Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEZ 0+0 - 60,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Tez
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU, Dr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM, Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK, Dr.Öğr.Üye. İhsan BOYACI, Doç.Dr. Mustafa GÜZEL, Prof.Dr. Nalan KARABAYIR, Prof.Dr. Gökhan BAYSOY, Prof.Dr. Servet Erdal ADAL, Prof.Dr. Gülgün ERSOY, Prof.Dr. Cihangir AKGÜN, Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Dr.Öğr.Üye. Havvanur YOLDAŞ İLKTAÇ, Prof.Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU DENİZHAN, Dr.Öğr.Üye. Seda KARABULUT, Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN, Dr.Öğr.Üye. Hilal HIZLI GÜLDEMİR, Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD, Dr.Öğr.Üye. Muhammed İkbal ALP
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri tez çalışmalarını planlama, literatür araştırması yapma, planladıkları çalışmayı yürütme, sonlandırma, tez yazım kurallarına uygun olarak yazma ve sunulması hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Haftalık tez görüşmeleri ve seminerler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Beslenme ve Diyetetik alanında araştırma planlamasının genel ilkelerini öğrenebilir. 14, 3
1.1. Araştırma hipotezi oluşturur. 14, 3
1.2. Araştırma planlama ilkelerini oluşturur. 14, 3
1.3. Hipotezi doğrultusunda bir araştırma planlar. 14, 3
2. Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilir. 14, 3
2.1. Beslenme ve Diyetetik alanında hipotezine ilişkin güncel literatür tarar. 14, 3
2.2. Literatür taraması sonucu bulduğu verileri istatistiksel yöntemlerle değerlendirir. 14, 3
2.3. Veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında tahminde bulunur. 14, 3
3. Çalışma verilerinin sonuçlarını yorumlayabilir. 14, 3
3.1. Araştırma raporlarını ve makalelerini çözümler. 14, 3
3.2. Başka araştırmalar ile kendi çalışmasının verilerini karşılaştırır. 14, 3
3.3. Beslenme ve Diyetetik alanına uygun ve anlaşılır bir şekilde araştırmasını raporlar. 14, 3
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Haftalık tez görüşmeleri ve seminerler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Beslenme ve Diyetetik alanındaki güncel her türlü kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 60 840
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 840
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 28,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu