Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTE GÜNCEL KONULARTBGD1113074Güz Dönemi3+038
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Esra ÇAĞAVİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Prof.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Prof.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Muzaffer ARIKAN, Doç.Dr. Akif AYAZ, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER, Dr.Öğr.Üye. Sven Pierre L. VILAIN, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI, Prof.Dr. Mustafa GÜZEL, Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN, Prof.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ, Doç.Dr. Özge ŞENSOY
Dersin YardımcılarıDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Prof.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Prof.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Akif AYAZ, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER, Dr.Öğr.Üye. Sven Pierre L. VILAIN, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI, Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN, Prof.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ, Dr.Öğr.Üye. Özge ŞENSOY
Dersin AmacıBu ders kapsamında insanda çeşitli sistemlerin ve ilişkili hastalıkların moleküler ve genetik düzeyde incelenmesi sonucu elde ettiğimiz ileri ve güncel bilgilerin kapsamlı değerlendirilmesi ve güncel tedavi yöntemlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiBu ders; Genom Düzenleme Teknikleri ve CRISPR/Cas9 ,Protein-protein etkileşimleri ve ilaç tasarımı ,Yeniden Programlama: iPSC ve tıpta uygulamaları ,HLA, kan grupları ve aferez ,Biyomühendislik - Biyomalzeme - Mikroakışkan sistemler ,Transgenik teknikleri ve deneysel hayvan modelleri ,VİZE,Nanotıp ve Doku Mühendisliği Uygulamaları ,Dolaşımdaki Tümör Belirteçleri ,Kök Hücre ve klinik uygulamaları ,Organoid ve 3D hücre kültürü ,İmmün sistem ve kanser etkileşimi ,Lipidomiks-Metabolomiks ,Gen ve hücresel tedaviler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tıbbi biyoloji ve genetik alanında en güncel gelişme, yaklaşım ve yöntemleri (CRISPR/Cas9, transgenikdeney hayvanları stratejiler, organoidler vb) açıklar. 10, 13, 14, 2, 9A, E
Tıbbi biyoloji ve genetik alanı ile disiplinler arası (biyomedikal mühendisliği ve medisinal kimya gibi) arasında bağ kurarak ilişkilendirir. 10, 13, 14, 2, 9A, E
İnsanda çeşitli sistemlerin ileri düzeyde hücresel ve fonksiyonel çalışma prensiplerini açıklar. 10, 13, 14, 2, 9A, E
Sistemlerle ilişkili çeşitli ve hastalıkların hücresel, moleküler ve genetik temellerini yorumlar.10, 13, 14, 2, 9A, E
Çeşitli sistem ve hastalıkların güncel tedavi yöntemleri hakkında güncel bilgilerin kapsamlı sentezler.10, 13, 14, 2, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genom Düzenleme Teknikleri ve CRISPR/Cas9
2Protein-protein etkileşimleri ve ilaç tasarımı
3Yeniden Programlama: iPSC ve tıpta uygulamaları
4HLA, kan grupları ve aferez
5Biyomühendislik - Biyomalzeme - Mikroakışkan sistemler
6Transgenik teknikleri ve deneysel hayvan modelleri
7VİZE
8Nanotıp ve Doku Mühendisliği Uygulamaları
9Dolaşımdaki Tümör Belirteçleri
10Kök Hücre ve klinik uygulamaları
11Organoid ve 3D hücre kültürü
12İmmün sistem ve kanser etkileşimi
13Lipidomiks-Metabolomiks
14Gen ve hücresel tedaviler
Kaynak
Güncel literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- Hücre yapı-fonksiyon ilişkisini açıklar.
X
2
Hücrenin organellerinin fonksiyonları ve organel yapı-işlev bozuklukları ile ilişkili hastalıkları tanımlar.
X
3
Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi genetik laboratuvarlarında kullanılan temel ve ileri düzey gereç ve cihazları tanımlar, kullanım amaçlarını açıklar.
X
4
Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar ve düzenleyebilir.
5
İstatistiksel yöntemlere hakimdir.
X
6
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve geliştirir.
X
7
Bilimsel literatürü yabancı dil etkinliği yüksek düzeyde takip eder, gerekli bilgisayar ve teknik donanımlarını geliştirir ve aktif uygular.
X
8
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
9
Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, metod önerilerinde bulunabilir.
X
10
Bilimsel proje oluşturabilir.
X
11
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir.
X
12
Bilimsel verilerin analizi yapabilir ve yorumlayabilir.
X
13
Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular.
X
15
Alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
16
- Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir.
X
17
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
18
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
19
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
20
Bilimsel bilgiyi, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarabilir, işbirlikleri kurar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14684
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer6318
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTE GÜNCEL KONULARTBGD1113074Güz Dönemi3+038
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Esra ÇAĞAVİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Prof.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Prof.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Muzaffer ARIKAN, Doç.Dr. Akif AYAZ, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER, Dr.Öğr.Üye. Sven Pierre L. VILAIN, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI, Prof.Dr. Mustafa GÜZEL, Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN, Prof.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ, Doç.Dr. Özge ŞENSOY
Dersin YardımcılarıDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Prof.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Prof.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Akif AYAZ, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER, Dr.Öğr.Üye. Sven Pierre L. VILAIN, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI, Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN, Prof.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ, Dr.Öğr.Üye. Özge ŞENSOY
Dersin AmacıBu ders kapsamında insanda çeşitli sistemlerin ve ilişkili hastalıkların moleküler ve genetik düzeyde incelenmesi sonucu elde ettiğimiz ileri ve güncel bilgilerin kapsamlı değerlendirilmesi ve güncel tedavi yöntemlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiBu ders; Genom Düzenleme Teknikleri ve CRISPR/Cas9 ,Protein-protein etkileşimleri ve ilaç tasarımı ,Yeniden Programlama: iPSC ve tıpta uygulamaları ,HLA, kan grupları ve aferez ,Biyomühendislik - Biyomalzeme - Mikroakışkan sistemler ,Transgenik teknikleri ve deneysel hayvan modelleri ,VİZE,Nanotıp ve Doku Mühendisliği Uygulamaları ,Dolaşımdaki Tümör Belirteçleri ,Kök Hücre ve klinik uygulamaları ,Organoid ve 3D hücre kültürü ,İmmün sistem ve kanser etkileşimi ,Lipidomiks-Metabolomiks ,Gen ve hücresel tedaviler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tıbbi biyoloji ve genetik alanında en güncel gelişme, yaklaşım ve yöntemleri (CRISPR/Cas9, transgenikdeney hayvanları stratejiler, organoidler vb) açıklar. 10, 13, 14, 2, 9A, E
Tıbbi biyoloji ve genetik alanı ile disiplinler arası (biyomedikal mühendisliği ve medisinal kimya gibi) arasında bağ kurarak ilişkilendirir. 10, 13, 14, 2, 9A, E
İnsanda çeşitli sistemlerin ileri düzeyde hücresel ve fonksiyonel çalışma prensiplerini açıklar. 10, 13, 14, 2, 9A, E
Sistemlerle ilişkili çeşitli ve hastalıkların hücresel, moleküler ve genetik temellerini yorumlar.10, 13, 14, 2, 9A, E
Çeşitli sistem ve hastalıkların güncel tedavi yöntemleri hakkında güncel bilgilerin kapsamlı sentezler.10, 13, 14, 2, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genom Düzenleme Teknikleri ve CRISPR/Cas9
2Protein-protein etkileşimleri ve ilaç tasarımı
3Yeniden Programlama: iPSC ve tıpta uygulamaları
4HLA, kan grupları ve aferez
5Biyomühendislik - Biyomalzeme - Mikroakışkan sistemler
6Transgenik teknikleri ve deneysel hayvan modelleri
7VİZE
8Nanotıp ve Doku Mühendisliği Uygulamaları
9Dolaşımdaki Tümör Belirteçleri
10Kök Hücre ve klinik uygulamaları
11Organoid ve 3D hücre kültürü
12İmmün sistem ve kanser etkileşimi
13Lipidomiks-Metabolomiks
14Gen ve hücresel tedaviler
Kaynak
Güncel literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- Hücre yapı-fonksiyon ilişkisini açıklar.
X
2
Hücrenin organellerinin fonksiyonları ve organel yapı-işlev bozuklukları ile ilişkili hastalıkları tanımlar.
X
3
Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi genetik laboratuvarlarında kullanılan temel ve ileri düzey gereç ve cihazları tanımlar, kullanım amaçlarını açıklar.
X
4
Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar ve düzenleyebilir.
5
İstatistiksel yöntemlere hakimdir.
X
6
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve geliştirir.
X
7
Bilimsel literatürü yabancı dil etkinliği yüksek düzeyde takip eder, gerekli bilgisayar ve teknik donanımlarını geliştirir ve aktif uygular.
X
8
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
9
Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, metod önerilerinde bulunabilir.
X
10
Bilimsel proje oluşturabilir.
X
11
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir.
X
12
Bilimsel verilerin analizi yapabilir ve yorumlayabilir.
X
13
Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular.
X
15
Alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
16
- Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir.
X
17
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
18
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
19
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
20
Bilimsel bilgiyi, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarabilir, işbirlikleri kurar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:09Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:11