Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ MİKROBİYOLOJİ-II 2+0 2 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi Verenler Prof.Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL, Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM, Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı immün sistemin organları, hücreleriyle ve molekülleriyle çalışma yöntemini, immün sistemden kaynaklanabilecek patolojik tabloları öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; T hücre yanıtında hafıza (CD4),T hücre yanıtında hafıza (CD8),Antijen sunumu ve antijen sunan hücreler, mekanistik yaklaşım,B hücre gelişimi 1,B hücre gelişimi 2 ve hafıza yanıtı oluşumu,Lenfoid organ oluşumları 1,Lenfoid organ oluşumları 2,Akut viral enfeksiyonlarda hücresel ve hümoral immün yanıt (örnek patojen üzerinde),Kronik viral enfeksiyonlarda hücresel ve hümoral immün yanıt (örnek patojen üzerinde),Kanserlerde hücresel ve hümoral immün yanıt (örnek patoloji üzerinde),Otoimmün hastalıklarda hücresel ve hümoral immün yanıt (örnek patoloji üzerinde); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders; İmmünolojiye giriş,Doğal (innate) İmmün Sistem,Major Histocompatibility Complex (MHC) ve Antijen Sunumu,Edinsel immün Sistemde Antijen Tanıma,Hümoral immün Yanıt,Tolerans ve Otoimmünite,Tümör immünolojisi,Transplantasyon İmmünolojisi,Allerji ve hipersensitivite,İmmün yetmezlikler,Aşılar; konularını içermektedir. 1, 11, 13, 16, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 13: Deney / Laboratuvar, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 T hücre yanıtında hafıza (CD4)
2 T hücre yanıtında hafıza (CD8)
3 Antijen sunumu ve antijen sunan hücreler, mekanistik yaklaşım
4 B hücre gelişimi 1
5 B hücre gelişimi 2 ve hafıza yanıtı oluşumu
6 Lenfoid organ oluşumları 1
7 Lenfoid organ oluşumları 2
8 Akut viral enfeksiyonlarda hücresel ve hümoral immün yanıt (örnek patojen üzerinde)
9 Kronik viral enfeksiyonlarda hücresel ve hümoral immün yanıt (örnek patojen üzerinde)
10 Kanserlerde hücresel ve hümoral immün yanıt (örnek patoloji üzerinde)
11 Otoimmün hastalıklarda hücresel ve hümoral immün yanıt (örnek patoloji üzerinde)
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu