Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER 2+6 5 12,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kısmi dişsiz hastaların protetik tedavi prensiplerini ve yöntemlerini kavramaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Kısmi Dişsiz Arkların Sınıflandırılması,2. Bölümlü Protezlerin Biyomekaniği,3. Bölümlü Protezlerin Sınıflara göre planlama özellikleri,4. Bölümlü Protezlerin yapısal unsurları – Direkt tutucular,5. Bölümlü Protezlerin yapısal unsurları – İndirekt tutucular,6. Bölümlü Protezlerin yapısal unsurları – Kaide,7. Bölümlü Protezlerin yapısal unsurları – Bağlayıcılar,8. Bölümlü Protezlerde Oklüzyon,9. Bölümlü Protezlerde Ölçü Yöntemleri ve Model,10. Bölümlü Protezlerde Geçici Kaide Plağı ve Mum Duvarlar,11. Bölümlü Protezlerde Alt Yapının Hazırlanması,12. Bölümlü Protezlerde Diş Seçimi, Diş Dizimi, Modelasyon,13. Bölümlü Protezlerde Muflalama ve Bitim,14. Bölümlü Protezlerin Hastaya Teslimi ve Öneriler,15. Bölümlü Protezlerde Yenileme İşlemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bölümlü protezlerin biyomekanik davranışını tahmin edebilecek ve planlama prensipleri ile ilişkisini değerlendirebilecektir.
2.Bölümlü protezlerin yapısal unsurlarını ve görevlerini ayırt eder.
3.Bölümlü protezlerdeki oklüzyon çeşitlerini yorumlar.
4.Bölümlü protezlerin laboratuar yapım aşamalarını bağımsız olarak yönetir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Kısmi Dişsiz Arkların Sınıflandırılması
2 2. Bölümlü Protezlerin Biyomekaniği
3 3. Bölümlü Protezlerin Sınıflara göre planlama özellikleri
4 4. Bölümlü Protezlerin yapısal unsurları – Direkt tutucular
5 5. Bölümlü Protezlerin yapısal unsurları – İndirekt tutucular
6 6. Bölümlü Protezlerin yapısal unsurları – Kaide
7 7. Bölümlü Protezlerin yapısal unsurları – Bağlayıcılar
8 8. Bölümlü Protezlerde Oklüzyon
9 9. Bölümlü Protezlerde Ölçü Yöntemleri ve Model
10 10. Bölümlü Protezlerde Geçici Kaide Plağı ve Mum Duvarlar
11 11. Bölümlü Protezlerde Alt Yapının Hazırlanması
12 12. Bölümlü Protezlerde Diş Seçimi, Diş Dizimi, Modelasyon
13 13. Bölümlü Protezlerde Muflalama ve Bitim
14 14. Bölümlü Protezlerin Hastaya Teslimi ve Öneriler
15 15. Bölümlü Protezlerde Yenileme İşlemleri
Kaynaklar
Ders sonunda ders notları ve sunumlar verilecektir.
1. Ulusoy M, Aydın K, Diş Hekimliğinde Hareketli Bölümlü Protezler, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları, 2003 2. Mc Cracken: Removable Partial Prosthodontics, 12th ed, Mosby Company 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Protetik tedavilerde uygulanacak temel ve ileri tekniklere yönelik yeterli bilgiye sahiptir. Protetik tedavi konusunda kliniğe katkı sağlayacak problemleri tespit edebilir. Mesleki ve etik sorumluluğa sahiptir.
X
0
Protetik tedavide temel ve ileri teknikleri uygulayabilir. Protetik tedavi konularında bilimsel araştırma planlayıp, sonuçlandırıp sözlü yada yazılı sunabilir. Bu sunumu ana dilinde olduğu kadar yabancı dilde (İngilizce) de yapabilir.
X
0
Disiplinler arası sağlık personelleri ile işbirliği yaparak ekip içinde veya bağımsız olarak protetik tedavileri hastanın yararını gözeterek planlayabilir ve uygulayabilir.
X
0
Yeni bir bilgiyi mevcut bilgileri ve kanıta dayalı olarak yorumlayabilir ve mevcut bilgileri ile birleştirebilir.
0
Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır ve bu konuda yapılacak bilimsel ve klinik çalışmalarda ekip içinde etkin şekilde çalışır.
0
Kanıta dayalı teorik bilgileri kliniğine ve araştırmalarına uyarlar. Buradan elde ettiği bilgileri hastaların tedavisinde uygular ve bu sırada hastalarına bu yenilikleri doğru ve anlayabilecekleri şekilde aktarır. Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
0
Hastaların protetik problemlerini klinik ve radyolojik olarak teşhis edebilir ve ekip çalışması içinde çözebilir.
X
0
Sabit ve hareketli protetik tedavilerin her türünü vakalara uygun olarak planlar ve uygular.
X
0
İmplantüstü ve çene yüz protezlerini birlikte çalışılacak diğer branşlarla iş birliği içinde planlar ve uygular.
X
0
Fonksiyonel oklüzyonu ve çiğneme sisteminin fizyolojisini bilir bozukluklarını tanımlar ve tedavisini uygular.
X
0
Dişhekimliğinde özellikle de protetik tedavide kullanılan materyalleri ve cihazları tanır ve doğru şekilde kullanmayı bilir
X
0
Hastaların korku ve anksiyetelerinin giderilerek tedavilerinin yapılabilmesi için hipnoz gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu