Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERTBGD1211786Bahar Dönemi0+0-6
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doktora öğrencilerinin uzmanlaşmasında gerekli olan bilimsel kültür, anlayış ve birikimin kazandırılması, alanlarıyla ilgili güncel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun şekilde hazırlayarak, grup önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel araştırma yöntemleri 1,Bilimsel araştırma temel teknikleri 1,Bilimsel araştırma temel teknikleri 2,Bilimsel araştırma süreci,Tıbbi Biyoloji alanına özgü güncel bilimsel araştırma örnekleri 1,Tıbbi Biyoloji alanına özgü güncel bilimsel araştırma örnekleri 2,Etkili sunum Teknikleri ,Seminer konusunun belirlenmesi,Sunum ve tartışma,Sunum ve tartışma ,Sunum ve tartışma ,Sunum ve tartışma ,Sunum ve tartışma ,Sunum ve tartışma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sunum hazırlama ve yapma becerilerini geliştirir.11F
Bilimsel literatürü anlama, eleştirme ve araştırma becerilerine sahiptir.11F
Bilgiyi sorgulama, eleştirme, analiz etme ve bağımsız bir şekilde düşünme yeteneklerini geliştirir.11F
Tıbbi Biyoloji alanındaki güncel araştırmaları ve gelişmeleri takip eder.11F
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle açıklar 11F, J
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, J: Akran değerlendirmesi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel araştırma yöntemleri 1Bilimsel makalelerin yer aldığı elektronik veri tabanı (PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library)
2Bilimsel araştırma temel teknikleri 1 PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
3Bilimsel araştırma temel teknikleri 2PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
4Bilimsel araştırma süreciPubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
5Tıbbi Biyoloji alanına özgü güncel bilimsel araştırma örnekleri 1PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
6Tıbbi Biyoloji alanına özgü güncel bilimsel araştırma örnekleri 2PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
7Etkili sunum Teknikleri PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
8Seminer konusunun belirlenmesiPubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
9Sunum ve tartışma
10Sunum ve tartışma
11Sunum ve tartışma
12Sunum ve tartışma
13Sunum ve tartışma
14Sunum ve tartışma
Kaynak
Güncel yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- Hücre yapı-fonksiyon ilişkisini açıklar.
X
2
Hücrenin organellerinin fonksiyonları ve organel yapı-işlev bozuklukları ile ilişkili hastalıkları tanımlar.
X
3
Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi genetik laboratuvarlarında kullanılan temel ve ileri düzey gereç ve cihazları tanımlar, kullanım amaçlarını açıklar.
X
4
Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar ve düzenleyebilir.
X
5
İstatistiksel yöntemlere hakimdir.
X
6
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve geliştirir.
X
7
Bilimsel literatürü yabancı dil etkinliği yüksek düzeyde takip eder, gerekli bilgisayar ve teknik donanımlarını geliştirir ve aktif uygular.
X
8
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
9
Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, metod önerilerinde bulunabilir.
X
10
Bilimsel proje oluşturabilir.
X
11
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir.
X
12
Bilimsel verilerin analizi yapabilir ve yorumlayabilir.
X
13
Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular.
X
15
Alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
X
16
- Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir.
X
17
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
18
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
19
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
20
Bilimsel bilgiyi, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarabilir, işbirlikleri kurar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati428
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5210
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer10550
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı10550
Genel Sınav ve Hazırlığı10550
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(168/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERTBGD1211786Bahar Dönemi0+0-6
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doktora öğrencilerinin uzmanlaşmasında gerekli olan bilimsel kültür, anlayış ve birikimin kazandırılması, alanlarıyla ilgili güncel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun şekilde hazırlayarak, grup önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel araştırma yöntemleri 1,Bilimsel araştırma temel teknikleri 1,Bilimsel araştırma temel teknikleri 2,Bilimsel araştırma süreci,Tıbbi Biyoloji alanına özgü güncel bilimsel araştırma örnekleri 1,Tıbbi Biyoloji alanına özgü güncel bilimsel araştırma örnekleri 2,Etkili sunum Teknikleri ,Seminer konusunun belirlenmesi,Sunum ve tartışma,Sunum ve tartışma ,Sunum ve tartışma ,Sunum ve tartışma ,Sunum ve tartışma ,Sunum ve tartışma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sunum hazırlama ve yapma becerilerini geliştirir.11F
Bilimsel literatürü anlama, eleştirme ve araştırma becerilerine sahiptir.11F
Bilgiyi sorgulama, eleştirme, analiz etme ve bağımsız bir şekilde düşünme yeteneklerini geliştirir.11F
Tıbbi Biyoloji alanındaki güncel araştırmaları ve gelişmeleri takip eder.11F
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle açıklar 11F, J
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, J: Akran değerlendirmesi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel araştırma yöntemleri 1Bilimsel makalelerin yer aldığı elektronik veri tabanı (PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library)
2Bilimsel araştırma temel teknikleri 1 PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
3Bilimsel araştırma temel teknikleri 2PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
4Bilimsel araştırma süreciPubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
5Tıbbi Biyoloji alanına özgü güncel bilimsel araştırma örnekleri 1PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
6Tıbbi Biyoloji alanına özgü güncel bilimsel araştırma örnekleri 2PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
7Etkili sunum Teknikleri PubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
8Seminer konusunun belirlenmesiPubMed-Medline, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Cochrane E-Library
9Sunum ve tartışma
10Sunum ve tartışma
11Sunum ve tartışma
12Sunum ve tartışma
13Sunum ve tartışma
14Sunum ve tartışma
Kaynak
Güncel yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- Hücre yapı-fonksiyon ilişkisini açıklar.
X
2
Hücrenin organellerinin fonksiyonları ve organel yapı-işlev bozuklukları ile ilişkili hastalıkları tanımlar.
X
3
Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi genetik laboratuvarlarında kullanılan temel ve ileri düzey gereç ve cihazları tanımlar, kullanım amaçlarını açıklar.
X
4
Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar ve düzenleyebilir.
X
5
İstatistiksel yöntemlere hakimdir.
X
6
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve geliştirir.
X
7
Bilimsel literatürü yabancı dil etkinliği yüksek düzeyde takip eder, gerekli bilgisayar ve teknik donanımlarını geliştirir ve aktif uygular.
X
8
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
9
Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, metod önerilerinde bulunabilir.
X
10
Bilimsel proje oluşturabilir.
X
11
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir.
X
12
Bilimsel verilerin analizi yapabilir ve yorumlayabilir.
X
13
Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular.
X
15
Alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
X
16
- Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir.
X
17
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
18
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
19
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
20
Bilimsel bilgiyi, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarabilir, işbirlikleri kurar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:09Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:11