Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ BESLENME BİYOKİMYASI 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin kapsamında, biyomoleküllerin tanımlanması, insan metabolizmasında geçirdiği evrelerin ve metabolik yolakların beslenme ile ilişkisinin belirlenmesi, metabolik enerji dönüşümlerinin yorumlanması, açlık, tokluk, hastalık durumlarında metabolizmanın incelenmesi, sindirim ve metabolik enzimlerin yapı ve fonksiyonlarının açıklanması, vitaminler ve minerallerin metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, biyokimyada kullanılan deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı metabolik sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Biyomoleküller,Metabolik reaksiyonlar,Enerji dönüşümleri,Enzimler,Vitaminler ve mineraller,Beslenmenin sağlıklı bireylerde metabolik etkileri,Ara sınav,Açlık, tokluk metabolizması,Beslenme bozukluklarında metabolizma,Obezite metabolizması,Diyabet metabolizması,Biyokimyada klasik analitik yöntemler,Biyokimyada ileri analitik yöntemler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Biyomolekülleri tanır, metabolik reaksiyonlar ve enerji dönüşümleri üzerine etkilerini yorumlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.1. Biyomolekülleri sınıflandırır, her bir grubun yapı, kimyasal ve fiziksel özelliklerini ifade eder. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.2 Biyomoleküllerin metabolik yolaklardaki işlevlerini tanımlar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.3. Metabolik enerji dönüşümlerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2. Beslenmeye bağlı değişimlerin metabolizma ve sağlık üzerine etkilerini yorumlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2.1. Sağlıklı bireyin metabolizmasını ve beslenmenin metabolizma üzerine etkilerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2.2. Beslenmeye bağlı hastalıkların (anoreksiya, bulimia vb.) metabolizma üzerine etkilerini tanımlar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2.3 Açlık, tokluk durumlarında ve diyabet, obezite vb. beslenmenin etkin olduğu rahatsızlıklarda metabolizmada gerçekleşen farklılıkları açıklar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3. Sindirim ve metabolik enzimlerin yapı ve fonksiyonlarını, vitaminler ve minerallerin metabolizmadaki fonksiyonlarını anlatabilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3.1. Enzimlerin yapı ve fonksiyonlarını tanımlar, sindirim sistemi ve metabolik reaksiyonlarda yer alan enzimleri ifade eder. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3.2. Vitaminlerin metabolizmadaki fonksiyonlarını yorumlar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3.3. Minerallerin metabolizmadaki fonksiyonlarını yorumlar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
4. Biyokimyada kullanılan deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı metabolik sorunları çözebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
4.1. Biyomoleküllerin geleneksel ve ileri analiz yöntemlerini ifade eder. 1, 10, 2, 3 A, B, C
4.2. Proteomik, glikomik ve lipoik alanlarında hangi ileri analiz yöntemlerinin kullanılacağını tanımlar ve sonuçlarını yorumlar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
4.3. Beslenmeye bağlı metabolik sorunların tanı yöntemlerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyomoleküller Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Metabolik reaksiyonlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Enerji dönüşümleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Enzimler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Vitaminler ve mineraller Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Beslenmenin sağlıklı bireylerde metabolik etkileri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Ara sınav Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Açlık, tokluk metabolizması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Beslenme bozukluklarında metabolizma Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Obezite metabolizması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Diyabet metabolizması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Biyokimyada klasik analitik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Biyokimyada ileri analitik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1.Nutritional Biochemistry, 2nd edition (ISBN: 0121348369);Academic Press. 1999. 2. Meral AKSOY, Beslenme Biyokimyası, 2011. 3. İlgili literatürler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu