Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOTEKNOLOJİDE FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE LİSANSMBYD2212796Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlker KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyoteknoloji alanında fikri mülkiyetin önemini anlamak. Patent sürecini kavramak ve biyoteknolojik buluşların nasıl patentleneceğini öğrenmek. Lisans anlaşmalarını anlamak ve biyoteknoloji şirketleri arasında nasıl kullanıldığını incelemek.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı, biyoteknoloji ve fikri mülkiyet hukuku arasındaki ilişkinin genel çerçevesi, biyoteknolojik buluşların patentlenebilirlik kriterleri ve patent hakkının kapsamı.,Biyoteknolojik buluşların patent hakkının sınırlandırılması, patent hakkının devri ve lisanslanması, patent hakkının ihlali ve korunması, patent hakkının sona ermesi.,Biyoteknolojik buluşların ticari marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel bilgi olarak korunması, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının sicile kaydı ve noter tasdiki.
,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının etik, sosyal ve ekonomik boyutları, fikri mülkiyet haklarının sağlık hakkı ile ilişkisi, fikri mülkiyet haklarının kamusal yarar ile uyumu.,Vaka incelemesi: Roche Bolar Davası.,Vaka incelemesi: Novartis Glivec Davası., Vaka incelemesi: Monsanto BT Pamuk Davası.,Vaka incelemesi: Oncomouse Davası. ,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ulusal mevzuatı, uluslararası sözleşmeleri ve kurumları, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uyuşmazlıklarının çözüm yolları.,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de uygulaması, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının AB’de uygulaması, Avrupa Patent Ofisi’nin rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının AB’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ABD’de uygulaması, ABD Patent ve Marka Ofisi’nin rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ABD’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının diğer ülkelerde uygulaması, örnekler, karşılaştırmalar, değerlendirmeler.
,Dersin genel değerlendirmesi, öğrencilerin geri bildirimleri, dersin öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesi, dersin sonuçlandırılması.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyoteknolojik buluşların patentlenmesinin etik, sosyal ve ekonomik sonuçlarını ve yenilik ile erişimi dengelemenin zorluklarını değerlendir10, 3, 9F
Fikri mülkiyet hukukunun temel kavramlarını, ilkelerini ve biyoteknolojiyle ilişkisini açıklar. 10, 16, 9D
Biyoteknolojik buluşlara uygulanabilecek fikri mülkiyet hakkı türlerini ve patentlenebilirlik kriterlerini tanımlamar.12, 13, 16, 19, 21, 4, 5
Patent haklarının kapsamını ve sınırlamalarını ve bunların devredilmesi ve lisanslanmasının olası yollarını analiz eder 10, 16, 9D
Derste edinilen bilgi ve becerileri, biyoteknolojik buluşlar ve patent anlaşmazlıklarını içeren gerçek hayat senaryolarına ve vaka çalışmalarına uygular.10, 11, 14, 23, 5
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, biyoteknoloji ve fikri mülkiyet hukuku arasındaki ilişkinin genel çerçevesi, biyoteknolojik buluşların patentlenebilirlik kriterleri ve patent hakkının kapsamı.Search on intellectual property and innovaton terms
2Biyoteknolojik buluşların patent hakkının sınırlandırılması, patent hakkının devri ve lisanslanması, patent hakkının ihlali ve korunması, patent hakkının sona ermesi.iyoteknolojik buluşların patent haklarının sınırlanması, patent haklarının devri ve lisanslanması, ihlal, koruma ve patent haklarının sona ermesi ile ilgili konuları araştırılır
3Biyoteknolojik buluşların ticari marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel bilgi olarak korunması, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının sicile kaydı ve noter tasdiki.
Biyoteknolojik buluşlara ait fikri mülkiyet haklarının nasıl kaydedildiği konusunda genel bir bilgi edinmek faydalı olacaktır. Sicil kaydı süreçleri ve gereklilikleri anlaşılmalıdır
4Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının etik, sosyal ve ekonomik boyutları, fikri mülkiyet haklarının sağlık hakkı ile ilişkisi, fikri mülkiyet haklarının kamusal yarar ile uyumu.Study the ethical considerations in biotechnology. Understand the ethical dilemmas and responsibilities associated with advancements in biotechnological research and applications.
