Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RİSKLİ DOĞUM YÖNTEMİ3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDoğumda görülebilecek risklerin neler olduğunu kavramalı, doğum sürecinde normalden sapmaları erkenden tanıyıp ebelik yaklaşımında bulunabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Doğum sonrası görülebilecek riskleri lohusalık izlemlerinde zamanında saptayıp gerekli bakımı verebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Doğum eylemine ilişkin riskli durumlar,Uterus kontraksiyonlar ile ilgili distosiler,Doğum objesi ile ilgili distosiler,Doğum kanalı ile ilgili distosiler,Annenin psikoloji ile ilgili distosiler,Zor doğum eyleminin anne ve bebek açısından tehlikeleri,
Komplikasyonlu doğumda annenin bakımı, ,Doğum girişimleri ve ebenin rolü, ,Doğum Sonu Dönemde Riskli Durumlar,Doğum sonu kanamalar ve bakım,Doğum sonu dönemde tromboembolik durumlar ve bakım,Doğum sonu enfeksiyonlar ve bakım, ,Doğum sonu dönemde meme ile ilgili sorunlar ve bakımı, ,Doğum sonu dönemde üriner sistem enfeksiyonları ve bakım, ,Doğum sonu dönemde emosyonel sorunlar ve yaklaşım; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Gebelik doğum ve doğum sonrasında risk değerlendirmesi yapabilmesi1, 2, 3A
Anne olma sürecinde görülebilecek riskli durumlarda anne adayına ve aileye önerilerde bulunabilmesi ve izlemlerini yapabilmesi1, 12, 2, 3A
Gebelikte, doğumda ve doğum sonrasında, sürecin normalden saptığını erkenden tanıyabilmesi ve uygun yaklaşımda bulunabilmesi1, 15, 18, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Doğum eylemine ilişkin riskli durumlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Uterus kontraksiyonlar ile ilgili distosilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Doğum objesi ile ilgili distosilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Doğum kanalı ile ilgili distosilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Annenin psikoloji ile ilgili distosilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Zor doğum eyleminin anne ve bebek açısından tehlikeleri,
Komplikasyonlu doğumda annenin bakımı,
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Doğum girişimleri ve ebenin rolü, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Doğum Sonu Dönemde Riskli DurumlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Doğum sonu kanamalar ve bakımÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Doğum sonu dönemde tromboembolik durumlar ve bakımÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Doğum sonu enfeksiyonlar ve bakım, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Doğum sonu dönemde meme ile ilgili sorunlar ve bakımı, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Doğum sonu dönemde üriner sistem enfeksiyonları ve bakım, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Doğum sonu dönemde emosyonel sorunlar ve yaklaşımÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
1. Ebelerin Travay ve Doğum El Kiabı, Ed. Vicky Chapman, Cathy Charles Çeviri Edi. Hafize Öztürk Can, Ummühn Yücel, Aytül Hadımlı, 3. Baskı, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2018. 2. Ebelere Yönelik Kapsamlı Doğum, Meltem Demirgöz Bal Sema Dereli Yılmaz, Akademisyen Kitabevi, 2017. 3. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Lale Taşkın, 13. Basım, Akademisyen Kitabevi, 2017. 4. Doğum Öncesi Dönem ve Bakım, Hacer Karanisoğlu, Saadet Yazıcı, Tülay Yılmaz,Güneş Kitabevleri, 2017. 5. Doğum Ağrısı ve Yönetimi, Edi. Nuran Kömürcü, 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013. 6. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Edi. Nezihe Kızılkaya Beji, 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2016. 7. Doğum Süreci El Kitabı, 3. Basım, Editör(ler) Penny Simkin, Ruth Ancheta,Çeviri Editörü Samiye Mete, Nobel Tıp Kitabevleri, 2016. 8. Klinikte Obstetrik ve Jinekoloj. M.Nedim Çiçek, M.Tamer Mungan, Günek Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007. 9. Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Neville F.Hacker, J. George Moore, Joseph C. Gambone. Çev. Edi. Cazip Üstün, İdris Kocak. 4. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, istanbul, 2009. 10. Temel Ebelik Uygulamaları Rehberler ve Değerlendirme, Ayten Taşpınar, Ayden Çoban, Zekiye Karaçam, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelikte uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Ebelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
X
0
Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebelik alanında edindiği bilgilerle bütünleştirerek ebeliğe özgü teori geliştirebilir.
0
Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilir.
X
0
Ebelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
0
Ebelikle ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
0
Ebelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
0
Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
Ebelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
0
Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için yeterli düzeyde İngilizceyi kullanır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
0
Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilir.
0
Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu