Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÜROJİNEKOLOJİ VE EBELİK-Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKadınlarda görülen ürojinekolojik sorunların değerlendirilmesi hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Ürojinekolojide kullanılan temel kavramlar,Alt Üriner Sistem Anatomisi ve İşleyişi,Kontinans Mekanizması,Üriner İnkontinans Epidemiyolojisi, Etyoloji, Tipleri,Pelvik Taban Değerlendirmesi (Tanı Yöntemleri, fizik muayene, ped test Q tip test, ürodinamik inceleme,Konservatif Tedavi Yöntemleri (Basit klinik girişimler ve Yaşam stili değişiklikleri ve kanıtlar,Konservatif Tedavi Yöntemleri (Davranış terapisi/ planlı işeme: Yönlendirmeli işeme, Zamanlı işeme, Mesane eğitimi,Konservatif Tedavi Yöntemleri (Pelvik Taban Kas Eğitimi (PTKE), vajinal kon, Biofeedback ve kanıtlar),Konservatif Tedavi Yöntemleri (Elektriksel stimülasyon, Manyetik stimülasyon, Posterior tibial sinirin elektriksel stimülasyonu (PTNS) ve kanıtları),Pelvik Organ Prolapsusu ve pesserler,Gebelik ve postpartum dönemde üriner inkontinansı önleme ve koruma,Postmenopozal dönemde üriner inkontinansı önleme ve koruma,İnkontinanslı bireylerde cinsel sağlık,İnkontinansın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ürojinekolojik sorunları açıklar16, 9A
Ürojinekolojik sorunlarının çözümünde ebelik bakımının önemini açıklar10, 12, 9A
Ürojinekolojik sorunları sıralar16, 9A
Ürojinekolojik sorunlarda konservatif tedavi yaklaşımlarını sayar12, 16, 9A
Ürojinekolojik sorunların tedavi yöntemlerinin gelişim sürecini açıklar12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ürojinekolojide kullanılan temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Alt Üriner Sistem Anatomisi ve İşleyişiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Kontinans MekanizmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Üriner İnkontinans Epidemiyolojisi, Etyoloji, TipleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Pelvik Taban Değerlendirmesi (Tanı Yöntemleri, fizik muayene, ped test Q tip test, ürodinamik incelemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Konservatif Tedavi Yöntemleri (Basit klinik girişimler ve Yaşam stili değişiklikleri ve kanıtlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Konservatif Tedavi Yöntemleri (Davranış terapisi/ planlı işeme: Yönlendirmeli işeme, Zamanlı işeme, Mesane eğitimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Konservatif Tedavi Yöntemleri (Pelvik Taban Kas Eğitimi (PTKE), vajinal kon, Biofeedback ve kanıtlar)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Konservatif Tedavi Yöntemleri (Elektriksel stimülasyon, Manyetik stimülasyon, Posterior tibial sinirin elektriksel stimülasyonu (PTNS) ve kanıtları)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Pelvik Organ Prolapsusu ve pesserlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Gebelik ve postpartum dönemde üriner inkontinansı önleme ve korumaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Postmenopozal dönemde üriner inkontinansı önleme ve korumaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13İnkontinanslı bireylerde cinsel sağlıkÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14İnkontinansın Yaşam Kalitesi Üzerine EtkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders sunumları Bilimsel makalelerin yer aldığı elektronik veri tabanı (PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library) Electronic database containing scientific articles (PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library)
1.Coskun A. Lower Urinary Tract Anatomy and Physiology of Continence Mechanism. Ed: Kızılkaya BN, Urinary Incontinence in Women and Nursing Approach. 1st edition, Labor Printing Istanbul, 2002. 2. Bilgiç D., Beji, NK., Yalçın, Ö., (2012) Ürojinekoloji Hastalarında Cinsel Fonksiyon Değerlendirmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 9 (3):142-152 3. Cho JC. ve ark. (2015) Evaluation of female overactive bladder using urodynamics: relationship with female voiding dysfunction. International Brazilian Journal of Urology. 41 (4):722-728. 4. Arnold J. ve ark. (2012) Overactive Bladder Syndrome. Australian Family Physician. 41(11): 878-883. 5. Gormley EA. ve ark. (2014) Dıagnosıs And Treatment Of Overactıve Bladder (Non-Neurogenic) In Adults: Aua/Sufu Guıdelıne. American Urological Association Education and Research. 6. Geoffrion R. (2012) Treatments for Overactive Bladder: Focus on Pharmacotherapy. Journal Of Obstetrıcs And Gynaecology Canada. 34(11):1092–1101. 7. Alves AT. (2014) Relationship Between Anxiety and Overactive Bladder Syndrome In Older Women. Journal of Brazilian Gynaecology and Obstetric. 36(7):310-314. 8. Çankaya A., Oskay, ÜY. (2014) Aşırı Aktif Mesane Tanısı Almış Kadınlarda Mesane Günlüklerinin İncelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 56 (3) : 169-173 . 9. Topuz Ş. (2015) Üriner İnkontinans ve Cinsellik. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 4 (1) :60-64. 10. Beji N. (2002) Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
Ebelikte uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Ebelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
3
Ebelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
X
4
Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebelik alanında edindiği bilgilerle bütünleştirerek ebeliğe özgü teori geliştirebilir.
5
Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilir.
X
6
Ebelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
7
Ebelikle ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
8
Ebelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
9
Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
10
Ebelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
11
Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için yeterli düzeyde İngilizceyi kullanır.
12
Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
13
Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
14
Ebelik mesleğine ulusal ve uluslararası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilir.
15
Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme8648
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi23060
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer236
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)226
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(226/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÜROJİNEKOLOJİ VE EBELİK-Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKadınlarda görülen ürojinekolojik sorunların değerlendirilmesi hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Ürojinekolojide kullanılan temel kavramlar,Alt Üriner Sistem Anatomisi ve İşleyişi,Kontinans Mekanizması,Üriner İnkontinans Epidemiyolojisi, Etyoloji, Tipleri,Pelvik Taban Değerlendirmesi (Tanı Yöntemleri, fizik muayene, ped test Q tip test, ürodinamik inceleme,Konservatif Tedavi Yöntemleri (Basit klinik girişimler ve Yaşam stili değişiklikleri ve kanıtlar,Konservatif Tedavi Yöntemleri (Davranış terapisi/ planlı işeme: Yönlendirmeli işeme, Zamanlı işeme, Mesane eğitimi,Konservatif Tedavi Yöntemleri (Pelvik Taban Kas Eğitimi (PTKE), vajinal kon, Biofeedback ve kanıtlar),Konservatif Tedavi Yöntemleri (Elektriksel stimülasyon, Manyetik stimülasyon, Posterior tibial sinirin elektriksel stimülasyonu (PTNS) ve kanıtları),Pelvik Organ Prolapsusu ve pesserler,Gebelik ve postpartum dönemde üriner inkontinansı önleme ve koruma,Postmenopozal dönemde üriner inkontinansı önleme ve koruma,İnkontinanslı bireylerde cinsel sağlık,İnkontinansın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ürojinekolojik sorunları açıklar16, 9A
Ürojinekolojik sorunlarının çözümünde ebelik bakımının önemini açıklar10, 12, 9A
Ürojinekolojik sorunları sıralar16, 9A
Ürojinekolojik sorunlarda konservatif tedavi yaklaşımlarını sayar12, 16, 9A
Ürojinekolojik sorunların tedavi yöntemlerinin gelişim sürecini açıklar12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ürojinekolojide kullanılan temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Alt Üriner Sistem Anatomisi ve İşleyişiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Kontinans MekanizmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Üriner İnkontinans Epidemiyolojisi, Etyoloji, TipleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Pelvik Taban Değerlendirmesi (Tanı Yöntemleri, fizik muayene, ped test Q tip test, ürodinamik incelemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Konservatif Tedavi Yöntemleri (Basit klinik girişimler ve Yaşam stili değişiklikleri ve kanıtlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Konservatif Tedavi Yöntemleri (Davranış terapisi/ planlı işeme: Yönlendirmeli işeme, Zamanlı işeme, Mesane eğitimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Konservatif Tedavi Yöntemleri (Pelvik Taban Kas Eğitimi (PTKE), vajinal kon, Biofeedback ve kanıtlar)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Konservatif Tedavi Yöntemleri (Elektriksel stimülasyon, Manyetik stimülasyon, Posterior tibial sinirin elektriksel stimülasyonu (PTNS) ve kanıtları)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Pelvik Organ Prolapsusu ve pesserlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Gebelik ve postpartum dönemde üriner inkontinansı önleme ve korumaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Postmenopozal dönemde üriner inkontinansı önleme ve korumaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13İnkontinanslı bireylerde cinsel sağlıkÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14İnkontinansın Yaşam Kalitesi Üzerine EtkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders sunumları Bilimsel makalelerin yer aldığı elektronik veri tabanı (PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library) Electronic database containing scientific articles (PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library)
1.Coskun A. Lower Urinary Tract Anatomy and Physiology of Continence Mechanism. Ed: Kızılkaya BN, Urinary Incontinence in Women and Nursing Approach. 1st edition, Labor Printing Istanbul, 2002. 2. Bilgiç D., Beji, NK., Yalçın, Ö., (2012) Ürojinekoloji Hastalarında Cinsel Fonksiyon Değerlendirmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 9 (3):142-152 3. Cho JC. ve ark. (2015) Evaluation of female overactive bladder using urodynamics: relationship with female voiding dysfunction. International Brazilian Journal of Urology. 41 (4):722-728. 4. Arnold J. ve ark. (2012) Overactive Bladder Syndrome. Australian Family Physician. 41(11): 878-883. 5. Gormley EA. ve ark. (2014) Dıagnosıs And Treatment Of Overactıve Bladder (Non-Neurogenic) In Adults: Aua/Sufu Guıdelıne. American Urological Association Education and Research. 6. Geoffrion R. (2012) Treatments for Overactive Bladder: Focus on Pharmacotherapy. Journal Of Obstetrıcs And Gynaecology Canada. 34(11):1092–1101. 7. Alves AT. (2014) Relationship Between Anxiety and Overactive Bladder Syndrome In Older Women. Journal of Brazilian Gynaecology and Obstetric. 36(7):310-314. 8. Çankaya A., Oskay, ÜY. (2014) Aşırı Aktif Mesane Tanısı Almış Kadınlarda Mesane Günlüklerinin İncelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 56 (3) : 169-173 . 9. Topuz Ş. (2015) Üriner İnkontinans ve Cinsellik. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 4 (1) :60-64. 10. Beji N. (2002) Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
Ebelikte uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Ebelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
3
Ebelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
X
4
Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebelik alanında edindiği bilgilerle bütünleştirerek ebeliğe özgü teori geliştirebilir.
5
Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilir.
X
6
Ebelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
7
Ebelikle ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
8
Ebelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
9
Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
10
Ebelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
11
Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için yeterli düzeyde İngilizceyi kullanır.
12
Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
13
Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
14
Ebelik mesleğine ulusal ve uluslararası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilir.
15
Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:11Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:12