Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERORTD1214731Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİstatistik yöntemler ile ilgili ileri bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki araştırmalarda kullanmak üzere bilgi oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistiğin Tanımı – İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri - Grafik ve Tabloların Hazırlanması,Tanımlayıcılar: Merkezi Eğilim Ölçüleri - Yayılım Ölçüleri - Çarpıklık Ölçüleri - Basıklık Ölçüleri,Olasılık - Olasılık Dağılımları - Örnekleme Dağılımları: z - t - F - Ki-kare,Student-t testleri - Mann Whitney U - Wilcoxon Sınamaları,Tek Yönlü ANOVA - Tekrarlı ANOVA - Kruskal Wallis Testi - Friedman Testi,Korelasyon: Pearson - Spearman - Kendall Tau,Basit Doğrusal Regresyon,Çoklu Doğrusal Regresyon,Lojistik Regresyon,MANOVA,Ki-Kare Testleri: Pearson - Fisher - G,Roc Eğrisi: Sensitivity -Specificity,Güvenirlilik: Cronbach's Alfa - Composite Güvenirlilik - Sınıf İçi Güvenirlilik,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tanımsal istatistikleri yorumlayabilmesi16, 6, 9A
Tablo ve grafikleri yorumlanabilmesi12, 6, 9A
Tanımlayıcı İstatistikleri hesaplayabilmesi10, 6, 9A
Normal dağılım verilerini yorumlayabilmesi10, 6, 9A
Hipotez yazabilmesi ve Doğru yöntemi belirleyebilir16, 6, 9A
Örneklem sayısı hesaplayabilmesi12, 16, 6, 9A
SPSS kullanabilir16, 6, 9A
Hipotezlerini sınayabilir10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğin Tanımı – İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri - Grafik ve Tabloların HazırlanmasıKaynak 1
2Tanımlayıcılar: Merkezi Eğilim Ölçüleri - Yayılım Ölçüleri - Çarpıklık Ölçüleri - Basıklık ÖlçüleriKaynak 1
3Olasılık - Olasılık Dağılımları - Örnekleme Dağılımları: z - t - F - Ki-kareKaynak 1
4Student-t testleri - Mann Whitney U - Wilcoxon SınamalarıKaynak 2
5Tek Yönlü ANOVA - Tekrarlı ANOVA - Kruskal Wallis Testi - Friedman TestiKaynak 2
6Korelasyon: Pearson - Spearman - Kendall TauKaynak 2
7Basit Doğrusal RegresyonKaynak 2 ve Kaynak 3
8Çoklu Doğrusal RegresyonKaynak 2 ve Kaynak 3
9Lojistik RegresyonKaynak 2 ve Kaynak 3
10MANOVAKaynak 2 ve Kaynak 3
11Ki-Kare Testleri: Pearson - Fisher - GKaynak 2 ve Kaynak 3
12Roc Eğrisi: Sensitivity -SpecificityKaynak 3
13Güvenirlilik: Cronbach's Alfa - Composite Güvenirlilik - Sınıf İçi GüvenirlilikKaynak 2
14Genel TekrarDers Notları
Kaynak
1- Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. (2012). Biyoistatistik, İstanbul: Hatipoğlu Yayınları. 2- Alpar, R. (2011). Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Ankara: Detay Yayıncılık 3- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007), Using Multivariate Statistics, Boston: Pearson
Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortodontik bozuklukların teşhis ve tedavisine yönelik kapsamlı bir bilgiye sahiptir.
2
Ortodonti alanıyla ilgili temel bilimsel soruları bilir.
3
Ortodonti alanı ile ilgili literatürü ve yeni gelişmeleri takip eder.
X
4
Tüm ortodontik tedavi yöntemlerini bağımsız olarak başarı ile uygular.
5
Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.
X
6
Her seviyedeki yeni bilgiyi ortodonti alanı ile ilgili mevcut bilgileriyle yorumlar
7
Bilimsel ve klinik çalışmalarda meslektaşları ile iletişim kurar
X
8
Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır.
X
9
Ortodonti ile ilgili teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak Türkçe veya İngilizce olarak aktarır.
X
10
Etik değerlere bağlı kalarak kurumsal ve sosyal sorumluluğa uygun davranır.
11
Hem klinik hem de temel araştırmalara önem vererek ortodonti biliminin esas hedefi olan klinik uygulama ve faydalılık ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer14114
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı177
Genel Sınav ve Hazırlığı11414
Performans Görevi, Bakım Planı14342
Toplam İş Yükü (Saat)231
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(231/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERORTD1214731Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİstatistik yöntemler ile ilgili ileri bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki araştırmalarda kullanmak üzere bilgi oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistiğin Tanımı – İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri - Grafik ve Tabloların Hazırlanması,Tanımlayıcılar: Merkezi Eğilim Ölçüleri - Yayılım Ölçüleri - Çarpıklık Ölçüleri - Basıklık Ölçüleri,Olasılık - Olasılık Dağılımları - Örnekleme Dağılımları: z - t - F - Ki-kare,Student-t testleri - Mann Whitney U - Wilcoxon Sınamaları,Tek Yönlü ANOVA - Tekrarlı ANOVA - Kruskal Wallis Testi - Friedman Testi,Korelasyon: Pearson - Spearman - Kendall Tau,Basit Doğrusal Regresyon,Çoklu Doğrusal Regresyon,Lojistik Regresyon,MANOVA,Ki-Kare Testleri: Pearson - Fisher - G,Roc Eğrisi: Sensitivity -Specificity,Güvenirlilik: Cronbach's Alfa - Composite Güvenirlilik - Sınıf İçi Güvenirlilik,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tanımsal istatistikleri yorumlayabilmesi16, 6, 9A
Tablo ve grafikleri yorumlanabilmesi12, 6, 9A
Tanımlayıcı İstatistikleri hesaplayabilmesi10, 6, 9A
Normal dağılım verilerini yorumlayabilmesi10, 6, 9A
Hipotez yazabilmesi ve Doğru yöntemi belirleyebilir16, 6, 9A
Örneklem sayısı hesaplayabilmesi12, 16, 6, 9A
SPSS kullanabilir16, 6, 9A
Hipotezlerini sınayabilir10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğin Tanımı – İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri - Grafik ve Tabloların HazırlanmasıKaynak 1
2Tanımlayıcılar: Merkezi Eğilim Ölçüleri - Yayılım Ölçüleri - Çarpıklık Ölçüleri - Basıklık ÖlçüleriKaynak 1
3Olasılık - Olasılık Dağılımları - Örnekleme Dağılımları: z - t - F - Ki-kareKaynak 1
4Student-t testleri - Mann Whitney U - Wilcoxon SınamalarıKaynak 2
5Tek Yönlü ANOVA - Tekrarlı ANOVA - Kruskal Wallis Testi - Friedman TestiKaynak 2
6Korelasyon: Pearson - Spearman - Kendall TauKaynak 2
7Basit Doğrusal RegresyonKaynak 2 ve Kaynak 3
8Çoklu Doğrusal RegresyonKaynak 2 ve Kaynak 3
9Lojistik RegresyonKaynak 2 ve Kaynak 3
10MANOVAKaynak 2 ve Kaynak 3
11Ki-Kare Testleri: Pearson - Fisher - GKaynak 2 ve Kaynak 3
12Roc Eğrisi: Sensitivity -SpecificityKaynak 3
13Güvenirlilik: Cronbach's Alfa - Composite Güvenirlilik - Sınıf İçi GüvenirlilikKaynak 2
14Genel TekrarDers Notları
Kaynak
1- Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. (2012). Biyoistatistik, İstanbul: Hatipoğlu Yayınları. 2- Alpar, R. (2011). Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Ankara: Detay Yayıncılık 3- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007), Using Multivariate Statistics, Boston: Pearson
Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortodontik bozuklukların teşhis ve tedavisine yönelik kapsamlı bir bilgiye sahiptir.
2
Ortodonti alanıyla ilgili temel bilimsel soruları bilir.
3
Ortodonti alanı ile ilgili literatürü ve yeni gelişmeleri takip eder.
X
4
Tüm ortodontik tedavi yöntemlerini bağımsız olarak başarı ile uygular.
5
Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.
X
6
Her seviyedeki yeni bilgiyi ortodonti alanı ile ilgili mevcut bilgileriyle yorumlar
7
Bilimsel ve klinik çalışmalarda meslektaşları ile iletişim kurar
X
8
Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır.
X
9
Ortodonti ile ilgili teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak Türkçe veya İngilizce olarak aktarır.
X
10
Etik değerlere bağlı kalarak kurumsal ve sosyal sorumluluğa uygun davranır.
11
Hem klinik hem de temel araştırmalara önem vererek ortodonti biliminin esas hedefi olan klinik uygulama ve faydalılık ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 10:46Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 10:48