Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KANSER MOLEKÜLER GENETİĞİMBYD2212799Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nihal KARAKAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, kanser biyolojisi ve tedavisindeki temel kavramları tanımlamak ve değerlendirmek, kanserin oluşumu, ilerlemesi ve nüksetmesinin temellerinin anlaşılmasının yanı sıra kansere karşı mevcut ve ileriye yönelik tedaviler hakkında bilgi edinmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kansere Giriş,Onkogenler-I,Onkogenler-II,Sinyal Faktörleri ve Kanser-I,Sinyal Faktörleri ve Kanser-II ,Tümör Baskılayıcı Genler-I,Tümör Baskılayıcı Genler-II,Karsinogenez,Metastaz,Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi,Kanserde Hedefe Yönelik Tedaviler ve Klinik Faz Denemeleri,Kanser için Kök Hücre Terapötikleri,Kanserde Lipit Metabolizması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kanseri tanımlar, kanserin ayırıcı özelliklerini açıklar, kanserin moleküler temellerini tanımlar ve tartışır, güncel kanser tedavilerini açıklar, kanser tedavilerindeki sınırlılıkları tanımlar ve tartışır, kanser tedavilerine yönelik yeni yaklaşımları analiz eder ve tartışır.10, 12, 13, 14, 16, 19, 3, 37, 4, 9A, B, C, E, H, K
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi, K: Öz değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kansere Giriş
2Onkogenler-I
3Onkogenler-II
4Sinyal Faktörleri ve Kanser-I
5Sinyal Faktörleri ve Kanser-II
6Tümör Baskılayıcı Genler-I
7Tümör Baskılayıcı Genler-II
8Karsinogenez
9Metastaz
10Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi
11Kanserde Hedefe Yönelik Tedaviler ve Klinik Faz Denemeleri
12Kanser için Kök Hücre Terapötikleri
13Kanserde Lipit Metabolizması
Kaynak
The Biology of Cancer-Robert Weinberg, makaleler ve ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
2
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
3
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
4
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.
5
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
6
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında mevcut olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.
7
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi edinir.
8
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
9
Sağlık alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
10
Çalışmaları sonucunda ulaştığı bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.
11
Bir danışman yardımıyla ya da bireysel olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
12
Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite kriterleri çerçevesinde değerlendirir.
13
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KANSER MOLEKÜLER GENETİĞİMBYD2212799Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nihal KARAKAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, kanser biyolojisi ve tedavisindeki temel kavramları tanımlamak ve değerlendirmek, kanserin oluşumu, ilerlemesi ve nüksetmesinin temellerinin anlaşılmasının yanı sıra kansere karşı mevcut ve ileriye yönelik tedaviler hakkında bilgi edinmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kansere Giriş,Onkogenler-I,Onkogenler-II,Sinyal Faktörleri ve Kanser-I,Sinyal Faktörleri ve Kanser-II ,Tümör Baskılayıcı Genler-I,Tümör Baskılayıcı Genler-II,Karsinogenez,Metastaz,Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi,Kanserde Hedefe Yönelik Tedaviler ve Klinik Faz Denemeleri,Kanser için Kök Hücre Terapötikleri,Kanserde Lipit Metabolizması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kanseri tanımlar, kanserin ayırıcı özelliklerini açıklar, kanserin moleküler temellerini tanımlar ve tartışır, güncel kanser tedavilerini açıklar, kanser tedavilerindeki sınırlılıkları tanımlar ve tartışır, kanser tedavilerine yönelik yeni yaklaşımları analiz eder ve tartışır.10, 12, 13, 14, 16, 19, 3, 37, 4, 9A, B, C, E, H, K
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi, K: Öz değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kansere Giriş
2Onkogenler-I
3Onkogenler-II
4Sinyal Faktörleri ve Kanser-I
5Sinyal Faktörleri ve Kanser-II
6Tümör Baskılayıcı Genler-I
7Tümör Baskılayıcı Genler-II
8Karsinogenez
9Metastaz
10Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi
11Kanserde Hedefe Yönelik Tedaviler ve Klinik Faz Denemeleri
12Kanser için Kök Hücre Terapötikleri
13Kanserde Lipit Metabolizması
Kaynak
The Biology of Cancer-Robert Weinberg, makaleler ve ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
2
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
3
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
4
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.
5
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
6
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında mevcut olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.
7
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi edinir.
8
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
9
Sağlık alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
10
Çalışmaları sonucunda ulaştığı bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.
11
Bir danışman yardımıyla ya da bireysel olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
12
Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite kriterleri çerçevesinde değerlendirir.
13
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:24Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:26