5Vaka incelemesi: Roche Bolar Davası. Roche Bolar vakası hakkında ön araştırma.
6Vaka incelemesi: Novartis Glivec Davası.Vaka hakkında ön hazırlık.
7 Vaka incelemesi: Monsanto BT Pamuk Davası.Vaka hakkında ön hazırlık
8Vaka incelemesi: Oncomouse Davası. Vaka hakkında ön hazırlık
9Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ulusal mevzuatı, uluslararası sözleşmeleri ve kurumları, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uyuşmazlıklarının çözüm yolları.Biyoteknolojik buluşlarla ilgili uluslararası sözleşmeleri ve bu alandaki önemli kurumları araştırmak
10Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de uygulaması, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.Türkiye'de biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uygulanmasıyla ilgili araştırma
11Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının AB’de uygulaması, Avrupa Patent Ofisi’nin rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının AB’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.AB'de biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını araştırır
12Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ABD’de uygulaması, ABD Patent ve Marka Ofisi’nin rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ABD’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.ABD'de biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını araştırma
13Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının diğer ülkelerde uygulaması, örnekler, karşılaştırmalar, değerlendirmeler.
Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının çeşitli ülkelerdeki uygulamalarını incelenir
14Dersin genel değerlendirmesi, öğrencilerin geri bildirimleri, dersin öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesi, dersin sonuçlandırılması.Review key concepts and materials covered throughout the course.
Kaynak
Patent ve Faydalı Model Hukuku, İlhami Güneş.
Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesi, Mehmet Ali Köksal.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
X
2
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
X
3
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
4
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.
5
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
X
6
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında mevcut olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.
X
7
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi edinir.
X
8
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
9
Sağlık alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
X
10
Çalışmaları sonucunda ulaştığı bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.
X
11
Bir danışman yardımıyla ya da bireysel olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
12
Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite kriterleri çerçevesinde değerlendirir.
X
13
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14114
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi248
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer133
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı155
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)35
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(35/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOTEKNOLOJİDE FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE LİSANSMBYD2212796Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlker KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyoteknoloji alanında fikri mülkiyetin önemini anlamak. Patent sürecini kavramak ve biyoteknolojik buluşların nasıl patentleneceğini öğrenmek. Lisans anlaşmalarını anlamak ve biyoteknoloji şirketleri arasında nasıl kullanıldığını incelemek.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı, biyoteknoloji ve fikri mülkiyet hukuku arasındaki ilişkinin genel çerçevesi, biyoteknolojik buluşların patentlenebilirlik kriterleri ve patent hakkının kapsamı.,Biyoteknolojik buluşların patent hakkının sınırlandırılması, patent hakkının devri ve lisanslanması, patent hakkının ihlali ve korunması, patent hakkının sona ermesi.,Biyoteknolojik buluşların ticari marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel bilgi olarak korunması, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının sicile kaydı ve noter tasdiki.
,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının etik, sosyal ve ekonomik boyutları, fikri mülkiyet haklarının sağlık hakkı ile ilişkisi, fikri mülkiyet haklarının kamusal yarar ile uyumu.,Vaka incelemesi: Roche Bolar Davası.,Vaka incelemesi: Novartis Glivec Davası., Vaka incelemesi: Monsanto BT Pamuk Davası.,Vaka incelemesi: Oncomouse Davası. ,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ulusal mevzuatı, uluslararası sözleşmeleri ve kurumları, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uyuşmazlıklarının çözüm yolları.,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de uygulaması, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının AB’de uygulaması, Avrupa Patent Ofisi’nin rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının AB’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ABD’de uygulaması, ABD Patent ve Marka Ofisi’nin rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ABD’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.,Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının diğer ülkelerde uygulaması, örnekler, karşılaştırmalar, değerlendirmeler.
