Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKORTD2246820Bahar Dönemi1+014
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hüsamettin OKTAY
Dersi VerenlerProf.Dr. Hüsamettin OKTAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel bir araştırma yapmak ve sonuçlarını raporlamak için gerekli olan temel bilgileri vermek ve bilgiye erişme yöntemleri ile etik kuralları tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırmanın tanımı ve sınıflandırılması,Bilimsel yöntemin aşamaları ve veri toplama yöntemleri,Bilimsel araştırmalarda hata kaynakları,Örnekleme yöntemleri, Araştırma konusu seçimi, konu seçiminde aranacak kriterler, kaynak taramasının yararları,Kaynak tarama yöntemleri ve Araştırma planının hazırlanması,Araştırma raporu ve raporun bölümleri,Bilimsel metinlerde kaynak gösterme yöntemleri ve kaynak yazım kuralları,Web of Science (WOS) I: Taramada kullanılan ip uçları ve “wildcard fonksiyonu”, Tarama operatörleri, Eşanlamlılar ve farklı yazım stilleri, Tarama kaynakları: Google arama, Google gelişmiş arama, Google akademik (Google scholar), PubMed,Web of Science (WOS) II: Yazar taraması, yazarsız bir kaynağın taranması, Atıf almış kaynak taraması (Cited reference search), Gelişmiş tarama, Atıf uyarı sayfasının oluşturulması, Arama sayfasındaki bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Arama sayfasındaki bilgilerin analiz edilmesi,SCOPUS ile tarama yapılması, Kütüphane ve ULAKBİM aracılığı ile kaynağa erişim, Tez tarama, Akademik etik ihlalin tanımı ve konunun önemi, Uyulması gereken etik ilkeler, Bilimsel çalışmalarda karşılaşılan etik dışı davranışlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir bilimsel araştırmayı usulüne uygun olarak sonuçlandırır10, 16, 9A
Bir araştırma raporunu hatasız olarak yazar10, 16, 9A
Google, Google akademik ve PubMed'de aramaları yapar10, 16, 5, 9A
Web of Science ve Scopus veri tabanlarını etkin olarak kullanır10, 16, 5, 9A
Bilimsel çalışmalarda olabilecek etik dışı davranışları fark eder 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırmanın tanımı ve sınıflandırılması
2Bilimsel yöntemin aşamaları ve veri toplama yöntemleri
3Bilimsel araştırmalarda hata kaynakları
4Örnekleme yöntemleri
5 Araştırma konusu seçimi, konu seçiminde aranacak kriterler, kaynak taramasının yararları
6Kaynak tarama yöntemleri ve Araştırma planının hazırlanması
7Araştırma raporu ve raporun bölümleri
8Bilimsel metinlerde kaynak gösterme yöntemleri ve kaynak yazım kuralları
10Web of Science (WOS) I: Taramada kullanılan ip uçları ve “wildcard fonksiyonu”, Tarama operatörleri, Eşanlamlılar ve farklı yazım stilleri
11 Tarama kaynakları: Google arama, Google gelişmiş arama, Google akademik (Google scholar), PubMed
12Web of Science (WOS) II: Yazar taraması, yazarsız bir kaynağın taranması, Atıf almış kaynak taraması (Cited reference search), Gelişmiş tarama, Atıf uyarı sayfasının oluşturulması, Arama sayfasındaki bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Arama sayfasındaki bilgilerin analiz edilmesi
13SCOPUS ile tarama yapılması, Kütüphane ve ULAKBİM aracılığı ile kaynağa erişim, Tez tarama
14 Akademik etik ihlalin tanımı ve konunun önemi, Uyulması gereken etik ilkeler, Bilimsel çalışmalarda karşılaşılan etik dışı davranışlar
Kaynak
Ümit Gazilerli ders notları Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri. Ankara, Hatiboğlu yayınevi, 1988 Seyidoğlu H. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı, Ankara, Olgaç Matbaası, 1979

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortodontik bozuklukların teşhis ve tedavisine yönelik kapsamlı bir bilgiye sahiptir.
2
Ortodonti alanıyla ilgili temel bilimsel soruları bilir.
3
Ortodonti alanı ile ilgili literatürü ve yeni gelişmeleri takip eder.
X
4
Tüm ortodontik tedavi yöntemlerini bağımsız olarak başarı ile uygular.
5
Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.
X
6
Her seviyedeki yeni bilgiyi ortodonti alanı ile ilgili mevcut bilgileriyle yorumlar
7
Bilimsel ve klinik çalışmalarda meslektaşları ile iletişim kurar
8
Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır.
9
Ortodonti ile ilgili teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak Türkçe veya İngilizce olarak aktarır.
10
Etik değerlere bağlı kalarak kurumsal ve sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
11
Hem klinik hem de temel araştırmalara önem vererek ortodonti biliminin esas hedefi olan klinik uygulama ve faydalılık ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16116
Rehberli Problem Çözme16348
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler16348
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)132
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(132/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKORTD2246820Bahar Dönemi1+014
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hüsamettin OKTAY
Dersi VerenlerProf.Dr. Hüsamettin OKTAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel bir araştırma yapmak ve sonuçlarını raporlamak için gerekli olan temel bilgileri vermek ve bilgiye erişme yöntemleri ile etik kuralları tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırmanın tanımı ve sınıflandırılması,Bilimsel yöntemin aşamaları ve veri toplama yöntemleri,Bilimsel araştırmalarda hata kaynakları,Örnekleme yöntemleri, Araştırma konusu seçimi, konu seçiminde aranacak kriterler, kaynak taramasının yararları,Kaynak tarama yöntemleri ve Araştırma planının hazırlanması,Araştırma raporu ve raporun bölümleri,Bilimsel metinlerde kaynak gösterme yöntemleri ve kaynak yazım kuralları,Web of Science (WOS) I: Taramada kullanılan ip uçları ve “wildcard fonksiyonu”, Tarama operatörleri, Eşanlamlılar ve farklı yazım stilleri, Tarama kaynakları: Google arama, Google gelişmiş arama, Google akademik (Google scholar), PubMed,Web of Science (WOS) II: Yazar taraması, yazarsız bir kaynağın taranması, Atıf almış kaynak taraması (Cited reference search), Gelişmiş tarama, Atıf uyarı sayfasının oluşturulması, Arama sayfasındaki bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Arama sayfasındaki bilgilerin analiz edilmesi,SCOPUS ile tarama yapılması, Kütüphane ve ULAKBİM aracılığı ile kaynağa erişim, Tez tarama, Akademik etik ihlalin tanımı ve konunun önemi, Uyulması gereken etik ilkeler, Bilimsel çalışmalarda karşılaşılan etik dışı davranışlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir bilimsel araştırmayı usulüne uygun olarak sonuçlandırır10, 16, 9A
Bir araştırma raporunu hatasız olarak yazar10, 16, 9A
Google, Google akademik ve PubMed'de aramaları yapar10, 16, 5, 9A
Web of Science ve Scopus veri tabanlarını etkin olarak kullanır10, 16, 5, 9A
Bilimsel çalışmalarda olabilecek etik dışı davranışları fark eder 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırmanın tanımı ve sınıflandırılması
2Bilimsel yöntemin aşamaları ve veri toplama yöntemleri
3Bilimsel araştırmalarda hata kaynakları
4Örnekleme yöntemleri
5 Araştırma konusu seçimi, konu seçiminde aranacak kriterler, kaynak taramasının yararları
6Kaynak tarama yöntemleri ve Araştırma planının hazırlanması
7Araştırma raporu ve raporun bölümleri
8Bilimsel metinlerde kaynak gösterme yöntemleri ve kaynak yazım kuralları
10Web of Science (WOS) I: Taramada kullanılan ip uçları ve “wildcard fonksiyonu”, Tarama operatörleri, Eşanlamlılar ve farklı yazım stilleri
11 Tarama kaynakları: Google arama, Google gelişmiş arama, Google akademik (Google scholar), PubMed
12Web of Science (WOS) II: Yazar taraması, yazarsız bir kaynağın taranması, Atıf almış kaynak taraması (Cited reference search), Gelişmiş tarama, Atıf uyarı sayfasının oluşturulması, Arama sayfasındaki bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Arama sayfasındaki bilgilerin analiz edilmesi
13SCOPUS ile tarama yapılması, Kütüphane ve ULAKBİM aracılığı ile kaynağa erişim, Tez tarama
14 Akademik etik ihlalin tanımı ve konunun önemi, Uyulması gereken etik ilkeler, Bilimsel çalışmalarda karşılaşılan etik dışı davranışlar
Kaynak
Ümit Gazilerli ders notları Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri. Ankara, Hatiboğlu yayınevi, 1988 Seyidoğlu H. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı, Ankara, Olgaç Matbaası, 1979

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortodontik bozuklukların teşhis ve tedavisine yönelik kapsamlı bir bilgiye sahiptir.
2
Ortodonti alanıyla ilgili temel bilimsel soruları bilir.
3
Ortodonti alanı ile ilgili literatürü ve yeni gelişmeleri takip eder.
X
4
Tüm ortodontik tedavi yöntemlerini bağımsız olarak başarı ile uygular.
5
Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.
X
6
Her seviyedeki yeni bilgiyi ortodonti alanı ile ilgili mevcut bilgileriyle yorumlar
7
Bilimsel ve klinik çalışmalarda meslektaşları ile iletişim kurar
8
Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır.
9
Ortodonti ile ilgili teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak Türkçe veya İngilizce olarak aktarır.
10
Etik değerlere bağlı kalarak kurumsal ve sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
11
Hem klinik hem de temel araştırmalara önem vererek ortodonti biliminin esas hedefi olan klinik uygulama ve faydalılık ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 10:46Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 10:48