Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZ-Bahar Dönemi0+0-60
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG, Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTez konusu kapsamında belirlediği özgün ve yenilikçi bir araştırma sürecini başlatma, sürdürme ve sonlandırma becerisi kazandırmak; bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulamak, özgün bir konuyu araştırmak, kavramak, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tez konusunun belirlenmesi,Tez konusu ile ilgili literatür taranması,Tez konusu ile ilgili literatür taranması,Tarama sonuçlarını sınıflandırır.,Tez önerisini hazırlar,Veri toplama aracını geliştirir.,Veri toplama aracını geliştirir.,Elde ettigi bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.,Ara raporlarını hazırlar.,Araştırma verilerini toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlandırır.,Elde ettigi bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.,Araştırma sonucunda konusu ile ilgili önerilerde bulunur.,Çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.,Araştırmasını rapor halinde sunar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma konusunun kuramsal yapısını oluşturur. 14, 17E
2. Alanındaki araştırma problemlerine uygun araştırma yöntemi belirler.10, 14, 17E
3. Alanındaki araştırmalarda kullanabileceği ölçme araçlarını seçer ve/veya geliştirir.10, 14, 17E
4. Alanındaki araştırma problemlerine yönelik verileri analiz eder.12, 14, 17
5. Araştırma bulgularını benzer araştırmaların bulguları ile ilişkilendirir.10, 14
6. Araştırma sürecini raporlaştırır.10, 14
7. Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlar.14H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tez konusunun belirlenmesi1
2Tez konusu ile ilgili literatür taranması1
3Tez konusu ile ilgili literatür taranması1
4Tarama sonuçlarını sınıflandırır.1
5Tez önerisini hazırlar1
6Veri toplama aracını geliştirir.1
7Veri toplama aracını geliştirir.1
8Elde ettigi bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.1
9Ara raporlarını hazırlar.1
10Araştırma verilerini toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlandırır.1
11Elde ettigi bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.1
12Araştırma sonucunda konusu ile ilgili önerilerde bulunur.1
13Çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.1
14Araştırmasını rapor halinde sunar1
Kaynak
1. Alana özgü yardımcı kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki güncel bilgilere sahiptir.
2
Farklı kromatografik teknikleri kullanarak analiz yapar
3
Farmakognozi konusunda bilginin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.
X
4
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
X
5
Meslektaşları ve sağlık alanındaki diğer meslek gruplarıyla iletişim halindedir, güncel konulardaki fikirlerini bu kişiler ve topluma sözlü/yazılı olarak sunar.
X
6
Farmakognozi alanında bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.
X
7
Bitkisel ilaç, drog preparatı, bitkisel çayların ve tıbbi bitkilerin; üretimleri, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgi sahibidir.
8
Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.
X
9
Yürüttüğü veya yer aldığı farmakognozik bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlar.
X
10
Farmakognozik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
11
Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.
12
Bilim etiği hakkında bilgi sahibidir
X
13
Bilimsel araştırmada etik sorunlar hakkında bilgi sahibidir
X
14
Ülkemizde bulunan Bazı Zehirli Bitkiler, Özellikleri ve Toksik Etkileri hakkında bilgi edinir
15
Belirli bitkilerle zehirlenmede tedavi konusunda bilgi edinir
16
Bitkilerdeki toksik maddelerin besin destekleri ve ilaçlar ile etkileşimi hakkında bilgi sahibidir
17
Besinlerde bulunabilen mikrobiyal toksinler hakkında bilgi sahibidir
18
Besinlerle alınan zararlı kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisi hakkında bilgi edinir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati1400
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi640240
Okul Dışı Diğer Faaliyetler1440560
Proje Sunumu / Seminer660360
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı1446644
Toplam İş Yükü (Saat)1804
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(1804/30)60
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZ-Bahar Dönemi0+0-60
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG, Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTez konusu kapsamında belirlediği özgün ve yenilikçi bir araştırma sürecini başlatma, sürdürme ve sonlandırma becerisi kazandırmak; bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulamak, özgün bir konuyu araştırmak, kavramak, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tez konusunun belirlenmesi,Tez konusu ile ilgili literatür taranması,Tez konusu ile ilgili literatür taranması,Tarama sonuçlarını sınıflandırır.,Tez önerisini hazırlar,Veri toplama aracını geliştirir.,Veri toplama aracını geliştirir.,Elde ettigi bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.,Ara raporlarını hazırlar.,Araştırma verilerini toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlandırır.,Elde ettigi bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.,Araştırma sonucunda konusu ile ilgili önerilerde bulunur.,Çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.,Araştırmasını rapor halinde sunar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma konusunun kuramsal yapısını oluşturur. 14, 17E
2. Alanındaki araştırma problemlerine uygun araştırma yöntemi belirler.10, 14, 17E
3. Alanındaki araştırmalarda kullanabileceği ölçme araçlarını seçer ve/veya geliştirir.10, 14, 17E
4. Alanındaki araştırma problemlerine yönelik verileri analiz eder.12, 14, 17
5. Araştırma bulgularını benzer araştırmaların bulguları ile ilişkilendirir.10, 14
6. Araştırma sürecini raporlaştırır.10, 14
7. Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlar.14H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tez konusunun belirlenmesi1
2Tez konusu ile ilgili literatür taranması1
3Tez konusu ile ilgili literatür taranması1
4Tarama sonuçlarını sınıflandırır.1
5Tez önerisini hazırlar1
6Veri toplama aracını geliştirir.1
7Veri toplama aracını geliştirir.1
8Elde ettigi bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.1
9Ara raporlarını hazırlar.1
10Araştırma verilerini toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlandırır.1
11Elde ettigi bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.1
12Araştırma sonucunda konusu ile ilgili önerilerde bulunur.1
13Çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.1
14Araştırmasını rapor halinde sunar1
Kaynak
1. Alana özgü yardımcı kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki güncel bilgilere sahiptir.
2
Farklı kromatografik teknikleri kullanarak analiz yapar
3
Farmakognozi konusunda bilginin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.
X
4
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
X
5
Meslektaşları ve sağlık alanındaki diğer meslek gruplarıyla iletişim halindedir, güncel konulardaki fikirlerini bu kişiler ve topluma sözlü/yazılı olarak sunar.
X
6
Farmakognozi alanında bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.
X
7
Bitkisel ilaç, drog preparatı, bitkisel çayların ve tıbbi bitkilerin; üretimleri, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgi sahibidir.
8
Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.
X
9
Yürüttüğü veya yer aldığı farmakognozik bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlar.
X
10
Farmakognozik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
11
Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.
12
Bilim etiği hakkında bilgi sahibidir
X
13
Bilimsel araştırmada etik sorunlar hakkında bilgi sahibidir
X
14
Ülkemizde bulunan Bazı Zehirli Bitkiler, Özellikleri ve Toksik Etkileri hakkında bilgi edinir
15
Belirli bitkilerle zehirlenmede tedavi konusunda bilgi edinir
16
Bitkilerdeki toksik maddelerin besin destekleri ve ilaçlar ile etkileşimi hakkında bilgi sahibidir
17
Besinlerde bulunabilen mikrobiyal toksinler hakkında bilgi sahibidir
18
Besinlerle alınan zararlı kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisi hakkında bilgi edinir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:30