Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNFERTİLİTE2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnfertil çiftlerde tanı, değerlendirme ve tedavi yöntemlerine ilişkin kapsamlı teorik bilgi vererek, tedavi sürecinde gerekli ebelik bakım becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması ,Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertiliteye giriş, ,Fertilite ve İnfertilite kavramları, Kadında ve Erkekte İnfertilite Nedenleri,Dünyada ve Türkiye’de infertilite, insidans – prevelans. Üreme Sağlığı Politikaları,İnfertilite tedavisinde son gelişmeler, Preimplatasyon genetik tanı,İnfertilite ve cerrahi, İnfertilite ve yardımcı üreme teknikleri’nde ebelik yaklaşımı,Yardımcı üreme tekniklerinde ebenin ekip içindeki rolü ve infertilitede bakım- eğitim,İnfertilite ve Yardımcı üreme tekniklerinde kanıta dayalı uygulamalar ,İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal, ekonomik ve kültürel etkileri,İnfertil çiftler ve psikoterapi,İnfertilite tedavisinde etik sorunlar ve yasal düzenlemeler,İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve ebenin rolü,İnfertilite tedavi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği.,Vaka tartışması ve dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnfertilitenin risk faktörlerini tanımlayabilme ve yapılan işlemleri açıklayabilecektir.1, 12, 3A
İnfertil çiftlerin tanı ve tedavisinin, çiftlerin psikolojisi üzerine etki-sini kavrayabilme ve destekleyici bakım geliştirebilecektir.1, 2A
3. Kültürün infertil çiftlerin yaşamına etkisini yorumlayabilecektir.1, 18, 2A
4. Yardımcı üreme tekniklerinin uygulanması sırasında gelişebilecek komplikasyonları tespit edebilecektir.1, 18, 2A
5. Yardımcı üreme tekniklerinin ülkemizdeki yasal konumunu takip edebilecektir.1, 2A
6. Yardımcı üreme tekniklerini ile ilgili son gelişmeleri takip ederek, üreme sağlığı hizmetlerinde ebenin rolünü açıklayabilecektir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertiliteye giriş, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Fertilite ve İnfertilite kavramları, Kadında ve Erkekte İnfertilite NedenleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Dünyada ve Türkiye’de infertilite, insidans – prevelans. Üreme Sağlığı PolitikalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İnfertilite tedavisinde son gelişmeler, Preimplatasyon genetik tanıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6İnfertilite ve cerrahi, İnfertilite ve yardımcı üreme teknikleri’nde ebelik yaklaşımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Yardımcı üreme tekniklerinde ebenin ekip içindeki rolü ve infertilitede bakım- eğitimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8İnfertilite ve Yardımcı üreme tekniklerinde kanıta dayalı uygulamalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal, ekonomik ve kültürel etkileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İnfertil çiftler ve psikoterapiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İnfertilite tedavisinde etik sorunlar ve yasal düzenlemelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve ebenin rolüÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13İnfertilite tedavi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Vaka tartışması ve dersin değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Beji, NK.(2009) İnfertirlite Hemşireliği. İnfertilite Hemşireliği Derneği Yayınları, İstanbul. Beji, NK., Apay, SE., Kılıç, M. (2011) İnfertilite ve Kültür. İ.Ü.F.N. Hemşirelik Derneği, 19 (2): 109-115 Avşar, AFY., Taş, EE., Akçay, GY. (2013) B12 Vitamini ve İnfertilite. Ankara Medical Journal, 13(2):82-84 Koçyiğit, OT. (2012) İnfertilite ve sosyo-kültürel etkileri. İnsanbilim Dergisi, 1(1):27-38 Kırca,N., Pasinlioğlu, T. (2013) İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5(2):162-178. Mutlu, MF., Baştu, E., Öktem, M., (2013) Açıklanamayan İnfertiliteye Güncel Bakış. Gazi Üniversitesi Medical Journal. 24: 29-32. Yılmaz, T., Oskay, Ü.Y., (2015) İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Yöntemleri ve Hemşirelik Yaklaşımları.Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(1):100-112 Kadıoğlu, M., Beji, NK., (2013) Polikistik Over Sendromu ve Hemşirelik Yaklaşımı. Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi, 3(21): 187-197. Gurunath,S. ve ark., (2011) Defining infertility- a systematic review of prevalence studies. Human Reproduction Update, 5(17): 575-588. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine (2012) Endometriosis and infertility: a committee opinion. Fertility and Sterility, 98 (3):591-598. Stanford, JB., (2013) What is the true prevalence of infertility?. Fertility and Sterility, 98(5): 1201-1202.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelikte uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Ebelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
X
0
Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebelik alanında edindiği bilgilerle bütünleştirerek ebeliğe özgü teori geliştirebilir.
X
0
Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilir.
X
0
Ebelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
0
Ebelikle ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
0
Ebelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
0
Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
Ebelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
0
Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için yeterli düzeyde İngilizceyi kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
0
Ebelik mesleğine ulusal ve uluslararası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilir.
X
0
Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu