Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL PERİODONTOLOJİPRDD1184210Güz Dönemi2+8612
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nur BALCI
Dersi VerenlerProf.Dr. Hilal TOYGAR, Prof.Dr. Ayşe Ezel BERKER, Doç.Dr. Nur BALCI, Dr.Öğr.Üye. Nurcan AKSAKA, Dr.Öğr.Üye. Emrah TÜRKMEN, Dr.Öğr.Üye. Caner ATALAY, Dr.Öğr.Üye. Meltem ÇAKIR, Dr.Öğr.Üye. Deniz ARSLAN
Dersin YardımcılarıDersin içeriği; bu bölüm normal periodonsiyumun özelliklerini, periodontal hastalık durumlarını, etiyolojisini, patogenezini, ilişkili faktörleri, sınıflandırmayı ve tedavisini anlatır. Ayrıca gingivitisin klinik özellikleri ve tanısı, akut gingival hastalıklar ve desquamatif gingivitis, dişeti büyümeleri, okluzal kuvvetler ve travma, oral malodor ve periodonal kaynaklı ağız kokusu, kadın ve periodontal sağlık, beslenme ve periodonsiyum gibi konuları içermektedir. 1. Periodonsiyumu histolojik ve klinik olarak tanımlayabilecektir. 1. Periodontolojide kullanılan indeksleri ve periodontal hastalığın klinik belirteçlerini betimleyebilecektir 2. Periodontal muayene ve teşhis kriterlerini açıklayabilecektir. 3. Periodontal hastalığı teşhis ve sınıflandırmasını 2017 sınıflandırmasına göre kategorize edebilir 4. Periodontal hastalığını etiyolojisini, mikrobiyal dental plak, biofilm ve dental kalkulusu tanımlar, periodontal hastalığın etiyolojisinde lokal, çevresel ve sistemik faktörleri tartışır. 5. Periodontal hastalık histopatolojisini tanımlar. Konak savunması komponentlerini, immun sistemin hücreleri dokuları ve effektör moleküllerini yorumlar. 6. Periodontal hastalık durumunda konak savunma hücreleri ile mikroorganizmaların birbiri ile olan ilişkisini ve periodontopatolojiyi öğrenir. 7. Genetiğin periodontal hastalık ve sağlığa etkisi hakkında bilgi sahibi olur. 8. Gingival inflamasyonu mikroskobik ve makroskobik düzeyde betimler. 9. Gingivitisin klinik özelliklerini gingivitisi sınıflandırarak tanımlar. 10. Dişeti büyümelerinin etyolojik etkenlerini bilerek patolojik değişikliklere bağlı olarak sınıflandırmasını yapar. 11. Akut gingival hastalıkların çeşitlerini, ayırıcı tanılarını, histopatolojisini, etiyolojisini, immünolojisi ile tedavisini öğrenir. 12. Deskuamatif gingivitise neden olan hastalıkları tartışarak, bu tabloya neden olan her bir hastalık için gerekli tedavi hakkında bilgi sahibi olur. 13. Periodontal cep tanımını, periodontal hastalığın oluşum mekanizmasını ve hastalık aktivitesini, gingivitisin periodontitise dönüşme aşamalarını tartışır. 14. Periodontal hastalık durumunda klinik ve radyolojik muayene bulgularını birleştirerek doğru teşhis ve tanı koyabilir. 15. Periodontal hastalıkta meydana gelen kemik yıkım ve kemik metabolizma süreçlerini, kemik kaybının periodontal cep ile ilişkisi ve kemik yıkımına neden olan sistemik, lokal ve iyatrojenik faktörleri göz önünde bulundurarak yıkım patternini öğrenir. 16. Okluzal kuvvetlerin periodonsiyuma etkisi, primer ve sekonder oklüzal travma tanımları, etyolojisi, klinik ve radyografik bulguları ile tedavisi hakkında bilgi sahibi olur. 17. Sistemik hastalık ile periodontal hastalığın birbirleri üzerindeki etkisini öğrenir. Sistemik problemli hasta ayrımını doğru yaparak uygun tedavi yaklaşımını seçer. 18. Periodontal hastalığın çeşitli sistemler üzerine etkisini öğrenerek enfeksiyöz periodontal hastalığın mekanik tedaviye ek olarak ilaç tedavisi gerektiren durumları tartışır ve tedavide hangi tür ilaç uygulanmasını gerektiği hakkında bilgi sahibi olur. 19. Periodontal hastalığın teşhisinde geleneksel metodlar yetersiz kaldığı zaman ileri diagnostik yöntemlere başvurması gerektiğini ve bu yöntemlerin nasıl uygulandığını bilir. 20. Periodontal hastalıkta risk değerlendirmesini öğrenerek, patogenez ile risk faktörlerini ilişkilendirip hastalığın prognozu hakkında bilgi sahibi olur. 21. Periodontal hastalık teşhisi ve prognoz tayini yaparak doğru bir periodontal tedavi planı oluşturabilir. 22. Periodontal tedavi fazlarını öğrenerek multidisipliner yaklaşımla tedaviyi sınıflar ve uygun tedavi süreci oluşturur. 23. Diş yüzey temizliği ile kök yüzey düzleştirme işlemlerinde kullanılan ultrasonik ve el aletlerinin özelliklerini bilir ve uygulamalı olarak hasta üzerinde bu aletlerin kullanım tekniklerini öğrenir. 24. Periodontal tedavinin bir parçası olarak ağız hijyeninin sağlanması amacıyla plak kontrol işlemleri ile bu amaçla kullanılan aletler hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olur. 25. Periodontal hastalıkta kemoterapötik ajanların farmakolojik etkilerini bilerek bu tür ajanların periodontal tedavideki yerini tartışır. 26. Periodontal hastalığın patogenizi, konak savunma hücreleri ve immünoloji hakkında yeterli bilgi sahibi olduğundan dolayı periodontal tedavide güncel yaklaşımla konak modülasyon işlemlerini sorgular. 27. Kadın hormonları ve periodontal sağlığı ilişkilendirir. 28. Diş hassasiyetini periodontal açıdan yorumlar. Kazanılmı 29. Periodontal sağlığın diğer faktörler ile ilişkisini ve periodontal hastalık kaynaklı ağız kokusunu tartışabilecektir. Ayrıca Oral malodor ve periodontal kaynaklı ağız kokusunu ayırt eder. 30. Sigara kullanımının periodontal sağlık üzerine etkisini öğrenir 31. Çocukluk döneminde görülen gingival hastalıkları betimleyebilir. 32. ş immün yetmezlik sendromunda (AİDS) ağız içi klinik belirtileri ayırt eder ve bu hastalarda uygun periodontal tedaviyi oluşturabilir.
Dersin AmacıDersin amacı; Doktora periodontoloji eğitiminde, temel periodontoloji eğitimi vererek, doktora öğrencisinin periodontal hastalık durumlarında, hastalığın histopatolojisini anlayıp; genetik, çevresel, sistemik vb. ilişkili faktörleri göz önünde bulundurarak teşhis ve başlangıç periodontal tedavisini başarılı bir şekilde uygulaması sağlanır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.periodontolojiye giriş
2. priodontal hastalıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.periodontolojiye giriş
2. priodontal hastalıklar
Kaynak
Newman and Carranza's Clinical Periodontology 13th Edition - May 29, 2018 Lindhe′s Clinical Periodontology and Implant Dentistry Ciltli Kapak – 23 Eylül 2021 İngilizce Baskı Niklaus P. Lang (Editör), Tord Berglundh (Editör), William V. Giannobile (Editör), Mariano Sanz (Editör)
Plastik-Estetik Periodontal Cerrahi ve İmplant Cerrahisi Ciltsiz – 1 Ocak 2014 March Hurzeler Otto Zuhr (Eser Sahibi) Contemporary Implant Dentistry, 3e [Hardcover] Misch DDS MDS PhD(HC), Carl E.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Periodontoloji bilimine ilişkin temek ve ileri periodontal tedavilere yönelik kapsamlı bilgiye sahiptir. Alanıyla ilgili temek bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. Periodontoloji ve İmplantoloji alanında tüm literatürlere hakimdir ve yenilikleri takip eder.
2
Periodontoloji alanında temel ve ileri tedavi yöntemlerini uygulayabilir. Bu alanlarda temel araştırmalar yapabilir. Yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Çalışma konusuyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir ve bunları projelendirebilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri olarak sunabilir ve makale olarak yazabilir.
3
Ekip içinde ve bağımsız olarak klinik uygulama yapabilir, bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yürütebilir. Periodontoloji ve implantoloji alanında tedavi planlaması yapabilir ve uygulayabilir.
4
Her seviyedeki yeni bilgiyi Periodontoloji alanındaki mevcut bilgileriyle birleştirebilir ve yorumlayabilir.
5
Bilimsel ve klinik çalışmalarında iletişim becerisi ile yeni teknolojik gelişmeleri takip eder ve verimli olarak kullanır. Bilgisini sözlü y ada yazılı olarak aktarabilir ve bunu anadili dışında İngilizce olarak da yapabilir. Etik değerlere bağlı olarak sosyal sorumluluklarını yerine getirir.
6
Klinik bilgilerini bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla beraber değerlendirip, Periodontoloji alanında klinik uygulamalara fayda sağlamayı hedefler.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL PERİODONTOLOJİPRDD1184210Güz Dönemi2+8612
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nur BALCI
Dersi VerenlerProf.Dr. Hilal TOYGAR, Prof.Dr. Ayşe Ezel BERKER, Doç.Dr. Nur BALCI, Dr.Öğr.Üye. Nurcan AKSAKA, Dr.Öğr.Üye. Emrah TÜRKMEN, Dr.Öğr.Üye. Caner ATALAY, Dr.Öğr.Üye. Meltem ÇAKIR, Dr.Öğr.Üye. Deniz ARSLAN
Dersin YardımcılarıDersin içeriği; bu bölüm normal periodonsiyumun özelliklerini, periodontal hastalık durumlarını, etiyolojisini, patogenezini, ilişkili faktörleri, sınıflandırmayı ve tedavisini anlatır. Ayrıca gingivitisin klinik özellikleri ve tanısı, akut gingival hastalıklar ve desquamatif gingivitis, dişeti büyümeleri, okluzal kuvvetler ve travma, oral malodor ve periodonal kaynaklı ağız kokusu, kadın ve periodontal sağlık, beslenme ve periodonsiyum gibi konuları içermektedir. 1. Periodonsiyumu histolojik ve klinik olarak tanımlayabilecektir. 1. Periodontolojide kullanılan indeksleri ve periodontal hastalığın klinik belirteçlerini betimleyebilecektir 2. Periodontal muayene ve teşhis kriterlerini açıklayabilecektir. 3. Periodontal hastalığı teşhis ve sınıflandırmasını 2017 sınıflandırmasına göre kategorize edebilir 4. Periodontal hastalığını etiyolojisini, mikrobiyal dental plak, biofilm ve dental kalkulusu tanımlar, periodontal hastalığın etiyolojisinde lokal, çevresel ve sistemik faktörleri tartışır. 5. Periodontal hastalık histopatolojisini tanımlar. Konak savunması komponentlerini, immun sistemin hücreleri dokuları ve effektör moleküllerini yorumlar. 6. Periodontal hastalık durumunda konak savunma hücreleri ile mikroorganizmaların birbiri ile olan ilişkisini ve periodontopatolojiyi öğrenir. 7. Genetiğin periodontal hastalık ve sağlığa etkisi hakkında bilgi sahibi olur. 8. Gingival inflamasyonu mikroskobik ve makroskobik düzeyde betimler. 9. Gingivitisin klinik özelliklerini gingivitisi sınıflandırarak tanımlar. 10. Dişeti büyümelerinin etyolojik etkenlerini bilerek patolojik değişikliklere bağlı olarak sınıflandırmasını yapar. 11. Akut gingival hastalıkların çeşitlerini, ayırıcı tanılarını, histopatolojisini, etiyolojisini, immünolojisi ile tedavisini öğrenir. 12. Deskuamatif gingivitise neden olan hastalıkları tartışarak, bu tabloya neden olan her bir hastalık için gerekli tedavi hakkında bilgi sahibi olur. 13. Periodontal cep tanımını, periodontal hastalığın oluşum mekanizmasını ve hastalık aktivitesini, gingivitisin periodontitise dönüşme aşamalarını tartışır. 14. Periodontal hastalık durumunda klinik ve radyolojik muayene bulgularını birleştirerek doğru teşhis ve tanı koyabilir. 15. Periodontal hastalıkta meydana gelen kemik yıkım ve kemik metabolizma süreçlerini, kemik kaybının periodontal cep ile ilişkisi ve kemik yıkımına neden olan sistemik, lokal ve iyatrojenik faktörleri göz önünde bulundurarak yıkım patternini öğrenir. 16. Okluzal kuvvetlerin periodonsiyuma etkisi, primer ve sekonder oklüzal travma tanımları, etyolojisi, klinik ve radyografik bulguları ile tedavisi hakkında bilgi sahibi olur. 17. Sistemik hastalık ile periodontal hastalığın birbirleri üzerindeki etkisini öğrenir. Sistemik problemli hasta ayrımını doğru yaparak uygun tedavi yaklaşımını seçer. 18. Periodontal hastalığın çeşitli sistemler üzerine etkisini öğrenerek enfeksiyöz periodontal hastalığın mekanik tedaviye ek olarak ilaç tedavisi gerektiren durumları tartışır ve tedavide hangi tür ilaç uygulanmasını gerektiği hakkında bilgi sahibi olur. 19. Periodontal hastalığın teşhisinde geleneksel metodlar yetersiz kaldığı zaman ileri diagnostik yöntemlere başvurması gerektiğini ve bu yöntemlerin nasıl uygulandığını bilir. 20. Periodontal hastalıkta risk değerlendirmesini öğrenerek, patogenez ile risk faktörlerini ilişkilendirip hastalığın prognozu hakkında bilgi sahibi olur. 21. Periodontal hastalık teşhisi ve prognoz tayini yaparak doğru bir periodontal tedavi planı oluşturabilir. 22. Periodontal tedavi fazlarını öğrenerek multidisipliner yaklaşımla tedaviyi sınıflar ve uygun tedavi süreci oluşturur. 23. Diş yüzey temizliği ile kök yüzey düzleştirme işlemlerinde kullanılan ultrasonik ve el aletlerinin özelliklerini bilir ve uygulamalı olarak hasta üzerinde bu aletlerin kullanım tekniklerini öğrenir. 24. Periodontal tedavinin bir parçası olarak ağız hijyeninin sağlanması amacıyla plak kontrol işlemleri ile bu amaçla kullanılan aletler hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olur. 25. Periodontal hastalıkta kemoterapötik ajanların farmakolojik etkilerini bilerek bu tür ajanların periodontal tedavideki yerini tartışır. 26. Periodontal hastalığın patogenizi, konak savunma hücreleri ve immünoloji hakkında yeterli bilgi sahibi olduğundan dolayı periodontal tedavide güncel yaklaşımla konak modülasyon işlemlerini sorgular. 27. Kadın hormonları ve periodontal sağlığı ilişkilendirir. 28. Diş hassasiyetini periodontal açıdan yorumlar. Kazanılmı 29. Periodontal sağlığın diğer faktörler ile ilişkisini ve periodontal hastalık kaynaklı ağız kokusunu tartışabilecektir. Ayrıca Oral malodor ve periodontal kaynaklı ağız kokusunu ayırt eder. 30. Sigara kullanımının periodontal sağlık üzerine etkisini öğrenir 31. Çocukluk döneminde görülen gingival hastalıkları betimleyebilir. 32. ş immün yetmezlik sendromunda (AİDS) ağız içi klinik belirtileri ayırt eder ve bu hastalarda uygun periodontal tedaviyi oluşturabilir.
Dersin AmacıDersin amacı; Doktora periodontoloji eğitiminde, temel periodontoloji eğitimi vererek, doktora öğrencisinin periodontal hastalık durumlarında, hastalığın histopatolojisini anlayıp; genetik, çevresel, sistemik vb. ilişkili faktörleri göz önünde bulundurarak teşhis ve başlangıç periodontal tedavisini başarılı bir şekilde uygulaması sağlanır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.periodontolojiye giriş
2. priodontal hastalıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.periodontolojiye giriş
2. priodontal hastalıklar
Kaynak
Newman and Carranza's Clinical Periodontology 13th Edition - May 29, 2018 Lindhe′s Clinical Periodontology and Implant Dentistry Ciltli Kapak – 23 Eylül 2021 İngilizce Baskı Niklaus P. Lang (Editör), Tord Berglundh (Editör), William V. Giannobile (Editör), Mariano Sanz (Editör)
Plastik-Estetik Periodontal Cerrahi ve İmplant Cerrahisi Ciltsiz – 1 Ocak 2014 March Hurzeler Otto Zuhr (Eser Sahibi) Contemporary Implant Dentistry, 3e [Hardcover] Misch DDS MDS PhD(HC), Carl E.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Periodontoloji bilimine ilişkin temek ve ileri periodontal tedavilere yönelik kapsamlı bilgiye sahiptir. Alanıyla ilgili temek bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. Periodontoloji ve İmplantoloji alanında tüm literatürlere hakimdir ve yenilikleri takip eder.
2
Periodontoloji alanında temel ve ileri tedavi yöntemlerini uygulayabilir. Bu alanlarda temel araştırmalar yapabilir. Yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Çalışma konusuyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir ve bunları projelendirebilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri olarak sunabilir ve makale olarak yazabilir.
3
Ekip içinde ve bağımsız olarak klinik uygulama yapabilir, bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yürütebilir. Periodontoloji ve implantoloji alanında tedavi planlaması yapabilir ve uygulayabilir.
4
Her seviyedeki yeni bilgiyi Periodontoloji alanındaki mevcut bilgileriyle birleştirebilir ve yorumlayabilir.
5
Bilimsel ve klinik çalışmalarında iletişim becerisi ile yeni teknolojik gelişmeleri takip eder ve verimli olarak kullanır. Bilgisini sözlü y ada yazılı olarak aktarabilir ve bunu anadili dışında İngilizce olarak da yapabilir. Etik değerlere bağlı olarak sosyal sorumluluklarını yerine getirir.
6
Klinik bilgilerini bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla beraber değerlendirip, Periodontoloji alanında klinik uygulamalara fayda sağlamayı hedefler.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:12