Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTALIKLARIN MOLEKÜLER VE GENETİK TEMELLERİ-Bahar Dönemi4+048
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Esra ÇAĞAVİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Prof.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Prof.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER, Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI, Prof.Dr. Cafer MARANGOZ, Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK
Dersin YardımcılarıDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Prof.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Doç.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Dr.Öğr.Üye. Akif AYAZ, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER, Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Dr.Öğr.Üye.Mahmut TOKAÇ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI
Dersin AmacıBu dersin amacı insanda kapsamlı ve çeşitli sistemler ile ilişkili patolojilerin moleküler ve genetik temellerinin ve mekanizmalarının detaylı olarak incelenmesi ve güncel tedavi yöntemlerine dair öğrencilerin anlayış ve yorum kabiliyetlerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hastalıkların etiyolojisi, tıpta hastalığın tanımı ve tarihi ,Aminoasit, karbonhidratlar, yağ asitleri sentez ve yıkımı ile ilişkili metabolik hastalıklar ,Kardiyovasküler sistem ve hastalıkları -Kan ve hastalıkları
,Nadir hastalıkların moleküler temelleri ,Nörolojik sistem fizyolojisi ,Lipid metabolizması ve hastalıkları ,VİZE,Nörolojik ve nöromusküler hastalıklar,Parkinson Hastalığına Neden Olan Genlerin Drosophila Modelinde Fonksiyonel İncelemesi ,Omurilik hasarlarının patofizyolojik temelleri ve güncel nanotıp tedavi yaklaşımları ,Kanserin Moleküler Biyolojisi ve İmmünolojisi ,Kanser tedavilerinde güncel yaklaşımlar ve klinik faz denemeleri ,Solunum ve sistemi ve hastalıkları,FİNAL; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsanda çeşitli sistemlerin ileri düzeyde hücresel ve fonksiyonel çalışma prensiplerini açıklar.10, 13, 14, 2, 9A, E
Sistemlerle ilişkili çeşitli ve yaygın hastalıkların hücresel, moleküler ve genetik temellerini yorumlar. 10, 13, 14, 2, 9A, E
Çeşitli sistem ve hastalıkların güncel tedavi yöntemleri hakkında güncel bilgilerin kapsamlıca değerlendirilmesi ve güncel tedavi yöntemlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.10, 13, 14, 2, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hastalıkların etiyolojisi, tıpta hastalığın tanımı ve tarihi
2Aminoasit, karbonhidratlar, yağ asitleri sentez ve yıkımı ile ilişkili metabolik hastalıklar
3Kardiyovasküler sistem ve hastalıkları -Kan ve hastalıkları
4Nadir hastalıkların moleküler temelleri
5Nörolojik sistem fizyolojisi
6Lipid metabolizması ve hastalıkları
7VİZE
8Nörolojik ve nöromusküler hastalıklar
9Parkinson Hastalığına Neden Olan Genlerin Drosophila Modelinde Fonksiyonel İncelemesi
10Omurilik hasarlarının patofizyolojik temelleri ve güncel nanotıp tedavi yaklaşımları
11Kanserin Moleküler Biyolojisi ve İmmünolojisi
12Kanser tedavilerinde güncel yaklaşımlar ve klinik faz denemeleri
13Solunum ve sistemi ve hastalıkları
14FİNAL
Kaynak
Güncel literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- Hücre yapı-fonksiyon ilişkisini açıklar.
X
2
Hücrenin organellerinin fonksiyonları ve organel yapı-işlev bozuklukları ile ilişkili hastalıkları tanımlar.
X
3
Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi genetik laboratuvarlarında kullanılan temel ve ileri düzey gereç ve cihazları tanımlar, kullanım amaçlarını açıklar.
X
4
Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar ve düzenleyebilir.
5
İstatistiksel yöntemlere hakimdir.
X
6
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve geliştirir.
X
7
Bilimsel literatürü yabancı dil etkinliği yüksek düzeyde takip eder, gerekli bilgisayar ve teknik donanımlarını geliştirir ve aktif uygular.
X
8
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
9
Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, metod önerilerinde bulunabilir.
X
10
Bilimsel proje oluşturabilir.
X
11
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir.
12
Bilimsel verilerin analizi yapabilir ve yorumlayabilir.
X
13
Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular.
X
15
Alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
X
16
- Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir.
X
17
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
18
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
19
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
20
Bilimsel bilgiyi, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarabilir, işbirlikleri kurar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14798
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer22040
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)250
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(250/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTALIKLARIN MOLEKÜLER VE GENETİK TEMELLERİ-Bahar Dönemi4+048
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Esra ÇAĞAVİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Prof.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Prof.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER, Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI, Prof.Dr. Cafer MARANGOZ, Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK
Dersin YardımcılarıDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Prof.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Doç.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Dr.Öğr.Üye. Akif AYAZ, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER, Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Dr.Öğr.Üye.Mahmut TOKAÇ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI
Dersin AmacıBu dersin amacı insanda kapsamlı ve çeşitli sistemler ile ilişkili patolojilerin moleküler ve genetik temellerinin ve mekanizmalarının detaylı olarak incelenmesi ve güncel tedavi yöntemlerine dair öğrencilerin anlayış ve yorum kabiliyetlerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hastalıkların etiyolojisi, tıpta hastalığın tanımı ve tarihi ,Aminoasit, karbonhidratlar, yağ asitleri sentez ve yıkımı ile ilişkili metabolik hastalıklar ,Kardiyovasküler sistem ve hastalıkları -Kan ve hastalıkları
,Nadir hastalıkların moleküler temelleri ,Nörolojik sistem fizyolojisi ,Lipid metabolizması ve hastalıkları ,VİZE,Nörolojik ve nöromusküler hastalıklar,Parkinson Hastalığına Neden Olan Genlerin Drosophila Modelinde Fonksiyonel İncelemesi ,Omurilik hasarlarının patofizyolojik temelleri ve güncel nanotıp tedavi yaklaşımları ,Kanserin Moleküler Biyolojisi ve İmmünolojisi ,Kanser tedavilerinde güncel yaklaşımlar ve klinik faz denemeleri ,Solunum ve sistemi ve hastalıkları,FİNAL; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsanda çeşitli sistemlerin ileri düzeyde hücresel ve fonksiyonel çalışma prensiplerini açıklar.10, 13, 14, 2, 9A, E
Sistemlerle ilişkili çeşitli ve yaygın hastalıkların hücresel, moleküler ve genetik temellerini yorumlar. 10, 13, 14, 2, 9A, E
Çeşitli sistem ve hastalıkların güncel tedavi yöntemleri hakkında güncel bilgilerin kapsamlıca değerlendirilmesi ve güncel tedavi yöntemlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.10, 13, 14, 2, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hastalıkların etiyolojisi, tıpta hastalığın tanımı ve tarihi
2Aminoasit, karbonhidratlar, yağ asitleri sentez ve yıkımı ile ilişkili metabolik hastalıklar
3Kardiyovasküler sistem ve hastalıkları -Kan ve hastalıkları
4Nadir hastalıkların moleküler temelleri
5Nörolojik sistem fizyolojisi
6Lipid metabolizması ve hastalıkları
7VİZE
8Nörolojik ve nöromusküler hastalıklar
9Parkinson Hastalığına Neden Olan Genlerin Drosophila Modelinde Fonksiyonel İncelemesi
10Omurilik hasarlarının patofizyolojik temelleri ve güncel nanotıp tedavi yaklaşımları
11Kanserin Moleküler Biyolojisi ve İmmünolojisi
12Kanser tedavilerinde güncel yaklaşımlar ve klinik faz denemeleri
13Solunum ve sistemi ve hastalıkları
14FİNAL
Kaynak
Güncel literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- Hücre yapı-fonksiyon ilişkisini açıklar.
X
2
Hücrenin organellerinin fonksiyonları ve organel yapı-işlev bozuklukları ile ilişkili hastalıkları tanımlar.
X
3
Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi genetik laboratuvarlarında kullanılan temel ve ileri düzey gereç ve cihazları tanımlar, kullanım amaçlarını açıklar.
X
4
Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar ve düzenleyebilir.
5
İstatistiksel yöntemlere hakimdir.
X
6
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve geliştirir.
X
7
Bilimsel literatürü yabancı dil etkinliği yüksek düzeyde takip eder, gerekli bilgisayar ve teknik donanımlarını geliştirir ve aktif uygular.
X
8
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
9
Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, metod önerilerinde bulunabilir.
X
10
Bilimsel proje oluşturabilir.
X
11
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir.
12
Bilimsel verilerin analizi yapabilir ve yorumlayabilir.
X
13
Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular.
X
15
Alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
X
16
- Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir.
X
17
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
18
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
19
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
20
Bilimsel bilgiyi, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarabilir, işbirlikleri kurar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:09Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:11