,Dersin genel değerlendirmesi, öğrencilerin geri bildirimleri, dersin öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesi, dersin sonuçlandırılması.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyoteknolojik buluşların patentlenmesinin etik, sosyal ve ekonomik sonuçlarını ve yenilik ile erişimi dengelemenin zorluklarını değerlendir10, 3, 9F
Fikri mülkiyet hukukunun temel kavramlarını, ilkelerini ve biyoteknolojiyle ilişkisini açıklar. 10, 16, 9D
Biyoteknolojik buluşlara uygulanabilecek fikri mülkiyet hakkı türlerini ve patentlenebilirlik kriterlerini tanımlamar.12, 13, 16, 19, 21, 4, 5
Patent haklarının kapsamını ve sınırlamalarını ve bunların devredilmesi ve lisanslanmasının olası yollarını analiz eder 10, 16, 9D
Derste edinilen bilgi ve becerileri, biyoteknolojik buluşlar ve patent anlaşmazlıklarını içeren gerçek hayat senaryolarına ve vaka çalışmalarına uygular.10, 11, 14, 23, 5
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, biyoteknoloji ve fikri mülkiyet hukuku arasındaki ilişkinin genel çerçevesi, biyoteknolojik buluşların patentlenebilirlik kriterleri ve patent hakkının kapsamı.Search on intellectual property and innovaton terms
2Biyoteknolojik buluşların patent hakkının sınırlandırılması, patent hakkının devri ve lisanslanması, patent hakkının ihlali ve korunması, patent hakkının sona ermesi.iyoteknolojik buluşların patent haklarının sınırlanması, patent haklarının devri ve lisanslanması, ihlal, koruma ve patent haklarının sona ermesi ile ilgili konuları araştırılır
3Biyoteknolojik buluşların ticari marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel bilgi olarak korunması, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının sicile kaydı ve noter tasdiki.
Biyoteknolojik buluşlara ait fikri mülkiyet haklarının nasıl kaydedildiği konusunda genel bir bilgi edinmek faydalı olacaktır. Sicil kaydı süreçleri ve gereklilikleri anlaşılmalıdır
4Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının etik, sosyal ve ekonomik boyutları, fikri mülkiyet haklarının sağlık hakkı ile ilişkisi, fikri mülkiyet haklarının kamusal yarar ile uyumu.Study the ethical considerations in biotechnology. Understand the ethical dilemmas and responsibilities associated with advancements in biotechnological research and applications.
5Vaka incelemesi: Roche Bolar Davası. Roche Bolar vakası hakkında ön araştırma.
6Vaka incelemesi: Novartis Glivec Davası.Vaka hakkında ön hazırlık.
7 Vaka incelemesi: Monsanto BT Pamuk Davası.Vaka hakkında ön hazırlık
8Vaka incelemesi: Oncomouse Davası. Vaka hakkında ön hazırlık
9Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ulusal mevzuatı, uluslararası sözleşmeleri ve kurumları, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uyuşmazlıklarının çözüm yolları.Biyoteknolojik buluşlarla ilgili uluslararası sözleşmeleri ve bu alandaki önemli kurumları araştırmak
10Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de uygulaması, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.Türkiye'de biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uygulanmasıyla ilgili araştırma
11Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının AB’de uygulaması, Avrupa Patent Ofisi’nin rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının AB’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.AB'de biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını araştırır
12Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ABD’de uygulaması, ABD Patent ve Marka Ofisi’nin rolü ve işleyişi, biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ABD’de karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri.ABD'de biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını araştırma
13Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının diğer ülkelerde uygulaması, örnekler, karşılaştırmalar, değerlendirmeler.
Biyoteknolojik buluşlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının çeşitli ülkelerdeki uygulamalarını incelenir
14Dersin genel değerlendirmesi, öğrencilerin geri bildirimleri, dersin öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesi, dersin sonuçlandırılması.Review key concepts and materials covered throughout the course.
Kaynak
Patent ve Faydalı Model Hukuku, İlhami Güneş.
Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesi, Mehmet Ali Köksal.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
X
2
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
X
3
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
4
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.
5
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
X
6
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında mevcut olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.
X
7
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi edinir.
X
8
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
9
Sağlık alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
X
10
Çalışmaları sonucunda ulaştığı bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.
X
11
Bir danışman yardımıyla ya da bireysel olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
12
Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite kriterleri çerçevesinde değerlendirir.
X
13
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:24Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:26