Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin; Kantitatif araştırma sürecinin tüm aşamalarını öğrenmelerini ve bir araştırma projesi geliştirme ve yazma becerisi kazanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Ebelik mesleği, Bilim ve araştırma, Ebelikte araştırma öncelikleri,Ebelik araştırma süreci ve aşamaları: 1- Araştırma konusu seçimi,Kaynakların taranması, kavram analizi,Araştırma amaçlarının, değişkenlerinin, sorularının/hipotezlerinin belirlenmesi,Araştırma tasarım tipinin belirlenmesi I,Araştırma tasarım tipinin belirlenmesi II,Araştırmada evren ve örneklem belirleme,Araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemleri,Veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirliğini sağlamada yöntemler,Araştırma verilerinin analizi ve yorumlama,Araştırma raporu yazma,Araştırma etiği,Nitel araştırma tasarımları,Araştırma projesi geliştirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hemşirelik araştırmalarının önemini açıklayabilecektir.1, 2A
Kaynak tarama ile ilgili basılı ve online kaynaklara ulaşma yollarını uygulayabilecektir.1, 2, 4A
Evren ve örneklem belirleme yöntemlerini bilerek uygun örnekleme yöntemi seçebilecektir.1, 2, 4A
Araştırma raporu yazma temel özelliklerini kullanabilecektir.1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ebelik mesleği, Bilim ve araştırma, Ebelikte araştırma öncelikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Ebelik araştırma süreci ve aşamaları: 1- Araştırma konusu seçimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Kaynakların taranması, kavram analiziÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Araştırma amaçlarının, değişkenlerinin, sorularının/hipotezlerinin belirlenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Araştırma tasarım tipinin belirlenmesi IÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Araştırma tasarım tipinin belirlenmesi IIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Araştırmada evren ve örneklem belirlemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirliğini sağlamada yöntemlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Araştırma verilerinin analizi ve yorumlamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Araştırma raporu yazmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Araştırma etiğiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Nitel araştırma tasarımlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Araştırma projesi geliştirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Nahcivan, N. Course Notes of the Nursing Research, 2009. 
- Esin,MN. Course Notes of the Nursing Research, 2009.
 -
Burns N.,Grove SK.The Practice of Nursing Research:Conduct,Critique & Utilization.Third Ed.,W.B.Saunders Company, Philadelphia, 2009.
 - Dempsey PA.,Dempsey AD. Using Nursing Research Process, Critical Evaluation and Utilization, 5th Ed.,Lippincott, Philadelphia,2000. 
-Erefe İ.Hemşirelikte Araştırma: İlke, Süreç ve Yöntemler.Odak Ofset,Ankara, 2002.
 -Polit DF., Beck CT., Hungler BP.Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and Utilization. Fifth Ed Lippincott, USA,2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelikte uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Ebelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
0
Ebelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
X
0
Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebelik alanında edindiği bilgilerle bütünleştirerek ebeliğe özgü teori geliştirebilir.
X
0
Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilir.
0
Ebelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
0
Ebelikle ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
0
Ebelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
0
Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
Ebelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
0
Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için yeterli düzeyde İngilizceyi kullanır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
0
Ebelik mesleğine ulusal ve uluslararası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilir.
X
0
Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu