Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-II 0+8 4 15,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe İSTANBULLU TOSUN, Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mantar, parazit ve virüslerin tanımlanması ve kullanılan laboratuvar yöntemlerinin açıklanması ve tekniklerin uygulanması
Dersin İçeriği Bu ders; Mikoloji laboratuvarında çalışma prensipleri, klinik örnekler ve kullanılan teknikler,Dermatofitlerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler - I,Dermatofitlerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler - II,İnvazif mantarların tanımlanmasında kullanılan yöntemler ve güncel araştırma konuları,Antifungal duyarlılık testleri ve yorumlanması,Parazitoloji laboratuvarında çalışma prensipleri, klinik örnekler ve kullanılan teknikler,İntestinal parazitlerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler ve güncel araştırma konuları,Genitoüriner parazitlerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler ve güncel araştırma konuları,Kan ve doku parazitlerinin tanımlanmasında kullanılan yöntemler ve güncel araştırma konuları,Mikoloji ve parazitoloji laboratuvarında kullanılan immünoloji ve moleküler biyoloji yöntemleri ,Viroloji laboratuvarında çalışma prensipleri, klinik örnekler ve kullanılan teknikler,Virüs kültürü teknikleri ve kültür temelli testler,Virolojide kullanılan immünoloji yöntemleri (hızlı serolojik testler, DFA, IFA, ELISA, WB vs.) ve sonuçların yorumlanması,Virolojide kullanılan moleküler biyoloji yöntemleri (PCR, qPCR, RT-qPCR, LAMP assay, dizileme, mutasyon saptama vs.) ve sonuçların yorumlanması; antiviral direnç saptamaya yönelik testler,Virolojide güncel tanı yöntemleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Mantarların saptanmasında ve tanımlanmasında kullanılan yöntemleri açıklamak ve uygulamak 1, 13, 2, 3 A
Parazitlerin saptanmasında ve tanımlanmasında kullanılan yöntemleri açıklamak ve uygulamak 1, 13, 2, 3 A
Virüslerin saptanmasında ve tanımlanmasında kullanılan yöntemleri açıklamak ve uygulamak 1, 13, 2, 3 A
Direnç saptanmasında kullanılan yöntemleri açıklamak ve uygulamak 1, 13, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikoloji laboratuvarında çalışma prensipleri, klinik örnekler ve kullanılan teknikler
2 Dermatofitlerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler - I
3 Dermatofitlerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler - II
4 İnvazif mantarların tanımlanmasında kullanılan yöntemler ve güncel araştırma konuları
4 Antifungal duyarlılık testleri ve yorumlanması
5 Parazitoloji laboratuvarında çalışma prensipleri, klinik örnekler ve kullanılan teknikler
6 İntestinal parazitlerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler ve güncel araştırma konuları
7 Genitoüriner parazitlerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler ve güncel araştırma konuları
8 Kan ve doku parazitlerinin tanımlanmasında kullanılan yöntemler ve güncel araştırma konuları
9 Mikoloji ve parazitoloji laboratuvarında kullanılan immünoloji ve moleküler biyoloji yöntemleri
10 Viroloji laboratuvarında çalışma prensipleri, klinik örnekler ve kullanılan teknikler
11 Virüs kültürü teknikleri ve kültür temelli testler
12 Virolojide kullanılan immünoloji yöntemleri (hızlı serolojik testler, DFA, IFA, ELISA, WB vs.) ve sonuçların yorumlanması
13 Virolojide kullanılan moleküler biyoloji yöntemleri (PCR, qPCR, RT-qPCR, LAMP assay, dizileme, mutasyon saptama vs.) ve sonuçların yorumlanması; antiviral direnç saptamaya yönelik testler
14 Virolojide güncel tanı yöntemleri
Kaynaklar
Koneman's Color Atlas And Textbook of Diagnostic Microbiology. 7th edt. Jones & Bartlett Learning; 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu