Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AKICILIK BOZUK. İLERİ ARAŞ.: KEKEMELİK VE HIZLI-BOZUK KONUŞMA2+236
Ders Programı Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, akıcılık bozukluklarının temel konuları olan kekemelik ve hızlı-bozuk konuşma konusunda güncel çalışmaları ve ayrıca mevcut terapi teknikleri hakkındaki alanyazını gözden geçirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Akıcılık Bozukluklarına genel bakış,2. Hafta: Kekemeliğin etiyolojisi kuramları,3. Hafta: Kekemeliğin klinik yönetimi I,4. Hafta: Kekemeliğin klinik yönetimi II,5. Hafta: Kekemeliğin klinik yönetimi III,6. Hafta: Kekemeliğin klinik yönetimi IV,7. Hafta: Hızlı-bozuk konuşma: Alanyazına genel bakış,8. Hafta: Hızlı-bozuk konuşmanın klinik yönetimi I,9. Hafta: Hızlı-bozuk konuşmanın klinik yönetimi II,10. Hafta: Öğrenci sunumları: Akıcılık bozuklukları alanyazınından seçme makaleler I,11. Hafta: Öğrenci sunumları: Akıcılık bozuklukları alanyazınından seçme makaleler II,12. Hafta: Öğrenci sunumları: Akıcılık bozuklukları alanyazınından seçme makaleler III,13. Hafta: Öğrenci sunumları: Akıcılık bozuklukları alanyazınından seçme makaleler IV,14. Hafta: Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kekemeliğin doğası hakkındaki en güncel kuramsal bilgilere hakim olur.1, 10, 12, 18E
Kekemeliğin nedenlerine dair geliştirilen güncel kuramlara hakim olur.1, 10, 12, 15, 2E
Kekemeliğe dair güncel değerlendirme yöntemlerini bilir.1, 12, 18E
Kekemeliği olan çocuklara yönelik geliştirilen güncel terapi yaklaşımlarını bilir.1, 18, 2E
Ergen ve yetişkin kekemeliği olan bireylere yönelik güncel terapi yaklaşımlarını bilir.1, 12, 18E
Hızlı-bozuk konuşması olan bireylere yönelik güncel terapi yaklaşımlarını bilir.1, 11, 18E
Hızlı-bozuk konuşmanın doğası hakkındaki en güncel kuramsal bilgilere hakim olur.1, 11, 14E
Hızlı-bozuk konuşmanın nedenlerine dair geliştirilen güncel kuramlara hakim olur.1, 10, 12, 14, 2E
Hızlı-bozuk konuşmaya dair geliştirilen güncel değerlendirme yöntemlerini bilir.1, 10, 14, 18E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Akıcılık Bozukluklarına genel bakış
22. Hafta: Kekemeliğin etiyolojisi kuramları
33. Hafta: Kekemeliğin klinik yönetimi I
44. Hafta: Kekemeliğin klinik yönetimi II
55. Hafta: Kekemeliğin klinik yönetimi III
66. Hafta: Kekemeliğin klinik yönetimi IV
77. Hafta: Hızlı-bozuk konuşma: Alanyazına genel bakış
88. Hafta: Hızlı-bozuk konuşmanın klinik yönetimi I
99. Hafta: Hızlı-bozuk konuşmanın klinik yönetimi II
1010. Hafta: Öğrenci sunumları: Akıcılık bozuklukları alanyazınından seçme makaleler I
1111. Hafta: Öğrenci sunumları: Akıcılık bozuklukları alanyazınından seçme makaleler II
1212. Hafta: Öğrenci sunumları: Akıcılık bozuklukları alanyazınından seçme makaleler III
1313. Hafta: Öğrenci sunumları: Akıcılık bozuklukları alanyazınından seçme makaleler IV
1414. Hafta: Genel tekrar
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
Yairi & Seery (2015). Stuttering: Foundations and Clinical Applications. Pearson. Manning (2010). Clinical Decision Making in Fluency Disorders. Delmar. van Zaalen & Reichel (2015). Cluttering: Current Views on its Nature, Diagnosis, and Treatment. iUniverse. St. Louis (1992). Living with Stuttering. Populore. Journal of Fluency Disorders ve alandaki diğer uluslararası bilimsel dergiler.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
X
0
Temel uzmanlık alan bilgileri.
X
0
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
X
0
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
X
0
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
X
0
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
X
0
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
X
0
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
X
0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
X
0
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
X
0
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
X
0
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu