ürünlerdeki dağılımlarını açıklar.13, 16, 9A
3.1. Mikotoksinlerden aflatoksinleri, fumonisin türevlerini ve trikotesenleri tanımlar. Toksik etkilerini ve mekanizmalarını açıklar. 13, 16, 9A
4. Bitki ve ilaçların birlikte kullanılması sonucu ortaya çıkan agonist ve antagonist etkileri tanımlar, örneklendirir. Karaciğer, böbrek ve hormonal sistem gibi doku ve organlar üzerindeki etkileri karşılaştırır.13, 16, 9A
4.1. Klinikte sık karşılaşılan bitki ilaç etkileşimi kaynaklı vakaları değerlendirir. Zehirlenme mekanizması ve tedavi yollarını açıklar.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toksikolojiye giriş1,2,3
2Serbest Radikaller ve Antioksidan Bitkiler1,2
3Tedavide kullanılan doğal ürünlerin toksikolojisine giriş1,2,3
4Bitki- İlaç etkileşimleri1
5Bitki- İlaç etkileşimleri 21
6İmmün sisteme etkili bitkiler ve vitaminler1
7Santral Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler1
8Kalp damar sisteminde etkili doğal kaynaklı ürünler
1,2
9Kanser kemoterapisinde destekleyici tedavi amacıyla kullanılan doğal kaynaklı ürünler1,2,3
10Prostat tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler1,2
11Mikotoksinler-11,2,3
12Mikotoksinler-21,2
13Hayvansal Toksinler1,2
14Doğal kaynaklı ürünlerdeki kalıntıların toksisitesi1
Kaynak
1. Ders notu 2. Casarett and Doull’s Toxicology, Fourth Edition, Amdur, M.O., Doull, J., Klaassen, C.D., Pergamon Press, New York, 1991. 3. Poisonous Plants, Frohne, D., Pfänder, H.J., A Wolfe Publishing Ltd, Germany, 1984.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki güncel bilgilere sahiptir.
2
Farklı kromatografik teknikleri kullanarak analiz yapar
3
Farmakognozi konusunda bilginin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.
4
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
X
5
Meslektaşları ve sağlık alanındaki diğer meslek gruplarıyla iletişim halindedir, güncel konulardaki fikirlerini bu kişiler ve topluma sözlü/yazılı olarak sunar.
6
Farmakognozi alanında bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.
7
Bitkisel ilaç, drog preparatı, bitkisel çayların ve tıbbi bitkilerin; üretimleri, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgi sahibidir.
X
8
Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.
9
Yürüttüğü veya yer aldığı farmakognozik bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlar.
10
Farmakognozik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
11
Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.
X
12
Bilim etiği hakkında bilgi sahibidir
13
Bilimsel araştırmada etik sorunlar hakkında bilgi sahibidir
14
Ülkemizde bulunan Bazı Zehirli Bitkiler, Özellikleri ve Toksik Etkileri hakkında bilgi edinir
X
15
Belirli bitkilerle zehirlenmede tedavi konusunda bilgi edinir
X
16
Bitkilerdeki toksik maddelerin besin destekleri ve ilaçlar ile etkileşimi hakkında bilgi sahibidir
X
17
Besinlerde bulunabilen mikrobiyal toksinler hakkında bilgi sahibidir
X
18
Besinlerle alınan zararlı kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisi hakkında bilgi edinir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer22040
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)186
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(186/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DOĞAL MADDELER TOKSİKOLOJİSİ -Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDoğal kaynaklı ürünlerin tedavide kullanımları ve bu ürünlerde bulunan veya sonradan oluşması muhtemel toksik maddelerin tek başına ve etkileşim sonucu oluşturabileceği sağlık risklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Toksikolojiye giriş,Serbest Radikaller ve Antioksidan Bitkiler,Tedavide kullanılan doğal ürünlerin toksikolojisine giriş,Bitki- İlaç etkileşimleri,Bitki- İlaç etkileşimleri 2,İmmün sisteme etkili bitkiler ve vitaminler,Santral Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler,Kalp damar sisteminde etkili doğal kaynaklı ürünler
,Kanser kemoterapisinde destekleyici tedavi amacıyla kullanılan doğal kaynaklı ürünler,Prostat tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler,Mikotoksinler-1,Mikotoksinler-2,Hayvansal Toksinler,Doğal kaynaklı ürünlerdeki kalıntıların toksisitesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toksikolojiyi tanımlar, doz kavramı çerçevesinde açıklar. Zehirlerin vücuda giriş yolları ve absorbsiyonunu değerlendirir.13, 16, 9A
1.1. Serbest radikalleri tanımlar, Oluşum mekanizmalarını açıklar.Bitkilerdeki antioksidan etkili bileşenleri örneklendirir.13, 16, 9A
1.2. Hayvansal toksinleri örneklendirir. Toksik etki ve tedavi mekanizmalarını, tedavide kullanılan antidotları açıklar13, 16, 9A
1.3. Doğal kaynaklarda bulunan metal, pestisit gibi kalıntıları ve neden olabileceklerii toksik etkileri açıklar. Yasal düzenlemeler hakkında bilgi verir.13, 16, 9A
2. Bitkisel ilaç kullanımı ile ilgili sorunları açıklar. İlaç etken maddelerinden kaynaklanan sorunları sınıflandırır.13, 16, 9A
2.1. İmmün sistem üzerine etkili bitkiler ve etken maddeleri tanımlar. Etki mekanizmalarını açıklar. Ticari müstahzarlardaki formunu gösterir.13, 16, 9A
2.2. Santral sinir sistemi üzerine etkili bitkiler ve etken maddeleri tanımlar. Etki mekanizmalarını açıklar. Ticari müstahzarlardaki formunu gösterir.13, 16, 9A
2.3. Kalp damar sistemi üzerine etkili bitkiler ve etken maddeleri tanımlar. Etki mekanizmalarını açıklar. Ticari müstahzarlardaki formunu gösterir.13, 16, 9A
2.4. Onkolojide destekleyici bitkiler ve maddeleri tanımlar. Fazla ve yanlış kullanımdaki toksik etkileri açıklar.13, 16, 9A
2.5. Prostat hastalığı üzerine etkili bitkiler ve etken maddeleri tanımlar. Etki mekanizmalarını açıklar. Ticari müstahzarlardaki formunu gösterir.13, 16, 9A
3. Mikotoksinleri sınıflandırır. Oluşumunda rol oynayan koşulları ve ürünlerdeki dağılımlarını açıklar.13, 16, 9A
3.1. Mikotoksinlerden aflatoksinleri, fumonisin türevlerini ve trikotesenleri tanımlar. Toksik etkilerini ve mekanizmalarını açıklar. 13, 16, 9A
4. Bitki ve ilaçların birlikte kullanılması sonucu ortaya çıkan agonist ve antagonist etkileri tanımlar, örneklendirir. Karaciğer, böbrek ve hormonal sistem gibi doku ve organlar üzerindeki etkileri karşılaştırır.13, 16, 9A
4.1. Klinikte sık karşılaşılan bitki ilaç etkileşimi kaynaklı vakaları değerlendirir. Zehirlenme mekanizması ve tedavi yollarını açıklar.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toksikolojiye giriş1,2,3
2Serbest Radikaller ve Antioksidan Bitkiler1,2
3Tedavide kullanılan doğal ürünlerin toksikolojisine giriş1,2,3
4Bitki- İlaç etkileşimleri1
5Bitki- İlaç etkileşimleri 21
6İmmün sisteme etkili bitkiler ve vitaminler1
7Santral Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler1
8Kalp damar sisteminde etkili doğal kaynaklı ürünler
1,2
9Kanser kemoterapisinde destekleyici tedavi amacıyla kullanılan doğal kaynaklı ürünler1,2,3
10Prostat tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler1,2
11Mikotoksinler-11,2,3
12Mikotoksinler-21,2
13Hayvansal Toksinler1,2
14Doğal kaynaklı ürünlerdeki kalıntıların toksisitesi1
Kaynak
1. Ders notu 2. Casarett and Doull’s Toxicology, Fourth Edition, Amdur, M.O., Doull, J., Klaassen, C.D., Pergamon Press, New York, 1991. 3. Poisonous Plants, Frohne, D., Pfänder, H.J., A Wolfe Publishing Ltd, Germany, 1984.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki güncel bilgilere sahiptir.
2
Farklı kromatografik teknikleri kullanarak analiz yapar
3
Farmakognozi konusunda bilginin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.
4
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
X
5
Meslektaşları ve sağlık alanındaki diğer meslek gruplarıyla iletişim halindedir, güncel konulardaki fikirlerini bu kişiler ve topluma sözlü/yazılı olarak sunar.
6
Farmakognozi alanında bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.
7
Bitkisel ilaç, drog preparatı, bitkisel çayların ve tıbbi bitkilerin; üretimleri, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgi sahibidir.
X
8
Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.
9
Yürüttüğü veya yer aldığı farmakognozik bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlar.
10
Farmakognozik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
11
Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.
X
12
Bilim etiği hakkında bilgi sahibidir
13
Bilimsel araştırmada etik sorunlar hakkında bilgi sahibidir
14
Ülkemizde bulunan Bazı Zehirli Bitkiler, Özellikleri ve Toksik Etkileri hakkında bilgi edinir
X
15
Belirli bitkilerle zehirlenmede tedavi konusunda bilgi edinir
X
16
Bitkilerdeki toksik maddelerin besin destekleri ve ilaçlar ile etkileşimi hakkında bilgi sahibidir
X
17
Besinlerde bulunabilen mikrobiyal toksinler hakkında bilgi sahibidir
X
18
Besinlerle alınan zararlı kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisi hakkında bilgi edinir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:30