Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KALP DAMAR HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, kalp damar hastalıklarının patofizyolojisi, risk faktörleri ve diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşler hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kalp damar sistemi giriş,Kalp damar sistemi fizyolojisi,Kalp damar sistemi etiyolojisi,Kalp damar sistemi hastalıklarının biyokimyasal bulguları,Kalp damar sistemi hastalıklarının klinik belirtileri,Kalp damar sistemi hastalıklarının komplikasyonları I,Kalp damar sistemi hastalıklarının komplikasyonları II,Kalp damar sistemi hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,Kalp damar sistemi hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,Fonksiyonel besinler ve kalp damar sağlığı,Kalp damar sistemi hastalıklarında yeni diyet yaklaşımları,Kalp damar sistemi hastalıklarında yeni diyet yaklaşımları,Kalp damar sistemi hastalıklarında diyet uygulamaları,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kalp-damar hastalığının patofizyolojisini, risk faktörlerini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Kalp damar hastalıklarının etiyolojisini çözümler. 1, 2, 3 A
1.2. Kalp damar hastalıklarının klinik belirtilerini ayırt eder. 1, 2, 3 A
1.3. Kalp damar hastalıklarının risk faktörlerini değerlendirir. 1, 2, 3 A
2. Kalp-damar hastalıklarının komplikasyonlarını, tedavi protokollerini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Kalp damar hastalıklarının komplikasyonlarını tahmin eder. 1, 2, 3 A
2.2. Komplikasyonlara yönelik tedavi yöntemlerini düzenler. 1, 2, 3 A
2.3. Tedavide beslenmenin etkinliğini değerlendirir. 1, 2, 3 A
3. Kalp-damar hastalıklarından korunmada ve tedavide güncel yaklaşımları ifade edebilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Kalp-damar hastalıklarının korunması ve tedavisine yönelik güncel yaklaşımlar oluşturur. 1, 2, 3 A
3.2. Kalp-damar hastalıklarında önerilen fonksiyonel besinleri sorgular. 1, 2, 3 A
3.3. Kalp-damar hastalıklarının korunması ve tedavisine yönelik beslenme tedavisi uygular. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kalp damar sistemi giriş Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Kalp damar sistemi fizyolojisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Kalp damar sistemi etiyolojisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Kalp damar sistemi hastalıklarının biyokimyasal bulguları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Kalp damar sistemi hastalıklarının klinik belirtileri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Kalp damar sistemi hastalıklarının komplikasyonları I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Kalp damar sistemi hastalıklarının komplikasyonları II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Kalp damar sistemi hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Kalp damar sistemi hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Fonksiyonel besinler ve kalp damar sağlığı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Kalp damar sistemi hastalıklarında yeni diyet yaklaşımları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Kalp damar sistemi hastalıklarında yeni diyet yaklaşımları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Kalp damar sistemi hastalıklarında diyet uygulamaları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Bowman BA and Russell RM (eds).Present Knowledge in Nutrition, eighth edition, ILSI Press,Washington,DC,2001. 2. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P, Keçecioğlu S, Besler T,Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı, Hatiboğlu yayınevi,Ankara, 2002. 3. Baş M, Saka M. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedavide Beslenme Yaklaşımları, Matsa Basımevi, 2013. 4. Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu