Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME PSİKOLOJİSİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere beslenme ile psikoloji arasındaki ilişkinin teorik boyutlarını anlatmak, yeme bozukluklarının psikolojik yönlerini öğretmek
Dersin İçeriği Bu ders; Besin seçiminin teorik modelleri: Gelişimsel ve bilişsel modeller,Besin seçiminin teorik modelleri: Fizyolojik ve psikolojik modeller,Ruh sağlığı ve metabolizma,İştahın düzenlenmesi, açlık-tokluk,Duygudurum, yeme ve bağımlılık,Duygusal metabolizma,Biyo sirkadyen beslenme-1,Biyo sirkadyen beslenme-2,Yeme bozuklukları: Anoreksia,Bulimia nervosa,Ortoreksia,Gece yeme sendromu,Güncel makale incelemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Besin seçiminin teorik modellerini açıklayacaktır. 1, 2, 3 A
1.1. Besin seçiminde gelişimsel modeli tartışır. 1, 2, 3 A
1.2. Besin seçiminde bilişsel modeli anlatır. 1, 2, 3 A
1.3. Besin seçiminde fizyolojik modeli tanımlar. 1, 2, 3 A
1.4. Besin seçiminde psikolojik modeli tartışır. 1, 2, 3 A
2. Bağırsak ve beyin arasındaki iletişimi anlatacaktır. 1, 2, 3 A
2.1. Ruh sağlığının bağırsak bakterilerini nasıl etkilediğini anlatır. 1, 2, 3 A
2.2. Metabolizmayı etkileyen psikolojik etmenleri değerlendirir. 1, 2, 3 A
2.3. İştah, açlık, tokluk, yeme bağımlılığı kavramlarına fizyolojik ve psikolojik açıdan bakış açısı geliştirir. 1, 2, 3 A
3. Biyo sirkadyen ritmin beslenme ile ilişkisini açıklayacaktır. 1, 2, 3 A
3.1. Uyku süresinin beslenmeyi nasıl etkilediğini tartışır. 1, 2, 3 A
3.2. Gece ve gündüzün beslenmeyi nasıl etkilediğini anlatır. 1, 2, 3 A
3.3. Aydınlık ve karınlığın beslenmeye etkisini değerlendirir. 1, 2, 3 A
4. Yeme bozukluklarının neden, süreç ve sonuçlarını yorumlayacaktır. 1, 2, 3 A
4.1. Bulimianın neden, süreç ve sonuçlarını değerlendirir. 1, 2, 3 A
4.2. Anoreksianın neden, süreç ve sonuçlarını yorumlar. 1, 2, 3 A
4.3. Ortoreksianın neden, süreç ve sonuçlarını tartışır. 1, 2, 3 A
4.4. Gece yeme sendromunu tanımlar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besin seçiminin teorik modelleri: Gelişimsel ve bilişsel modeller Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Besin seçiminin teorik modelleri: Fizyolojik ve psikolojik modeller Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Ruh sağlığı ve metabolizma Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İştahın düzenlenmesi, açlık-tokluk Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Duygudurum, yeme ve bağımlılık Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Duygusal metabolizma Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Biyo sirkadyen beslenme-1 Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Biyo sirkadyen beslenme-2 Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Yeme bozuklukları: Anoreksia Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Bulimia nervosa Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Ortoreksia Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Gece yeme sendromu Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Güncel makale incelemesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Makale ve kitaplardan bölümler
1. The Psychology of Eating and Drinking. A. W. Logue. Brunner-Routledge. Taylor-Francis Books. 2004. 2. The Psychology of Eating From Healthy to Disordered Behavior. Wiley-Blackwell. 2010. 3. The Psychology of Food Choice. R. Shepherd and M. Raats. CABI. 2006. 4. The Nutritional Psychology of Childhood. Robert Drewett. Cambridge University Press. 2007. 5.Pub med, science direct gibi veri kaynaklarından güncel makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 202
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu