Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GEBE VE EMZİKLİ BESLENMESİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri beslenmenin gebelik ve emziklilik süreci ve sonucuna beslenmenin etkisi konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenmenin gebelik üzerine etkisi,Gebelik sürecindeki fizyolojik/metabolik değişiklikler I,Gebelik sürecindeki fizyolojik/metabolik değişiklikler II,Gebelik sürecindeki günlük enerji gereksinimi ve ağırlık kazanımı,Gebelik ve hiperemezis gravidarum,Gestasyonel diyabet ve beslenme tedavisi,Gebelik sürecindeki besin ögeleri gereksinmeleri,Gebelik sürecinde ortaya çıkan komplikasyonlar ve beslenme tedavisi,Anne sütü ile beslenmenin önemi, bebek dostu hastaneler,Laktasyon fizyolojisi,Laktasyon sürecindeki enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri,Emzirme tekniği, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri,Laktasyon döneminde karşılaşılan sorunlar (şişmanlık, diyabet, HIV, allerji, vb) ve tedavi yöntemleri,Genel değerlendirme, tartışma, öneriler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Beslenmenin gebelik ve laktasyon dönemindeki önemini kavrayabilecektir. 1, 2, 4 A
1.1. Yeterli ve dengeli beslenmenin anne ve bebek sağlığı üzerine etkilerini ayırt eder. 1, 2, 3 A
1.2. Kötü beslenmenin gebelik sonuçlarını olumsuz etkilediğini çözümler. 1, 2, 3 A
1.3. Kötü beslenmenin anne sütünün bileşimini ve miktarını olumsuz etkilediğini tartışır. 1, 2, 3 A
2. Gebelik dönemine ilişkin beslenme özelliklerini, tanımlayabilecek, çözüm önerileri getirebilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini ayırt eder. 1, 2, 3 A
2.2. Gereksinimleri karşılayacak menüleri düzenler. 1, 2, 3 A
2.3. Yetersiz ve aşırı beslenmenin olumsuz sonuçları hakkında tahminde bulunur. 1, 2, 3 A
3. Emzirme dönemine ilişkin beslenme özelliklerini, tanımlayabilecek, çözüm önerileri getirebilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini ayırt eder. 1, 2, 3 A
3.2. Gereksinimleri karşılayacak menüleri düzenler. 1, 2, 3 A
3.3. Yetersiz ve aşırı beslenmenin olumsuz sonuçları hakkında tahminde bulunur. 1, 2, 3 A
4. Gebelik ve emzirme dönemlerinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilecek, beslenme tedavilerini planlayabilecektir. 1, 2, 3 A
4.1. Gebelik döneminde karşılaşılan hiperemezis, gestasyonel diyabet, konstipasyon vb sorunların beslenme özelliklerini bilir, menülerini planlar. 1, 2, 3 A
4.2. Emzirme döneminde karşılaşılan hipertansiyon, diyabet, HIV, bebekte allerji vb sorunların beslenme özelliklerini , menülerini planlar. 1, 2, 3 A
4.3. Anne sütünü koruyarak, gebelik sonrası kalan fazla kiloların verilebilmesi için, annenin beslenmesini planlar,uygular, izler. 1, 2, 3 A
5. Emzirme tekniğini, emzirme sırasında karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
5.1. Doğru emzirme tekniğini önerir. 1, 2, 3 A
5.2. Emzirme sırasında karşılaşılan sorunları çözer. 1, 2, 3 A
5.3. Sorunlar için çözüm önerileri üretir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenmenin gebelik üzerine etkisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Gebelik sürecindeki fizyolojik/metabolik değişiklikler I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Gebelik sürecindeki fizyolojik/metabolik değişiklikler II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Gebelik sürecindeki günlük enerji gereksinimi ve ağırlık kazanımı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Gebelik ve hiperemezis gravidarum Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Gestasyonel diyabet ve beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Gebelik sürecindeki besin ögeleri gereksinmeleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Gebelik sürecinde ortaya çıkan komplikasyonlar ve beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Anne sütü ile beslenmenin önemi, bebek dostu hastaneler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Laktasyon fizyolojisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Laktasyon sürecindeki enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Emzirme tekniği, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Laktasyon döneminde karşılaşılan sorunlar (şişmanlık, diyabet, HIV, allerji, vb) ve tedavi yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme, tartışma, öneriler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Mahan K, Arlin M. Krause’s Food, Nutrition and diet therapy 12th edition Elsevier, 2010. 2. Lawrence RA, Lawrence MR.Breastfeeding. A guıde fort he medical profession. 7th edition. Mosby Elsevier. 2011. 3. Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu