Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TAM PROTEZLER - GERİATRİK PROTETİK TEDAVİ 2+6 5 12,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tam dişsiz hastaların protetik tedavi prensiplerini ve yöntemlerini kavramaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Tam Dişsiz Hastalarda Protetik Tedavinin Amaçları,2. Tam Protezlerde Teşhis ve Tedavi Planlaması,3. Tam Protezlerde Destek Dokuların Makroskobik Anatomisi,4. Tam Protezleri Etkileyen Kaslar ve Diğer Yapılar,5. Tam Protezlerde Tutuculuk,6. Tam Protezlerde Ölçü, Ölçü Kaşıkları ve Ölçü Maddeleri,7. Tam Protezlerde Kenar Şekillendirme Yöntemleri,8. Tam Protezlerde Ölçü Teknikleri,9. Kutulama Yöntemi ve Kaide Plağının Yapımı,10. Tam Protezlerde Dikey Boyutun Tespit Yöntemleri,11. Tam Protezlerde İnteroklüzal Kayıtlar ve Artikülatöre Alma,12. Tam Protezlerde Mum Duvarlar ve Deneme Provası,13. Tam Protezlerde Diş Seçimi, Diş Dizimi, Modelasyon,14. Tam Protezlerde Dişli Prova, Muflalama ve Bitim,15. Tam Protezlerin Hastaya Teslimi ve Öneriler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Tam protezlerin yapım tekniklerini etkin biçimde tasarlayabilecek ve dişsiz hastaların protetik tedavi basamaklarını detaylı olarak planlayabilecektir.
1.1. Dişsiz çenelerin anatomisini tanır ve anatomik oluşumları ayırt eder.
1.2. Tutuculuk kavramını yorumlar ve tutuculuğa etki eden kas ve diğer yapıları açıklar.
1.3. Tam protezlerde kullanılan ölçü maddeleri ve tekniklerinin endikasyonlarını özetler.
1.4. Tam protezlerin laboratuar yapım aşamalarını bağımsız olarak yönetir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Tam Dişsiz Hastalarda Protetik Tedavinin Amaçları
2 2. Tam Protezlerde Teşhis ve Tedavi Planlaması
3 3. Tam Protezlerde Destek Dokuların Makroskobik Anatomisi
4 4. Tam Protezleri Etkileyen Kaslar ve Diğer Yapılar
5 5. Tam Protezlerde Tutuculuk
6 6. Tam Protezlerde Ölçü, Ölçü Kaşıkları ve Ölçü Maddeleri
7 7. Tam Protezlerde Kenar Şekillendirme Yöntemleri
8 8. Tam Protezlerde Ölçü Teknikleri
9 9. Kutulama Yöntemi ve Kaide Plağının Yapımı
10 10. Tam Protezlerde Dikey Boyutun Tespit Yöntemleri
11 11. Tam Protezlerde İnteroklüzal Kayıtlar ve Artikülatöre Alma
12 12. Tam Protezlerde Mum Duvarlar ve Deneme Provası
13 13. Tam Protezlerde Diş Seçimi, Diş Dizimi, Modelasyon
14 14. Tam Protezlerde Dişli Prova, Muflalama ve Bitim
15 15. Tam Protezlerin Hastaya Teslimi ve Öneriler
Kaynaklar
Ders sonunda ders notları ve sunumlar verilecektir.
1. Çalıkoğlu S, Dişsiz Hastaların Protetik Tedavisi: Klasik Tam Protezler. Quintessence Yayıncılık Ltd. Şti. İstanbul, 2010 2. Rahn AO, Heartwell CM, Textbook of Complete Dentures, Sixth Ed. PMPH, USA, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Protetik tedavilerde uygulanacak temel ve ileri tekniklere yönelik yeterli bilgiye sahiptir. Protetik tedavi konusunda kliniğe katkı sağlayacak problemleri tespit edebilir. Mesleki ve etik sorumluluğa sahiptir.
X
0
Protetik tedavide temel ve ileri teknikleri uygulayabilir. Protetik tedavi konularında bilimsel araştırma planlayıp, sonuçlandırıp sözlü yada yazılı sunabilir. Bu sunumu ana dilinde olduğu kadar yabancı dilde (İngilizce) de yapabilir.
X
0
Disiplinler arası sağlık personelleri ile işbirliği yaparak ekip içinde veya bağımsız olarak protetik tedavileri hastanın yararını gözeterek planlayabilir ve uygulayabilir.
X
0
Yeni bir bilgiyi mevcut bilgileri ve kanıta dayalı olarak yorumlayabilir ve mevcut bilgileri ile birleştirebilir.
0
Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır ve bu konuda yapılacak bilimsel ve klinik çalışmalarda ekip içinde etkin şekilde çalışır.
0
Kanıta dayalı teorik bilgileri kliniğine ve araştırmalarına uyarlar. Buradan elde ettiği bilgileri hastaların tedavisinde uygular ve bu sırada hastalarına bu yenilikleri doğru ve anlayabilecekleri şekilde aktarır. Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
0
Hastaların protetik problemlerini klinik ve radyolojik olarak teşhis edebilir ve ekip çalışması içinde çözebilir.
X
0
Sabit ve hareketli protetik tedavilerin her türünü vakalara uygun olarak planlar ve uygular.
X
0
İmplantüstü ve çene yüz protezlerini birlikte çalışılacak diğer branşlarla iş birliği içinde planlar ve uygular.
X
0
Fonksiyonel oklüzyonu ve çiğneme sisteminin fizyolojisini bilir bozukluklarını tanımlar ve tedavisini uygular.
X
0
Dişhekimliğinde özellikle de protetik tedavide kullanılan materyalleri ve cihazları tanır ve doğru şekilde kullanmayı bilir
X
0
Hastaların korku ve anksiyetelerinin giderilerek tedavilerinin yapılabilmesi için hipnoz gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu