Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PERİNATOLOJİ2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıUluslararası sosyal, etik konular ve politikalar bağlamda üreme ve maternal sağlık politikaları, kanıt temelli uygulamalar ve araştırma metodları hakkında bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, dersin içeriğinin ve amacının paylaşılması,Perinatolojiye giriş,Perinatolojide danışmanlık,Perinatal hasta güvenliği,Perinatal bakım yaklaşımı,Ülkemizde temel perinatolojik sorunlar,Dünyada temel perinatolojik sorunlar,Perinatolojide kanıt temelli uygulamalar,Perinatolojide erken ve etkili bakım,Anne-baba-bebek bağlanma süreci,Perinatal hizmet sunumunda etik yaklaşımlar,Doğum korkusu ve sezaryen oranlarına etkisi,Anne isteği ile sezaryen ve etik,Dönem sonu değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Prekonsepsiyonel dönemden doğum sonrası döneme kadar olan süreçte ebelik bakımını planlayabilmesi1, 2, 3A
Gebelik ve doğumla ilgili kadının doğasını etkileyebilecek sağlık yaklaşımlarını eleştirebilmesi1, 2, 3A
Türkiye ve dünyada sezaryene yönelik yaklaşımları karşılaştırabilmesi1, 2, 3A
Sezaryen sonrası vajinal doğumu politikalar ve kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda açıklar.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin içeriğinin ve amacının paylaşılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Perinatolojiye girişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Perinatolojide danışmanlıkÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Perinatal hasta güvenliğiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Perinatal bakım yaklaşımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Ülkemizde temel perinatolojik sorunlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Dünyada temel perinatolojik sorunlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Perinatolojide kanıt temelli uygulamalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Perinatolojide erken ve etkili bakımÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Anne-baba-bebek bağlanma süreciÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Perinatal hizmet sunumunda etik yaklaşımlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Doğum korkusu ve sezaryen oranlarına etkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Anne isteği ile sezaryen ve etikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Dönem sonu değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
1. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi . Coşkun A (Ed). İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008, 2. Taşkın L . Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş VI. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2003, 3. Ayhan A., Durukan T., Günalp S., Gürgan T., Önderoğlu L.S., Yaralı H., Yüce K.. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, 2008, 4. Fogel CI., Woods NF. Women's Health Care in Advanced Practice Nursing. Springer Publishing Company; 1 edition, 2008, 5. Mckinney ES, James SR, Murray SS, Ashwill J. Maternal-Chıld Nursıng - Text And Mosby's Maternal-Newborn & Womens Health Nursıng Vıdeo Skılls. Saunders; 2 Edition 2007, 6. Tharpe N. Clinical Guidelines For Midwifery & Women's Health, Jones & Bartlett Publishers; 3 edition. 2008, 7. Netter MD, Frank H. The Ciba Collection of Medical Illustrations. Volume:2, Reproductive System, New Jersey. (Anatomi Atlası), 1961, (Anatomi Atlası), 1961, 8. Arısan K. Propedötik Kadın Doğum, Çelçüt Matbaası, İstanbul, 1993, 9. Coşkun A, Beji NK ve Ark. Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı. Beji NK (Ed). İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4338, Emek Matbaacılık, İstanbul, 2002, 10. Orshan SA. Maternal, Newborn & Women's Health Nursıng: Comprehensıve Care Across The Lıfespan Text & Onlıne Study Guıde. Lippincott Willams & Wilkins, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelikte uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Ebelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
X
0
Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebelik alanında edindiği bilgilerle bütünleştirerek ebeliğe özgü teori geliştirebilir.
0
Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilir.
X
0
Ebelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
0
Ebelikle ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
0
Ebelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
0
Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
Ebelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
0
Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için yeterli düzeyde İngilizceyi kullanır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
0
Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilir.
0
Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu